english

10.000 mede-eisers in klimaatzaak Milieudefensie tegen Shell

Amsterdam, 15 mei 2018 – Sinds Milieudefensie aankondigde een rechtszaak tegen Shell te beginnen, sloten al 10.000 mensen zich aan bij deze klimaatzaak. Deze mede-eisers stellen Shell aansprakelijk voor de klimaatschade die het bedrijf aanricht en willen dat Shell zijn beleid aanpast, zodat het handelt in lijn met het Parijsakkoord. Iedere Nederlander kan Shell aansprakelijk stellen via klimaatzaakshell.nl.

'Shell brengt planeet in gevaar'

Milieudefensie kondigde de klimaatzaak aan op 4 april. Via klimaatzaakshell.nl kunnen Nederlanders zich opgeven als mede-eiser, dat deed ook Lawrence Cheuk uit Amsterdam: „Shell brengt onze planeet en de toekomst van iedereen in gevaar als ze zich niet houden aan het Parijsakkoord. Daarom ben ik mede-eiser.“

Syrthe Niesen uit Nijmegen is ook mede-eiser: „Shell kan juíst degene zijn die investeert in alternatieven en kan daarmee een betere, groenere wereld mogelijk maken. Helaas kijkt Shell bewust de andere kant op. Hopelijk kan ik bijdragen aan de oplossing door mede-eiser te zijn"

Shell staat duurzame toekomst in de weg

Freek Bersch, campagneleider bij Milieudefensie: „Dat nu al meer dan 10.000 mensen bereid zijn om samen met ons naar de rechter te stappen laat zien dat een cultuuromslag gaande is. Shell schuift zijn verantwoordelijkheid voor klimaatschade af op anderen en vertraagt tegelijkertijd de omschakeling naar een duurzame samenleving. Mensen accepteren niet meer dat bedrijven daarmee wegkomen.“

Steun van Australië tot Zambia

De aankondiging van de zaak levert ook buiten Nederland veel steunbetuigingen op. Inmiddels zijn dat ruim 15.000 mensen, uit meer dan 100 landen. Deze steunbetuigingen komen uit alle uithoeken van de wereld: van Australië tot Zambia en van Chili tot Oezbekistan.

Stoppen met aanrichten klimaatschade

Woensdag 4 april kondigde Milieudefensie de klimaatzaak aan. Milieudefensie eist van Royal Dutch Shell dat de multinational stopt met het aanrichten van wereldwijde klimaatschade. Shell wil nog voor lange tijd inzetten op olie en gas, terwijl het al meer dan 30 jaar weet dat dit leidt tot gevaarlijke klimaatverandering. Voor de zaak neemt Milieudefensie Roger Cox in de arm, de advocaat die in 2015 de klimaatzaak tegen de Nederlandse overheid voerde en won.

Hier gaan we voor: klimaat op 1 in het regeerakkoord

We hebben nog 9 jaar om te voorkomen dat de klimaatcrisis uit de hand loopt. De toekomst van onze kinderen staat op het spel. Het komt dus aan op het nieuwe kabinet. Daarom gaan we samen zorgen dat het klimaat op 1 staat bij de formatie. Doe je mee?

Loading...