Dossier Schaliegas

Hoe schaliegas opkwam en ten onder ging

Hoe schaliegas opkwam en ten onder ging

15 februari 2018

14 maart 2018 - Schaliegas in Nederland is verleden tijd. Wij zijn heel blij met de toezegging van minister Wiebes om het winnen van schaliegas niet toe te staan. En we gaan hem daar aan houden. Milieudefensie voerde, samen met bewoners, jarenlang campagne tegen schaliegas. Op deze pagina staat een overzicht van het maatschappelijk verzet en de stappen die zijn gezet richting de rechter.

De strijd tegen schaliegas in 40 seconden.

Na ophef over fracken durft alleen Cuadrilla nog

In 2009 vroeg een aantal bedrijven toestemming aan de Nederlandse overheid om naar schaliegas of steenkoolgas te zoeken. Deze bedrijven kregen een vergunning voor 5 jaar en mochten in grote delen van Nederland proefboringen doen. De meeste bedrijven vertrokken al snel vanwege de grote maatschappelijke ophef over het zogenoemde fracken, een boortechniek waarbij water met chemische stoffen in de grond wordt geperst om de bodem open te splijten. Alleen het Britse bedrijf Cuadrilla, dat in de Noordoostpolder en Brabant een vergunning kreeg, maakte echt werk van de zoektocht. In het Brabantse Boxtel werd zelfs een stuk grond gehuurd om een boortoren te kunnen plaatsen. Maar er is nooit daadwerkelijk een boor de grond in gegaan.

Definitief einde van schaliegas

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat besluit dat de winning van schaliegas niet wordt toegestaan. Wat ging hieraan vooraf? 

  • Milieudefensie en lokale activisten startten in 2011 de actie Schaliegasvrij. Veel bewoners maakten zich zorgen over de mogelijke gevolgen van schaliegaswinning. Aardbevingen en schade zoals in Groningen, vervuilde grond en waterverspilling. Lees hier de 6 meest gestelde vragen over schaliegas. Door onze gezamenlijke campagne verklaarden ruim 220 gemeenten zich schaliegasvrij en wilden geen schaliegaswinning toestaan.

  • Door minister Verhagen van Economische Zaken werd een onderzoek ingesteld naar de gevolgen van schaliegasboringen. Naar aanleiding van dit onderzoek stelde de minister in 2012 alle boringen uit tot minimaal 2020.

  • De maatschappelijke onrust over schaliegas groeide. In februari 2015 deed de gemeente Boxtel een poging om de proefboring te verhinderen. Door een manifest en een online campagne te starten.

  • In 2015 is het uitstel van boringen verlengd tot 2023 door de Tweede Kamer. Dit uitstel was alleen voor nieuwe vergunningen. Niet voor de vergunning die Cuadrilla kreeg voor de periode 2009-2014. Minister Kamp van Economische Zaken heeft in 2015 de verlenging van de vergunning van Cuadrilla afgewezen.

Cuadrilla wil vergunning bij rechter afdwingen

Cuadrilla was het niet eens met de afwijzing van de verlenging in 2015 en is naar de rechter gestapt. Volgens het gasbedrijf had de verlenging niet afgewezen mogen worden op basis van de toenmalige Mijnbouwwet. De rechter gaf hen daarin gelijk. Het ministerie ging tegen de uitspraak van de rechter in hoger beroep bij de Raad van State. Ook Milieudefensie, Schaliegasvrij Nederland en de gemeente Noordoostpolder zijn betrokken bij deze rechtszaak. De partijen zijn van mening dat de vergunning niet verlengd kan worden. Dit door nieuwe inzichten, de schadelijke gevolgen van schaliegaswinning, het gebrek aan politiek draagvlak en het maatschappelijk verzet. De Raad van State heeft Cuadrilla op 14 maart 2018 in het gelijk gesteld. De minister moet daarom een nieuw besluit nemen over verlenging van de vergunning. Maar ook dan kan Cuadrilla fluiten naar de vergunning. Minister Wiebes heeft namelijk op 15 februari 2018 al toegezegd geen nieuwe vergunningen meer te geven voor schaliegas. Wij gaan hem daar aan houden.

Hiermee is een einde gekomen aan bijna tien jaar ophef over schaliegas in Nederland, zonder dat er ooit een boor de grond in is gegaan. De visie op schaliegas en aardgas is in de afgelopen tien jaar radicaal veranderd. Steeds meer mensen zijn het er mee eens dat we moeten stoppen met de winning en het gebruik van vervuilende fossiele brandstoffen. Na schaliegas moet ook de winning van Gronings aardgas helemaal stoppen. Wil jij ook 100% schone en veilige energie?

Teken onze petitie