Successen

Archief Successen

Feb 10, 2011 Feb 25, 2011

Uitbreiding bedrijventerrein Holten van de baan

Oct 27, 2009

Oktober 2009 - Het landelijke gebied van Holten wordt definitief gevrijwaard van de aanleg van overbodig bedrijventerrein. Dat is het geweldige resultaat van de jarenlange strijd van de lokale actiegroep 'Houdt het Holterbroek Groen' en Milieudefensie.

Read More…

Forse stijging aandeel tuinmeubelen van FSC-hout

Aug 12, 2009

Juni 2009 – Na vijf jaar winkelinspecties en onderzoek van Milieudefensie is het aandeel FSC-gecertificeerde tuinmeubelen bij tien grote winkelketens fors gestegen, van 21 procent in 2005 naar 54 procent in 2009. Ook zijn de valse milieuclaims verdwenen.

Read More…

Aandeel duurzaam hout Nederlandse markt groeit gestaag

Aug 12, 2009

December 2008 – In 2007 en 2008 hebben drie ondernemers in de houtsector hun handel in illegaal en destructief gekapt hout teruggedrongen en het aandeel duurzaam hout vergroot. Op de Nederlandse markt is het aandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout gegroeid tot bijna 20 procent.

Read More…

Energielabel A t/m G

Mar 08, 2009

8 maart 2009 - Milieudefensie en Stichting Natuur en Milieu roepen de Brusselse besluitvormers op om hun rug recht te houden tegen de druk van de elektronicaproducenten, zodat Europa haar klimaat- doelstellingen kan waarmaken.

Read More…

Stimuleren van het klimaatbeleid van gemeenten

Dec 01, 2008

December 2008 - Een van de instrumenten die voor het stimuleren van het klimaatbeleid van gemeenten is ontwikkeld, is de website klimaatkaart.nl. Gemeenten namen in 2008 geregeld contact met ons op met vragen naar aanleiding van de informatie op die website.

Read More…