english

Lobbybrief: vergroenen exportkredietverzekering vraagt om snelle uitfasering fossiel

Nederland heeft samen met 6 andere landen de "coalition of the willing" E3F opgezet om exportfinanciering ambitieus te vergroenen. NGO's geven in reactie aan dat dit een goede eerste stap is, maar dat de nodige concrete stappen hiervoor nog ontbreken.

Ze stellen dat het daadwerkelijk tegengaan van klimaatverandering vereist dat landen hun fossiele EKV steun nu snel afbouwen en roepen de coalitie op deze stap voor de COP te zetten, in navolging van de UK.

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Lobbybrief: vergroenen exportkredietverzekering vraagt om snelle uitfasering fossiel'
210414_Statement on Export Finance for Future_FINAL.pdf — 46 KB

Zet Klimaat op 1 - Doe mee aan de advertentie-actie

We hebben nog 9 jaar om te voorkomen dat de klimaatcrisis uit de hand loopt. De toekomst van onze kinderen staat op het spel. Het komt dus aan op het nieuwe kabinet. Daarom gaan we samen zorgen dat het klimaat op 1 staat bij de formatie. Doe je mee?

Loading...