Dossier Tinmijnbouw

Hoe fout zijn deze 20 elektronicabedrijven?

Hoe fout zijn deze 20 elektronicabedrijven?

04 juni 2014

Microsoft, Huawei en Asus zijn de minst duurzame elektronicamerken, het Nederlandse Fairphone scoort het B-label, wat betekent 'goed op weg'. Rank a Brand en Milieudefensie hebben een duurzame ranglijst gemaakt van 20 elektronicabedrijven.

Ranking of 20 electronics brands

De bedrijven worden beoordeeld op milieu-aspecten als het uitbannen van giftige stoffen, recycling en het verminderen van het energieverbruik van apparaten; maar ook op de arbeidsrechten voor de fabrieksarbeiders en mijnbouwers. Check hier de ranglijst.

Microsoft, Asus, HTC en Huawei hebben hun slechte beoordeling mede te danken aan de onverantwoorde tinmijnbouw op het Indonesische eiland Bangka waar ongeveer een derde van al het tin in de wereld vandaan komt.

Volgens de Rank-a-Brand onderzoekers laten de meeste elektronicabedrijven ook op het gebied van arbeidsomstandigheden in de fabrieken 'een teleurstellend ambitieniveau' zien. Zo wordt er nergens gewerkt aan een gedragscode voor een rechtvaardiger salaris waarmee werknemers in ieder geval in hun bestaan kunnen voorzien.

Evert Hassink van Milieudefensie: “Grote merken zoals Philips, Apple en Blackberry steunen openlijk initiatieven om tin op een duurzame manier te produceren. Apple, Philips en Fairphone, zijn ook de enige die bijvoorbeeld aantonen dat ze conflictvrije tin gebruiken.

"Het is onacceptabel dat er nog merken zijn die weigeren om hun verantwoordelijkheid te nemen terwijl ze weten dat Bangka door de tinmijnbouw wordt vernietigd en dat er wekelijks mijnwerkers omkomen. Alle merken gebruiken tin van Bangka, ze moeten dus ook allemaal hun best doen om te zorgen dat dat op een verantwoorde manier gebeurt.”

Onlangs bezochten we het Indonesische eiland – in oppervlakte een kwart van Nederland. Evert: “Het eiland begint zo langzamerhand te veranderen in één grote afgraving en het koraal en zeeleven voor de kust is op veel plekken totaal verdwenen, omdat voor de tinwinning grote baggerschepen worden gebruikt, veelal gebouwd in Nederland, die als een grote stofzuiger de hele bodem kaalvreten.”

We hebben het afgelopen jaar met een groot aantal elektronicamerken samengewerkt in de speciale tinwerkgroep van het Initiatief Duurzame Handel, die nu ruim een jaar actief is. Het IDH is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse overheid, het bedrijfsleven en Milieudefensie om zich in te zetten voor verantwoorde tinproductie in Indonesië.

De afgelopen maanden is binnen het IDH gewerkt aan een plan dat moet leiden tot verbetering op Bangka. Duurzame tinwinning is goed mogelijk in Indonesië maar dit gaat niet vanzelf.

Evert: “Als de grote merken niet gezamenlijk eisen stellen verandert er niets op Bangka. Na ruim een jaar praten wordt het tijd voor actie. Wij eisen dat Microsoft ook meedoet met het IDH en dat het bedrijf geen tin meer verwerkt van tinleveranciers die een puinhoop van Bangka maken en die het blijkbaar niet boeit dat er bijna wekelijks doden en gewonden vallen bij de tinwinning.”