Big Oil: Reality Check

Publicatie

Brief aan adviescommissie groeifonds met verzoek duurzame randvoorwaarden

Publicatie

Rapport: energiegebruik 5G-netwerk

Publicatie

Milieudefensie onderschrijft SER-advies over duurzaamheidskader voor biomassa

Publicatie

Position paper: bevolkingsgroei en klimaatrechtvaardigheid

Publicatie

Position paper: houtige biomassa voor energietoepassingen

Publicatie

Brief aan de Tweede Kamer over de inzet van biobrandstoffen in 2021

Publicatie

Doorrekening CE Delft van Milieudefensie-landbouwtransitiefonds

Publicatie

Peiling: meerderheid wil dat grote bedrijven betalen voor vervuiling

Publicatie