Dossier Megastallen

Publieksonderzoek Bleker bevestigt 'nee' tegen megastallen

Publieksonderzoek Bleker bevestigt 'nee' tegen megastallen

11 mei 2011

11 mei 2011 – Een meerderheid van de Nederlanders wil geen megastallen. Een vandaag gepubliceerde publieksonderzoek van het ministerie van El&I bevestigt het eerder dit jaar uitgebrachte NIPO-onderzoek in opdracht van Milieudefensie waaruit bleek dat een ruime meerderheid van de Nederlanders verdere schaalvergroting in de veeindustrie niet ziet zitten.

Deze brede weerstand tegen megastallen moet het uitgangspunt zijn voor de besluitvorming over megastallen. Milieudefensie wil een landelijk verbod op megastallen en bepleit een verduurzaming van de veehouderij.

'Uit beide onderzoeken komt een duidelijk signaal naar voren dat de grens is bereikt wat betreft verdere schaalvergroting in de veehouderij. Megastallen zijn slecht voor dieren, mensen, milieu en landschap.', aldus woordvoerder Klaas Breunissen van Milieudefensie.

Vandaag is de Brede Maatschappelijke Discussie over megastallen gestart met een persconferentie van staatssecretaris Bleker en voormalig minister en commissaris van de koningin Hans Alders. Alders leidt de maatschappelijke discussie.

Oproep om mee te praten

Vanaf vandaag gaat de rijksoverheid in gesprek met burgers en maatschappelijke organisaties over de wenselijkheid van megastallen. Burgers kunnen hun mening uiten en discussie voeren op de website www.dialoogmegastallen.nl. Milieudefensie roept iedereen die zich zorgen maakt over de verdere schaalvergroting in de veehouderij op hun stem te laten horen via de website van het ministerie.

In megastallen worden vooral runderen en varkens ondergebracht in aantallen die veel groter zijn dan in gangbare veebedrijven. Het kan gaan om stallen met twee of drie verdiepingen. Door de enorme hoeveelheid dieren op een klein oppervlak tast het mestoverschot de lucht-en waterkwaliteit en de natuur aan. De dieren zijn hun hele leven binnen. De dichte veeconcentratie verhoogt het risico op voor mensen gevaarlijke dierziekten.