Dossier TTIP

Wat is TTIP

Wat is TTIP

03 mei 2017

TTIP staat voor Transatlantic Trade and Investment Partnership. TTIP is een handelsverdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde staten.

In 2013 begonnen de onderhandelingen, maar na felle protesten in de EU en de VS werden die eind 2016 afgebroken. De kans lijkt klein dat de onderhandelingen op korte termijn weer worden opgestart.

TTIP gaat onder andere over het wegnemen van handelsbarrieres en het gelijktrekken van verschillen in wetgeving en standaarden tussen de VS, en de EU.

Vijf nadelen van TTIP

1 Oneerlijke concurrentie

Amerika heeft lagere productie-, arbeids-, milieu- en dierenwelzijnstandaarden. Dat betekent dat zij goedkoper kunnen produceren dan landen in de Europese Unie. Met als gevolg dat onze concurrentiepositie, op heel veel vlakken, waaronder vleesproductie, enorm verzwakt.

Politici proberen ons te paaien met meer banen, maar iedereen zal begrijpen dat die banen op die plek zullen ontstaan waar de lonen het laagst zijn. Bovendien is het erg onzeker of TTIP netto banen gaat opleveren. Studies spreken elkaar tegen.

2 Meer bescherming voor bedrijven die handelen in olie, teerzandolie en schaliegas

Omdat veel restricties onder het verdrag wegvallen kan Amerika makkelijker olie, teerzandolie en schaliegas naar de Europese Unie exporteren. Bovendien zijn bedrijven die investeren in fossiele brandstoffen onder TTIP beter beschermd dan ooit tevoren. Hierdoor komt een wereld zonder gas, olie en kolen alleen nog verder van ons af te staan.

3 Multinationals eisen miljoenen van onze overheid door ISDS

In een handelsverdrag zit vaak een speciale clausule. ISDS in dit geval, het investor state dispute settlement. Met ISDS kunnen buitenlandse investeerders claims bij onze overheid neerleggen als ze zich benadeeld voelen door nieuwe wetgeving. Deze claims worden niet beoordeeld in onze nationale rechtbanken, maar in een privé tribunaal.

In Nederland lopen we hierdoor het risico op een miljardenclaim van het Amerikaanse Exxon als we de Groningse gaskraan dicht willen draaien.

Een praktijkvoorbeeld: In Roemenië zette de overheid, onder druk van de bevolking, een streep door de goudwinning omdat de schade aan het milieu te groot werd. Nu ligt er een claim van 4 miljard bij de Roemenen van het Canadese goudwinningsbedrijf. Een gigantisch bedrag voor een arm land als Roemenië. Het bedrag staat gelijk aan bijna drie jaar het nationale zorgbudget.

4 Onze voedselveiligheid komt in het gedrang

In Nederland gelden andere regels voor voedselveiligheid dan in Amerika. In Amerika mogen pesticiden en hormonen gebruikt worden die bij ons verboden zijn. Bovendien mogen de Amerikanen een pesticide gebruiken die moordend is voor bijen.

Door TTIP kunnen wij voedsel op ons bord verwachten van andere kwaliteit dan wij gewend zijn. En worden varkens en koeien gefokt in megastallen die in Nederland ten strengste verboden zijn. Bovendien kunnen onze boeren hier niet mee concurreren en komen onze standaarden onder druk te staan.

5 Ons milieu en onze werknemers zijn slecht beschermd

Fel bevochten standaarden als arbeidsrechten, milieubeschermende maatregelen, beschikbaarheid en kwaliteit van publieke diensten, komen onder druk te staan met dit verdrag. Bedrijven die goedkoper willen produceren zullen uitwijken naar de plek met de soepelste (milieu) regels.

Er moet toch wel 1 voordeel te noemen zijn?

Ja hoor, sterker nog een willekeurige multinational zal legio voordelen op kunnen noemen. Het grote voordeel is namelijk dat multinationals nog machtiger worden, in sommige gevallen machtiger dan onze overheid. Door hun machtspositie zullen zij kleinere bedrijven moeiteloos weg kunnen concurreren.

Waarom John Oosterman zich inzet voor eerlijke handel

'Wereldhandel en schaalvergroting kennen grote voordelen die wereldwijd mogelijk gemaakt worden door miljarden arbeiders. De financiële voordelen hiervan verdwijnen uiteindelijk in de zakken van een handjevol aandeelhouders. Deze oneerlijke verdeling wordt juist door foute vrijhandelsverdragen mogelijk gemaakt.

Belastingvoordelen, rechtsbescherming en het tegen elkaar uitspelen van nationale arbeidsmarkten worden netjes geregeld voor multinationals en investeerders. Terwijl er maar mondjesmaat afspraken worden gemaakt over arbeidsrechten, volksgezondheid en milieubescherming. Deze zijde van vrijhandel en globalisering wordt in de mainstream media te weinig belicht. Daarom vind ik het belangrijk om de graaizucht van het grootkapitaal alsnog inzichtelijk en bekend te maken.'