Onderzoek: nog steeds geld naar Indonesische palmolie-industrie, ondanks misstanden

01 oktober 2019 Publicatie

Manifest: Bescherm boeren, werknemers, consumenten, dieren en de planeet tegen de huidige vrijhandelsverdragen

01 oktober 2019 Publicatie

Lokale zaken in het geding door CETA - Gemeentes en provincies, bescherm de lokale democratie

18 september 2019 Publicatie

Brief aan Algemeen Overleg Leefmilieu over luchtvervuiling

12 september 2019 Publicatie

Fossiele brandstoffensubsidies in de nationale energie- en klimaatplannen

09 september 2019 Publicatie

Voorbeeldbrief: zienswijze over /bezwaar tegen winningsvergunning Mijnbouwwet

06 september 2019 Publicatie

Voorbeeldbrief: zienswijze over /bezwaar tegen opsporingsvergunning Mijnbouwwet

06 september 2019 Publicatie

Voorbeeldbrief: zienswijze op ontwerpbesluit omgevingsvergunning bouw mijnbouwlocatie

06 september 2019 Publicatie

Voorbeeldbrief: Zienswijze op instemmingsbesluit m.b.t. winningsplan Mijnbouwwet

06 september 2019 Publicatie