CETA: een achterhaald verdrag

28 maart 2020 Publicatie

Brief aan de leden van Milieudefensie over 5G

26 maart 2020 Publicatie

Integriteitsbeleid Milieudefensie

11 maart 2020 Publicatie

Brief aan gemeenten over biomassa-warmtetransitie

11 maart 2020 Publicatie

Bestuursverslag 2019

11 maart 2020 Publicatie

Rapport: de schadelijke gevolgen van palmolie en sojateelt voor biobrandstoffen

10 maart 2020 Publicatie

Lobbybrief: 4 aanbevelingen over het VN-verdrag mensenrechten en bedrijfsleven

02 maart 2020 Publicatie

Memorie van grieven, Fase 2

27 februari 2020 Publicatie

Reactie op wetsvoorstel Wijziging Wet Milieubeheer

24 februari 2020 Publicatie