english

Naar een duurzame financiële sector

Europa wil de omslag maken naar een duurzaam economisch systeem. In dit document schetsen we een aantal maatregelen om de veranderingen en achterblijvers in de financiële sector aan te kunnen sturen. Voorstellen die de financiële sector prikkelen mee te doen aan de energietransitie en af te zien van maatschappelijk onverantwoorde investeringen.

De omslag maken naar een duurzaam economische systeem verdient een plek bovenaan de agenda van de nieuwe Europese Commissie. Want bankiers, beleggers en overheden steken nog heel veel geld in projecten en bedrijven die daar niet aan bijdragen.

Om echt te veranderen zijn forse duurzame en maatschappelijk verantwoorde investeringen nodig. En ook afspraken om niet te investeren wanneer daarmee deze omslag ondergraven wordt.

Milieudefensie doet in dit stuk enkele voorstellen hoe dit te realiseren. Nederland is een land met een grote financiële sector en kan met haar stem gewicht in de Europese schaal leggen.

 

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Naar een duurzame financiële sector'
20190902 Notitie - Naar een duurzame financiële sector.pdf — 453 KB

Help ons de rechtszaak van de eeuw te winnen

Ondanks de klimaatcrisis blijft Shell doorgaan met vervuilen. Dat moet stoppen. Daarom klagen we Shell aan. In december begint onze rechtszaak. Wij nemen het op tegen een van de machtigste bedrijven ter wereld, daarom hebben we jouw hulp nodig. Help ons met wat je kan missen. Doe je mee?

Loading...