english

“Minister Wiebes: word wakker, dit is een nachtmerrie!”

En wéér beefde Groningen vanochtend. Een forse aardbeving met een kracht van 3,4 in Westerwijtwerd. En wéér staat het leven van de inwoners op de kop. Leven in onveiligheid, met schade, met een praktijk van kastje-muur en grote onduidelijkheid. Een nachtmerrie. Namens de Stichting Tsjingas, Laat Fryslân Niet Zakken, Stichting Gas DrOvF, Waddenvereniging, Ternaard Foar de Wyn, Feste Grûn Noard-east Fryslân, Foar Heech Tsjin Gas, OnzeKlei, Niet Fracken in Waalwijk, Laat Woerden Niet Zakken, Stop Gaswinning in Loon op Zand en Milieudefensie spreken wij hierbij onze steun uit aan alle getroffen Groningers. Wij zijn solidair en blijven ons samen met jullie inzetten voor een goede schaderegeling, de afbouw van de gasverslaving en het sneller sluiten van de gaskraan.

Gaswinning = schade

Maatschappelijk is een breed besef ontstaan dat gaswinning schade veroorzaakt. Gaswinning leidt tot grote zorgen onder inwoners. Ziekte, stress, verdriet en wanhoop zijn gevolgen. Gaswinning leidt tot bodemdaling. Schade aan huizen is een van de gevolgen. Gaswinning gaat altijd gepaard met inzet van chemicaliën. Niemand die kan voorspellen wat op langere termijn de effecten hiervan zijn op bodem, water en natuur. Gasgebruik draagt bij aan klimaatschade. 40.000 deelnemers aan de klimaatmars eisten acties om klimaatverandering te stoppen. Nieuwe gaswinning staat zéker niet op de lijst van maatregelen.

Dovemansoren minister Wiebes

Dit schadebesef heeft geleid tot een groot en breed maatschappelijk tegengeluid, van inwoners, actiegroepen, belangenverenigingen en lokale overheden. Een eindeloze stroom van petities, zienswijzen, manifestaties, ingezonden brieven en rechtszaken is het gevolg. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) wordt overspoeld. Wie gaat navragen komt uit op duizendtallen en op zeker 45 Kamerdebatten. Vooralsnog is EZK doof voor dit maatschappelijke geluid. Het economisch gewin staat nog steeds boven de veiligheid van mensen en het klimaat.

Veilige gaswinning is een sprookje

Keer op keer geeft minister Wiebes aan gaswinning toe te willen staan daar waar dat volgens hem veilig kan. Hoeveel extra pijnlijke lessen zijn er nog nodig om ook bij EZK het besef geland te krijgen dat veilige gaswinning een sprookje is? Veilige gaswinning in Groningen bleek een sprookje. Premier Rutte noemde de aardbeving van vanochtend “verschrikkelijk” en haalde aan dat “iedereen in de jaren vijftig heel optimistisch was over gaswinning, maar dat het nu is veranderd in een nachtmerrie”.

Desondanks zijn er momenteel tientallen plannen voor nieuwe, meer of langere gaswinning. Onder het Werelderfgoed de Waddenzee en op talloze plekken in Friesland, Drenthe, Groningen, Overijssel, Utrecht, Brabant, Noord- en Zuid-Holland. Ons landschap wordt geplunderd en de generaties na ons worden opgezadeld met de schade die er van komt. In zijn ‘kleine gasveldenbrief’ schrijft minister Wiebes: “Daarnaast kijk ik nadrukkelijk naar lessen uit de Groningse praktijk die ook op kleine velden toegepast kunnen worden.”

Dit is hét moment om dit te laten zien.

Oproep: leer en stop met plannen voor meer gaswinning

Erken dat gaswinning tot schade leidt, los schade snel en goed op, doe de gaskraan in Groningen dicht, stop met de plannen voor nieuwe gaswinning of meer dan wel langere gaswinning uit bestaande gasputten en zet maximaal in op de overstap naar duurzame energie.

Er is veel te winnen. Het aandeel duurzame energie stond in 2018 nog maar op 7,3%. Er zijn genoeg duurzame alternatieven. De kennis is, de technologie is er, het is een kwestie van doen. Ook zijn er meer mogelijkheden dan nu worden benut om de vraag naar gas terug te brengen. Veel Nederlands willen wel. Daar liggen ideeën en daadkracht. Geef deze motiverende, positieve en toekomstgerichte energie ruim baan.

Volg Evert Hassink op twitter

 

Hier gaan we voor: klimaat op 1 in het regeerakkoord

We hebben nog 9 jaar om te voorkomen dat de klimaatcrisis uit de hand loopt. De toekomst van onze kinderen staat op het spel. Het komt dus aan op het nieuwe kabinet. Daarom gaan we samen zorgen dat het klimaat op 1 staat bij de formatie. Doe je mee?

Loading...