Onderzoek CE Delft: Expertinschatting effecten maatregelen op stedelijke luchtkwaliteit

03 april 2018 Publicatie

Memorie van Grieven van Milieudefensie in hoger beroep bodemprocedure

03 april 2018 Publicatie

Manifest: Invoering van een rendementseis voor verwarmings-installaties in gebouwen

28 maart 2018 Publicatie

Alles over de vereniging

28 maart 2018 Publicatie

Statuten Milieudefensie

28 maart 2018 Publicatie

Algemeen Beleidsplan 2016 - 2025

26 maart 2018 Publicatie

Pleitnota Milieudefensie kort geding

19 maart 2018 Publicatie

Memorie van antwoord in hoger beroep kort geding

19 maart 2018 Publicatie

Benchmark actieve, gezonde, duurzame mobiliteit in 30 gemeenten

08 maart 2018 Publicatie