Lobbybrief: Herziening Gas- en Mijnbouwwet 2018 Groningenveld

14 juni 2018 Publicatie

Jaarverslag 2017

11 juni 2018 Publicatie

Brief over gasaansluitplicht aan ministerie EZK

05 juni 2018 Publicatie

Reactie van Shell op eisen Milieudefensie

28 mei 2018 Publicatie

Van Erf tot Erf - Interviews met boeren

24 mei 2018 Publicatie

Uitspraak hoger beroep in het kort geding voor gezonde lucht

22 mei 2018 Publicatie

Inbreng voor het rondetafelgesprek gaswinning Groningen op 17 mei 2018

17 mei 2018 Publicatie

Reactie natuur- en milieuorganisaties op de Kamerbrief over de NOVI

17 mei 2018 Publicatie

Tijdlijn: rechtszaak voor gezonde lucht

15 mei 2018 Publicatie