Dossier Schaliegas

Publicaties

Waar in Nederland zit schaliegas nou precies in de grond? En wat zijn de inmiddels 63 Nederlandse gemeenten die al hebben aangegeven niets te zien in fracking op hun grondgebied? Dergelijke achtergrondinformatie kun je vinden in ons speciale overzicht van factsheets, kaarten en andere publicaties over schaliegas in Nederland.
13 maart 2013 18 september 2013
Factsheet schaliegas en aardbevingen

Factsheet schaliegas en aardbevingen

De winning van schaliegas vergroot op drie verschillende manieren het risico op aardbevingen. Eén hiervan, bodemdaling, kennen we van conventionele gaswinning. Twee andere risico's zijn grotendeels uniek aan schaliegaswinning, en worden veroorzaakt door de omstreden boormethode, het zogeheten fracken.

Lees verder...

Verkenning haalbaarheid en consequenties verlaging gasproductie 30 miljard m3

Verkenning haalbaarheid en consequenties verlaging gasproductie 30 miljard m3

9 februari 2015 - Samen met een groot aantal Groningse belangenorganisaties en burgerinitiatieven roepen wij de Nederlandse politiek op de Groningse gasproductie direct fors te verlagen: in 2015 naar maximaal 30 miljard vierkante meter - en daarna zo snel mogelijk verder afbouwen, middels een combinatie van verminderde export en een ambitieus binnenlands energiebesparingsprogramma. Milieudefensie heeft Buro Bontebal opdracht gegeven de haalbaarheid en consequenties van de eerste stap in deze productieverlaging te onderzoeken en samen te vatten in de hier gepubliceerde notitie.

Lees verder...

Schaliegasstudiedag

Schaliegasstudiedag

Milieudefensie en het Klimaatverbond organiseren op donderdagmiddag 4 december 2014 van 13:00 – 17:00 in de Verkadefabriek in Den Bosch een studiedag over schaliegas voor bestuurders en ambtenaren van lagere overheden.

Lees verder...

Kaart schaliegasvrije gemeenten en provincies Nederland

Kaart schaliegasvrije gemeenten en provincies Nederland

Oktober 2014 - De kaart van het verzet tegen boorplannen voor de winning van schaliegas in Nederland - onder lokale overheden. Per 7 oktober 2014 gaat het al om 221 gemeenten, 9 provincies en 1 waterschap, die zich schaliegasvrij hebben verklaard. Het aantal blijft oplopen. Bekijk voor de actuele stand en de specifieke moties tegen schaliegas ook ons Factsheet Schaliegasvrije Gemeenten.

Lees verder...

Onze reactie op de nieuwe structuurvisie schaliegas

2 juni 2014 - Brief van Milieudefensie en de Stichting Schaliegasvrij Nederland aan de Tweede Kamer. In deze brief wordt uitgelegd waarom het nieuwste onderzoeksplan van minister Kamp -de zogeheten "concept notitie reikwijdte en detailniveau voor de structuurvisie schaliegas" (NRD) - te weinig rekening houdt met de belangen van de omwonenden, natuur, milieu landbouw en waterwinning

Lees verder...

Heading South - the dash for unconventional fossil fuels in Argentina

Heading South - the dash for unconventional fossil fuels in Argentina

21 May 2014 - The global hunt for shale gas and shale oil reserves has drawn fossil fuel energy companies to Patagonia, southern Argentina. Shell is test drilling and wants to start large-scale fracking operations - including in nature reserves, and in an overall very drought-prone and pollution-vulnerable region. While profit margins in the US are already very low and companies including Shell are actually losing money on their US shale gas adventure, this report shows the Patagonian dash for gas could prove a wrecking experience, most of all for the people and the local environment.

Lees verder...

Shell's Carbon Bubble

Shell's Carbon Bubble

20 May 2014 - The carbon bubble defines a very large overvaluation of proven reserves of all major oil and gas companies. According to other estimates it could amount to up to 80 percent of all proven reserves, and an overvaluation of up to 21 billion US dollars. As energy companies' share values are based on the false assumption that all proven reserves will be brought to market, carbon bubble understanding is likely to have major financial consequences. In the report Shell's Carbon Bubble it is shown that Shell's vulnerability to the carbon bubble reserve overvaluation is higher than that of the average oil and gas company.

Lees verder...

Infographic Shell's Carbon Bubble

Infographic Shell's Carbon Bubble

Shell's vulnerability to the Carbon Bubble reserve overvaluation is higher than that of the average oil major, because of both increasing CO2 intensity and financial break even points of Shell's reserves, caused mainly by its move to unconventional fossil fuels, deep sea oil, LNG.

Lees verder...

Inbreng Ronde Tafel schaliegaswinning

Inbreng Ronde Tafel schaliegaswinning

Oktober 2013 – De aanleiding voor deze notitie is de door de Tweede Kamercommissie van Economische Zaken op 19 september 2013 gehouden ronde Tafel over schaliegaswinning. Deze notitie is er met name op gericht om uitgebreider stil te staan bij de juridische aandachtspunten die mondeling tijdens de Ronde Tafel naar voren werden gebracht.

Lees verder...

Milieudefensie-review schaliegasrapport Witteveen+Bos

Milieudefensie-review schaliegasrapport Witteveen+Bos

september 2013 - Inhoudelijke review van het rapport over schaliegaswinning van Witteveen+Bos. Dit rapport geeft door ernstige onderzoeksfouten en subjectieve beschouwing van de literatuur geen antwoord op de vraag of schaliegaswinning in Nederland op verantwoorde wijze kan plaatsvinden.

Lees verder...

Stop schaliegas - handtekeningenlijst petitie

Stop schaliegas - handtekeningenlijst petitie

17 juni 2013 - Formulier om handtekeningen in te zamelen voor de petitie tegen boringen naar schaliegas in Nederland. Zelf actie voeren tegen schaliegas? Print het bestand uit en help mee met handtekeningen inzamelen. Dit kan tot begin september 2013. (Bij dubbelzijdige print is één lijst (A4) goed voor tien handtekeningen.)

Lees verder...

De risicos van schaliegas en steenkoolgas

2 juni 2013 - Factsheet met een overzicht van de laatste wetenschappelijke studies naar de gevolgen en risico's van de winning van schaliegas en steenkoolgas, inclusief praktijkervaringen uit de Verenigde Staten en Australië. Daarnaast in dit document speciale aandacht voor de situatie in Nederland en Europa.

Lees verder...

Boringen naar schaliegas op land - analyse regelgeving

3 juni 2013 - Analyse van regelgeving omtrent schaliegas voor gemeenten, provincies en waterschappen. Schaliegasboringen kunnen leiden tot gevaar, schade en hinder voor de bewoners en gebruikers van een gebied. Daarom zijn de mogelijkheden geïnventariseerd, die decentrale overheden hebben om gevaar, schade en hinder te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken, dan wel om het boren geheel te voorkomen.

Lees verder...

Brief aan Tweede Kamer: verlenging moratorium schaliegas

Brief aan Tweede Kamer: verlenging moratorium schaliegas

15 april 2013 - Op 17 april 2013 staat het onderwerp schaliegas op de agenda van het Verzamel Algemeen Overleg Energie. Met deze brief vragen Milieudefensie en natuur-, milieu- en bewonersorganisaties de Tweede Kamer om er bij de minister op aan te dringen om het moratorium op (proef)boringen naar schalie- of steenkoolgas te verlengen.

Lees verder...

Review 2e concept onderzoeksplan schaliegaswinning

Review 2e concept onderzoeksplan schaliegaswinning

20 maart 2013 - De Stichting Schaliegasvrij Nederland acht het zeer belangrijk dat de risico’s van schalie- en steenkoolgaswinning uit de Nederlandse bodem door goed wetenschappelijk onderzoek worden geanalyseerd en gecommuniceerd voordat een besluit genomen wordt tot deze nieuwe en mogelijk risicovolle vorm van mijnbouw. Hier een gedetailleerde reactie op het voorgestelde proces.

Lees verder...