english

Naar een duurzame financiële sector

Europa wil de omslag maken naar een duurzaam economisch systeem. In dit document schetsen we een aantal maatregelen om de veranderingen en achterblijvers in de financiële sector aan te kunnen sturen. Voorstellen die de financiële sector prikkelen mee te doen aan de energietransitie en af te zien van maatschappelijk onverantwoorde investeringen.

De omslag maken naar een duurzaam economische systeem verdient een plek bovenaan de agenda van de nieuwe Europese Commissie. Want bankiers, beleggers en overheden steken nog heel veel geld in projecten en bedrijven die daar niet aan bijdragen.

Om echt te veranderen zijn forse duurzame en maatschappelijk verantwoorde investeringen nodig. En ook afspraken om niet te investeren wanneer daarmee deze omslag ondergraven wordt.

Milieudefensie doet in dit stuk enkele voorstellen hoe dit te realiseren. Nederland is een land met een grote financiële sector en kan met haar stem gewicht in de Europese schaal leggen.

 

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Naar een duurzame financiële sector'
20190902 Notitie - Naar een duurzame financiële sector.pdf — 453 KB

Zorg voor elkaar en de toekomst

Het gaat nu maar om 1 ding: het oplossen van de coronacrisis. Samen kunnen we deze crisis aan. Toch is het verstandig om ook alvast vooruit te kijken: naar de economische crisis en de klimaatcrisis. Want hoe willen we verder? Door nu naar de toekomst te kijken, komen we hier samen beter uit.

Loading...