Inbreng Milieudefensie AO Landbouw, Klimaat en Voedsel

28 september 2020 Publicatie

Big Oil: Reality Check

23 september 2020 Publicatie

Brief aan adviescommissie groeifonds met verzoek duurzame randvoorwaarden

21 september 2020 Publicatie

Rapport: energiegebruik 5G-netwerk

08 september 2020 Publicatie

Milieudefensie onderschrijft SER-advies over duurzaamheidskader voor biomassa

08 september 2020 Publicatie

Position paper: bevolkingsgroei en klimaatrechtvaardigheid

08 september 2020 Publicatie

Position paper: houtige biomassa voor energietoepassingen

08 september 2020 Publicatie

Brief aan de Tweede Kamer over de inzet van biobrandstoffen in 2021

27 augustus 2020 Publicatie

Doorrekening CE Delft van Milieudefensie-landbouwtransitiefonds

24 augustus 2020 Publicatie