english

Het probleem

Met ons voedsel is meer mis dan je op het eerste gezicht denkt: zowel voor de dieren, de boeren als voor de natuur. Neem bijvoorbeeld melk. Aan de hand van dit alledaagse product kun je goed zien wat er fout gaat. Is melk goed voor elk? Dat geldt in elk geval niet voor de productie ervan.

Wist je dat Nederland het grootste aantal dieren per vierkante meter ter wereld telt? Stallen worden groter en groter en huisvesten steeds meer koeien, kippen en varkens. Megastallen schieten als paddenstoelen uit de grond. 

Dieren zijn de dupe

Dieren zijn duidelijk de dupe van deze ontwikkeling. Ze komen nooit meer buiten en moeten zo snel mogelijk zo veel mogelijk produceren. Ze kunnen hun natuurlijke gedrag niet vertonen en worden als product gezien en niet als levende wezens. Wij vinden dat dat écht niet langer kan.

Neem bijvoorbeeld melkkoeien. Je ziet ze steeds minder in de wei. In 2000 stond nog 90% van onze koeien in de wei, in 2013 was dat 65%. Naar verwachting kan in 2020 nog maar 57% van de koeien naar buiten om te genieten van het malse gras. De rest staat op stal. 

Meer en meer melkkoeien

In april 2015 zijn de melkquota afgeschaft. Dat betekent dat boeren zoveel melk mogen produceren als ze willen en dus zoveel koeien mogen houden als ze willen. Deze maatregel versterkt de trend naar groter en meer en zorgt ervoor dat het aantal megastallen toeneemt en koeien steeds minder buiten komen. Gewone familiebedrijven, waar de koeien wél buitenkomen, worden verdrongen. Deze ontwikkeling vinden wij onacceptabel en daarom richten we onze pijlen de komende jaren op de melkveehouderij.

Koeien in een stal

Welk verhaal schuilt er achter onze melk?

Oerwoud wordt gekapt
Wist je dat er voor jouw glas melk oerwoud wordt gekapt? Onze koeien eten soja als krachtvoer, om de melkproductie op te stuwen. Deze soja wordt geteeld in Zuid-Amerika. Om daar ruimte voor te maken gaat er onmetelijk veel oerwoud tegen de vlakte. Dat is natuurlijk doodzonde. Daarbij: boeren daar worden van hun land verdreven. Zo verliezen zij hun huis en inkomsten.

Boeren krijgen geen eerlijke prijs
Veel boeren zijn gedupeerd door megastallen. De grote dierfabrieken verdringen kleinere familiebedrijven en jagen de melkprijs steeds verder omlaag. Zo krijgen boeren geen eerlijke prijs voor hun werk; ze produceren onder de kostprijs en worden gedwongen om te stoppen. De Rabobank verwacht dat in 2017 maar liefst 1800 melkveehouders moeten stoppen met hun bedrijf.  

De aarde wordt warmer
De veehouderij levert wereldwijd een grote bijdrage aan de totale uitstoot van broeikasgassen en dus aan klimaatverandering: maar liefst 18 procent! Nederland heeft een grote veehouderij en heeft daarmee ook een groot aandeel in die uitstoot van broeikasgassen.

Wil je meer weten?

Onze donateurs

"Ik wil graag eerlijk voedsel eten zonder dat ik me zorgen hoef te maken over de schade die ermee is aangericht. Ik steun Milieudefensie omdat zij de vinger precies op de zere plek legt en de problemen rond voedsel vanuit verschillende kanten aanpakt."
"Ik gun dieren een beter leven. Lekker buiten en niet in een megastal. Mijn dochter is dol op dieren en ik wil graag dat zij ook later nog koeien in de wei kan zien grazen. Ik steun Milieudefensie omdat zij zowel dierenleed aanpakt als het grote voedselsysteem dat erachter zit."
Loading...