5 redenen waarom Shell niet naar gas moet boren onder de Waddenzee

Shell moet van de rechter in 2030 45% minder uitstoten, maar lijkt niet van plan om dit te doen. Wat Shell wèl van plan is, is over de hele wereld boren naar nog meer olie en gas. Een van die plekken is de Waddenzee. En dat is om 5 redenen geen goed idee.

1. Fossiele brandstoffen veroorzaken gevaarlijke klimaatverandering

Gas is een fossiele brandstof, net zoals kolen en olie. Wanneer deze brandstoffen uit de grond gehaald en verbrand worden, ontstaan broeikasgassen zoals methaan en CO2. Deze broeikasgassen veroorzaken gevaarlijke klimaatverandering, waardoor overstromingen, branden, droogte en stormen steeds heviger worden.

Door (onder andere) gas te blijven produceren en verkopen brengt Shell miljoenen mensenlevens in gevaar. Nu, en in de toekomst. Om toekomstige generaties te beschermen moeten fossiele brandstoffen onder de grond blijven. Dus óók het gas onder de Waddenzee.

2. De Waddenzee wordt zelf bedreigd door klimaatverandering

Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel en dat is een gevaar voor het Waddengebied. De bekende wadplaten die bij eb droog komen te liggen, kunnen daardoor blijvend onder water komen te staan. Dat risico wordt door de boringen nog veel groter, omdat gaswinning ook nog voor bodemdaling zorgt. Kortom, gasboringen brengen de Waddenzee dubbel in gevaar.

De Waddenzee is niet alleen een beschermd Natura-2000 gebied, maar heeft ook de status van Werelderfgoed. Nederland heeft via het UNESCO-verdrag, afgesproken om werelderfgoed te beschermen. UNESCO maakte al bezwaar tegen de plannen van Shell. Als het Waddengebied schade oploopt door de gasboringen, kan UNESCO de status van Werelderfgoed voor het gebied zelfs intrekken.

3. Miljoenen dieren, planten en mensen zijn afhankelijk van de Waddenzee

Shell wil aan de rand van de Waddenzee gaan boren naar gas. Zij kunnen niet garanderen dat mensen en dieren die in het gebied wonen geen licht- en geluidsoverlast zullen hebben.

En mocht de Waddenzee verdrinken, dan is dit voor veel dieren een ramp. Zo zijn miljoenen trekvogels afhankelijk van de droogvallende Wadplaten voor hun voedsel of het bouwen van hun nest. Ook zeehonden krijgen een probleem: hun rustplaats verdwijnt. Zij jagen bij vloed en rusten daarna op de zandplaten. Planten die afhankelijk zijn van eb en vloed, zullen verdwijnen.  Tenslotte bestaat het risico dat het geliefde wadlopen straks niet meer mogelijk is.

4. Het gas uit de Waddenzee lost de energiecrisis niet op

De oorlog in Oekraïne laat zien dat wij snel van onze gasverslaving moeten afkicken. In plaats van naar méér gas te boren, moeten we maatregelen nemen om gas te besparen terwijl we overstappen op duurzame energie.

En zelfs als Shell toestemming krijgt om te boren in Ternaard, duurt het nog wel een paar jaar voordat er ook echt gas wordt gewonnen. Het is dus misleidend om te zeggen dat het gas nodig is vanwege de huidige situatie in Oekraïne.

5. Inwoners uit het Waddengebied willen dit niet

Inwoners uit de dorpen Ternaard en Moddergat voeren samen met de Waddenvereniging al jarenlang actie tegen deze plannen van Shell. Zij zitten niet te wachten op overlast en vervuiling van hun leefomgeving.

*Deze actie is tot stand gekomen in samenwerking met de WaddenverenigingLogo_Waddenvereniging_FC_tekst.gif

Foto bovenaan: een grote en een kleine zeehond rusten op een zandplaat. Fotograaf: Marcel van Kammen.

Stuur een kaartje naar Shell

Shell maakt plannen om naar olie en gas te boren op meer dan 750 plekken wereldwijd: van de Waddenzee tot Argentinië. Daarmee laat Shell zien het vonnis van de klimaatzaak niet serieus te nemen. Geef tegengas en stuur de bestuursleden van Shell een kaartje.

Loading...