english

Naar een duurzame financiële sector

Europa wil de omslag maken naar een duurzaam economisch systeem. In dit document schetsen we een aantal maatregelen om de veranderingen en achterblijvers in de financiële sector aan te kunnen sturen. Voorstellen die de financiële sector prikkelen mee te doen aan de energietransitie en af te zien van maatschappelijk onverantwoorde investeringen.

De omslag maken naar een duurzaam economische systeem verdient een plek bovenaan de agenda van de nieuwe Europese Commissie. Want bankiers, beleggers en overheden steken nog heel veel geld in projecten en bedrijven die daar niet aan bijdragen.

Om echt te veranderen zijn forse duurzame en maatschappelijk verantwoorde investeringen nodig. En ook afspraken om niet te investeren wanneer daarmee deze omslag ondergraven wordt.

Milieudefensie doet in dit stuk enkele voorstellen hoe dit te realiseren. Nederland is een land met een grote financiële sector en kan met haar stem gewicht in de Europese schaal leggen.

 

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Naar een duurzame financiële sector'
20190902 Notitie - Naar een duurzame financiële sector.pdf — 453 KB

Steun ons in het Hoger Beroep tegen Shell

Op 26 mei wonnen we onze Klimaatzaak tegen Shell. De rechter oordeelde dat Shell zijn CO2-uitstoot in 2030 teruggebracht moet hebben met 45%. Een fantastische overwinning. Helaas gaat Shell tegen deze beslissing in hoger beroep. Wij nemen het op tegen een van de machtigste en rijkste bedrijven ter wereld, daarom hebben we jouw hulp nodig. Help ons nog een keer te winnen van Shell. Doe je mee?

Loading...