380.000 handtekeningen tegen oprichting aparte rechtbank

Met een gemankeerde Vrouwe Justitia en een twee meter hoge weegschaal waarin de belangen van multinationals zwaarder wegen dan de belangen van de aarde, voeren we vandaag actie op het plein in Den Haag. De actie is gericht tegen de oprichting van een aparte rechtbank voor bedrijven.

Een aparte rechtbank voor investeerders

Zeg NEE tegen MIC is vandaag de slogan. Het Multilateral Investment Court (MIC) is een aparte rechtbank waar buitenlandse investeerders claims kunnen neerleggen, als ze zich benadeeld voelen door onze overheid. Stel je voor: jouw gemeente heeft EINDELIJK besloten om alleen nog lokaal opgewekte, duurzame energie af te nemen. Alleen....de grote internationale gasleverancier van de gemeente spant een rechtszaak aan, omdat het hierdoor winst misloopt. Met dit soort zaken kunnen buitenlandse investeerders straks bij het MIC terecht. Daar zijn wij fel op tegen en we leggen graag uit waarom.

1 Het MIC is alleen maar bedoeld om multinationals te beschermen en niet de burger.

2 De Nederlandse regering zou juist regels moeten maken die mensenrechten, volksgezondheid en ons milieu beschermen. En niet de winst van multinationals.

3 Regeringen moeten de vrijheid behouden om dringende problemen als klimaatverandering en sociaal-economische ongelijkheid aan te pakken. Zonder dat ze dan elke keer bang hoeven te zijn dat ze een claim aan hun broek krijgen.

Alternatief voor ISDS en ICS

Deze aparte rechtbank moet het alternatief worden voor het zeer omstreden ISDS (Investor-State Dispute Settlement) en ICS (Investment Court System). Dit zijn vormen van investeringsarbitrage die onder andere onderdeel zijn van handelsverdragen CETA en TTIP. Als onze overheid de gaskraan in Groningen dicht wil draaien, dan kan het Amerikaanse ExxonMobil, omdat het een dochtermaatschappij in Canada heeft, met ICS een claim bij onze overheid neerleggen. Het gaat dan om miljoenen en soms miljarden euro's, waar de belastingbetaler voor op draait. Volgens Freek Bersch van Milieudefensie is de oprichting van het MIC het slappe antwoord van de Europese Unie op de overweldigende kritiek op ISDS.

Politici, spreek je uit

Met de actie roepen we politici op zich uit te spreken tegen deze aparte rechtbank voor investeerders, omdat het de democratie ondermijnt en buitensporig veel rechten aan grote bedrijven geeft. Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren spreekt zich fel uit tegen de oprichting:"Ik verbaas me erover dat Nederland bezig is met het beschermen van multinationals en niet van de planeet. Het is niet de bedoeling dat we een verzorgingsstaat voor multinationals creëren." Maarten Hijink van de SP voegde hier nog aan toe:"Geschillenbeslechting moet van beide kanten komen en moet ten goede komen aan mensenrechten en duurzaamheid." Minister Kaag zelf nam de handtekeningen in ontvangst.

Word mede-eiser in onze Klimaatzaak tegen ING

Wij klagen ING aan in een baanbrekende nieuwe Klimaatzaak. Nooit eerder werd een bank in Nederland aangeklaagd omdat zijn klimaatbeleid tekortschiet. En jij kan meedoen. Sluit je aan bij deze nieuwe rechtszaak en word mede-eiser.

Loading...