english

Naar een duurzame financiële sector

Europa wil de omslag maken naar een duurzaam economisch systeem. In dit document schetsen we een aantal maatregelen om de veranderingen en achterblijvers in de financiële sector aan te kunnen sturen. Voorstellen die de financiële sector prikkelen mee te doen aan de energietransitie en af te zien van maatschappelijk onverantwoorde investeringen.

De omslag maken naar een duurzaam economische systeem verdient een plek bovenaan de agenda van de nieuwe Europese Commissie. Want bankiers, beleggers en overheden steken nog heel veel geld in projecten en bedrijven die daar niet aan bijdragen.

Om echt te veranderen zijn forse duurzame en maatschappelijk verantwoorde investeringen nodig. En ook afspraken om niet te investeren wanneer daarmee deze omslag ondergraven wordt.

Milieudefensie doet in dit stuk enkele voorstellen hoe dit te realiseren. Nederland is een land met een grote financiële sector en kan met haar stem gewicht in de Europese schaal leggen.

 

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Naar een duurzame financiële sector'
20190902 Notitie - Naar een duurzame financiële sector.pdf — 453 KB

Operatie Klimaat

De aarde warmt steeds sneller op. Toch is het nog niet te laat. Als we het samen doen, kunnen we klimaatverandering stoppen. Alleen: is jou ooit iets gevraagd door de plannenmakers in Den Haag? Daar brengen wij verandering in met Operatie Klimaat. Doe je mee? Dan gaan we samen op zoek naar eerlijke klimaatoplossingen.

Loading...