Schenken en nalaten

Schenken met belastingvoordeel

Schenken met belastingvoordeel

13 september 2011

Met een schenkingsovereenkomst kun je alle giften aftrekken van de belasting.

Je krijgt belastingvoordeel als al je schenkingen of giften tezamen meer zijn dan €60,- en minimaal 1% en maximaal 10% bedragen van je belastbaar inkomen. Alles wat daarbuiten valt, kan niet van de belasting worden afgetrokken. Tenzij je je schenking vastlegt in een schenkingsovereenkomst.

Met een schenkingsovereenkomst kun je alle giften aftrekken van de belasting.

Met een schenkingsovereenkomst kun je al je giften aftrekken van de belasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen jou en Milieudefensie. Dit kan sinds 1 januari 2014 via een schenkingsovereenkomst, zonder tussenkomst van de notaris. Je gift moet dan wel een looptijd hebben van minimaal 5 jaar. Aan deze schenkingsovereenkomst zijn geen kosten verbonden. Meer informatie over Schenken met belastingvoordeel vind je hier.

De voordelen op een rij:

 • Je donatie is volledig aftrekbaar
 • De belastingdienst betaalt een aanzienlijk deel van je schenking
 • Milieudefensie is voor minimaal 5 jaar verzekerd van je steun
 • Milieudefensie hoeft geen schenkbelasting te betalen dus je gehele gift komt te goede van Milieudefensie.

Vanwege de administratieve werkzaamheden bij de schenkingsovereenkomst, verzoeken wij je om een minimum bedrag van € 75,- aan te houden. Vriendelijk bedankt.

Periodiek schenken eenvoudig te regelen in drie stappen

Het is heel eenvoudig een periodieke schenking in orde te laten maken. Wij helpen je graag.

 1. Download hier de schenkingsovereenkomst, vul hem in en onderteken de overeenkomst. Onze voorkeur gaat uit naar betaling per machtiging, dan hebben zowel jij als wij er geen omkijken meer naar. De machtiging eindigt na de afgesproken periode.
  Wil je liever jaarlijks een acceptgiro ontvangen dan kan dat natuurlijk ook.
 2. Stuur het formulier naar:
  Vereniging Milieudefensie
  Afdeling Ledenadministratie
  Antwoordnummer 8391
  1000 RA  AMSTERDAM
 3. Milieudefensie ondertekent en nummert de overeenkomst en stuurt je een kopie van het ondertekend exemplaar, voorzien van een transactienummer, retour.
 4. Hiermee kun je bij je belastingaangifte het volledige bedrag van je schenking aftrekken.
 5. Heb je vragen over schenken met belastingvoordeel? Neem dan contact op met Esther Martens via telefoonnummer 020 5507 424 of .

Voor jou is een schenkingsovereenkomst een makkelijke manier om op een voordelige manier Milieudefensie te steunen. Voor Milieudefensie betekent jouw periodieke schenking de financiële zekerheid die we nodig hebben om ook de komende jaren milieuproblemen te kunnen blijven oplossen en voorkomen.

Rekenvoorbeeld belastingvoordeel

Stel je hebt een jaarinkomen van € 35.000,- en doneert elk jaar € 100,- aan Milieudefensie. Dan zit je in belastingschijf 3 van 40,4% . Met een periodieke schenkingsovereenkomst kan je je bijdrage verhogen tot 168,- zonder dat het je extra kost. Je kunt Milieudefensie meer steunen zonder dat het je meer kost. Het belastingvoordeel is afhankelijk van leeftijd en inkomen.

Reken met behulp van de schenkcalculator uit welk voordeel jij kunt behalen.

ANBI

Milieudefensie is volgens de Belastingdienst een 'algemeen nut beogende instelling'. Dit betekent dat je gift aan Milieudefensie aftrekbaar is van je inkomstenbelasting.