Brief aan de Tweede Kamer over de inzet van biobrandstoffen in 2021

27 augustus 2020 Publicatie

Voorstellen voor de klimaateconomie

24 augustus 2020 Publicatie

Doorrekening CE Delft van Milieudefensie-landbouwtransitiefonds

24 augustus 2020 Publicatie

Peiling: meerderheid wil dat grote bedrijven betalen voor vervuiling

24 augustus 2020 Publicatie

Landbouwtransitiefonds: in 10 jaar naar een 100% biologische veehouderij

24 augustus 2020 Publicatie

Wob-onderzoek: Mkb betaalt vergroening zware industrie

13 augustus 2020 Publicatie

Lobbybrief: stop met bijstook biomassa in Nederlandse kolencentrales

06 augustus 2020 Publicatie

Brief aan de programmacommissies over de instelling van een 'Commissie voor een eerlijke transitie'

29 juli 2020 Publicatie

Jaarrekening Milieudefensie 2019

23 juli 2020 Publicatie