Dossier TTIP

TTIP is gaswinning toestaan of een vette boete betalen. TTIP is eerst bedrijven raadplegen voordat je een wet maakt. TTIP is van dierenwelzijn een 'handelsbelemmering' maken. TTIP is oude economie terwijl we een nieuwe nodig hebben. TTIP is een handelsverdrag in wording tussen de EU en VS, dat de weg vrij maakt voor bedrijven die winst maken ten koste van mens en milieu.
22 mei 2015 02 november 2016
Milieudefensie hijst nieuwe vlag bij Canadese Ambassade

Milieudefensie hijst nieuwe vlag bij Canadese Ambassade

Milieudefensie heeft dinsdag bij de Canadese ambassade met mounties de vlag gehesen om te waarschuwen voor het risico dat multinationals machtiger worden dan de overheid als vrijhandelsverdrag CETA doorgaat. Ook op tien andere plaatsen in het land trokken mensen deze dagen de straat op om actie te voeren tegen dit verdrag tussen de Europese Unie en Canada. Dinsdag stemt de handelscommissie van het Europees Parlement er over, medio februari staat CETA op de agenda van het hele Europese Parlement.'

Lees verder...

28 organisaties roepen het Europarlement op CETA  te verwerpen

28 organisaties roepen het Europarlement op CETA te verwerpen

vanaf 24 januari wordt er in het Europees parlement gesproken over handelsverdrag CETA. Als een meerderheid tegen stemt kan CETA alsnog gestopt worden. Daarom roept Milieudefensie samen met 27 andere organisaties Europarlementariërs op CETA in de huidige vorm te verwerpen. De organisaties maken zich ernstige zorgen over verschillende onderdelen van het verdrag.

Lees verder...

Bedankt voor je steun

Bedankt voor je steun

TTIP is ten dode op geschreven en dat is allemaal te danken aan iedereen die zijn stem heeft laten horen. Vanuit de grond van ons hart: Dankjewel!

Lees verder...

Kunnen we onze strijd tegen TTIP staken, nu Trump president wordt?

Kunnen we onze strijd tegen TTIP staken, nu Trump president wordt?

De Verenigde Staten hebben gekozen voor een president die in zijn campagne geen goed woord over had voor de handelsverdragen TPP en NAFTA. Veel politici, journalisten en activisten gaan er nu vanuit dat Donald Trump ook de stekker uit de TTIP-onderhandelingen zal trekken. Maar Trump heeft zich over TTIP nooit uitgelaten. Waar moeten we ons op voorbereiden?

Lees verder...

Een beter milieu eindigt bij TTIP

Een beter milieu eindigt bij TTIP

TTIP is gaswinning toestaan of een vette boete betalen. TTIP is eerst bedrijven raadplegen voordat je een wet maakt. TTIP is van dierenwelzijn een 'handelsbelemmering' maken. TTIP is oude economie terwijl we een nieuwe nodig hebben. TTIP -Transatlantic Trade and Investment Partnership- is een handelsverdrag in wording tussen de EU en VS, dat de weg vrij maakt voor bedrijven die winst maken ten koste van mens en milieu.

Lees verder...

Gemeenten tegen TTIP

Gemeenten tegen TTIP

Steeds meer gemeenten roepen de nationale overheid op om (onderdelen van) TTIP te verwerpen of verklaren zich 'TTIP-vrij'. Milieudefensie roept alle gemeenten in Nederland op hun voorbeeld te volgen. Hier het overzicht van moties.

Lees verder...

 Wij zoeken steun van juristen om het private arbitragehof voor investeerders (ICS) uit handelsverdragen te krijgen

Wij zoeken steun van juristen om het private arbitragehof voor investeerders (ICS) uit handelsverdragen te krijgen

Begin februari stemt het Europees parlement over het Comprehensive Economic & Trade Agreement (CETA), een vergaand handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada. Een onderdeel van dit verdrag is het Investment Court System. Dit is een privaat arbitragehof waarbij buitenlandse investeerders een claim kunnen indienen tegen de Nederlandse overheid als ze zich door een bepaalde maatregel benadeeld voelen. Hierbij wordt het Nederlandse en Europese recht gepasseerd. Er zijn vele redenen om bezwaar te hebben tegen dit verdrag, onder andere de invloed die het heeft op onze democratie en rechtsorde. Daarom roepen wij Nederlandse advocaten, rechters en juristen op om net als juristen in onze buurlanden een kritisch geluid te laten horen. Wij vragen om commentaar. Dit mag één zin zijn of een heel epistel. Met dit commentaar willen we de politiek laten zien dat er ook in Nederland uit juridische hoek kritiek is op het verdrag en willen we ze er van overtuigen nog eens goed naar CETA en ICS te kijken. Stuur je commentaar voor 10 januari naar hilde.brontsema@milieudefensie.nl

Lees verder...