Successen

Milieuresultaten 2012

Foto: Pierre Crom

Milieuresultaten 2012

10 september 2013

Een greep uit de resultaten die Milieudefensie in 2012 behaalde. Aan milieuresultaten gaat vaak jaren werk vooraf in de vorm van lobby, onderzoek en publiekscampagnes. Successen zijn te danken aan de inzet en betrokkenheid van heel veel mensen, niet in de laatste plaats de leden en donateurs van Milieudefensie. Vaak zijn successen ook het resultaat van samenwerking met andere organisaties, waaronder onze zusterorganisaties van Friends of the Earth. In dit overzicht vind je onze milieuresultaten van 2012.

In het jaarverslag 2012 vind je meer resultaten.

Olieramp in Nigeria

Voor het eerst in de geschiedenis veroordeelde een Europese rechter een dochter van een Europees bedrijf voor milieuvervuiling buiten Europa. Dat is het resultaat van een rechtszaak die Milieudefensie samen met slachtoffers uit Nigeria had aangespannen tegen Shell.
Dankzij de rechtszaak was deze ‘vergeten’ olieramp wereldnieuws. Via social media (Twitter, Facebook) bereikte het verhaal miljoenen mensen.

Biokerosine

Lufthansa en de KLM doen geen zaken meer met Waterland, een Nederlands bedrijf dat in Indonesië jatropha verbouwt waar biokerosine van wordt gemaakt. Milieudefensie toonde aan dat boeren werden uitgebuit en dat jatropha de verbouw van voedsel voor de lokale bevolking verdringt.

Samen voor gezonde lucht

Luchtvervuiling is een ernstig probleem in onze steden. Om dat aan te pakken, mobiliseerde Milieudefensie in 2012 500 mensen die samen meer dan 100 luchtkwaliteit meetpunten beheren. In 2013 en 2014 stappen ze naar de gemeente om maatregelen te vragen.

Actie gezonde lucht Actie van Milieudefensie tegen megastallen

Megastallen

Onder druk van Milieudefensie organiseerde staatssecretaris Bleker een brede maatschappelijke discussie over megastallen. Hoewel een meerderheid van de Nederlanders het wil, is een meerderheid in de Tweede Kamer tegen een verbod.

Maasvlakte

De uitvoering van de in 2009 gesloten overeenkomst tussen Milieudefensie en het Havenbedrijf  Rotterdam loopt goed. Diverse maatregelen blijken in de praktijk onverwacht succesvol, waardoor de emissies van de Maasvlakte veel lager uitvallen dan was voorzien.

Schaliegas

Dankzij Milieudefensie en Schaliegasvrij Nederland verklaren steeds meer Nederlandse gemeenten zich ‘schaliegasvrij’ (eind december 2012 al 40). Zij willen niet meewerken aan (proef)boringen.

‘Oerwoudvrije’ kaas

Een oproep om ‘oerwoudvrije’ kaas te bestellen sloeg aan: 2.000 bestellingen in luttele weken (stand eind 2012). Milieudefensie wil kaasproducenten verleiden om kaas te maken met melk van koeien die veevoer uit de regio eten en geen soja uit Zuid-Amerika.

In het jaarverslag 2012 vind je meer resultaten.