Dossier Tinmijnbouw

Er is een oplossing voor Bangka

Er is een oplossing voor Bangka

17 april 2014

Milieudefensie wil dat er een einde komt aan de schending van mensenrechten en kinderarbeid bij de winning van tin en dat natuur gespaard blijft. Natuur, landbouw en visserij op Bangka zijn te redden. Als de makers van onze tablets, laptops en mobieltjes dat willen, kunnen tinmijnen in Bangka morgen verantwoord werken en fatsoenlijk omgaan met mensen, dieren en natuur. Lees hier meer over hoe wij samen met jou tinwinning op Bangka kunnen verbeteren.

Hoe win je verantwoord tin op Bangka?

Op Bangka kan verantwoord tin gewonnen worden. Verantwoord betekent vooral gecontroleerd. Op zee begint het met de baggerschepen. De modder die overblijft, als het tin van het zand gescheiden is, zouden baggerschepen niet overboord moeten gooien. In plaats daarvan moeten ze de zandresten op de zeebodem neerleggen. Dan wordt het water niet troebel, worden koraalriffen gespaard en blijft het leefgebied van vissen bewaard.

Op land zou vanaf de dag na sluiting van de mijn herstel van het gebied voorop moeten staan. Dat kan door vruchtbare grond zorgvuldig te bewaren, een gebied in kleine stukjes te ontginnen en te herstellen en ook geld opzij te zetten voor herstel.

Voor het winnen van tin bij beken of rivieren moet water, dat is gebruikt om tin van zand te scheiden, worden gereinigd voor het terug de rivier in gaat.

Wat kunnen fabrikanten doen?

Van het tin uit Indonesië zit er ongeveer 4 gram in onze tablets en 2 gram in onze smartphones. Dat lijkt misschien niet veel, maar wel als je bedenkt dat alleen al Apple en Samsung tussen 70 en 90 miljoen smartphones per jaar verkopen en dat er in een jaar 118 miljoen tablets over de toonbank gaan.

Milieudefensie wil daarom dat fabrikanten van tablets, laptops en telefoons inzien dat zij de toekomst  van Bangka in handen hebben en dat ze eisen stellen aan de herkomst van het tin dat ze afnemen. Ook kunnen fabrikanten verantwoorde tinwinning stimuleren door een eerlijkere, iets hogere prijs te betalen voor tin. Dan is er ook geld om tin gecontroleerd  te winnen.

Naast verantwoorde tinwinning op Bangka moeten fabrikanten er voor zorgen dat er minder tin nodig is door producten te maken die goed te recyclen zijn en langer meegaan.

Wat wil Milieudefensie?

Natuur, landbouw en visserij op Bangka zijn te redden als fabrikanten samen met tinbedrijven en overheid op Bangka de problemen aanpakken.

Onze uitgangspunten:

  • Geen nieuwe tinmijnen openen zonder dat is geregeld dat het land wordt hersteld.
  • Openen en herstellen van mijnbouwgebieden gebeurt in overleg met omwonenden
  • Naar tin baggeren op zee uitsluiten zolang modder niet gecontroleerd op de bodem kan worden gelegd en tinwinning leidt tot het afsterven van koraalriffen.
  • En natuurlijk dat mijnbouwbedrijven zich aan de wet houden.

We willen er allemaal op kunnen vertrouwen dat de producten die we kopen op een verantwoorde manier zijn gemaakt en elders in de wereld geen spoor van vernieling achterlaten. Sinds Milieudefensie met Friends of the Earth Indonesië en Engeland campagne voert, hebben veel bedrijven al verbetering beloofd. Zij willen verantwoordelijkheid nemen voor de wantoestanden in de tinmijnen op Bangka.