Publicaties

Publicaties

18 februari 2011 18 februari 2011
Voor de wind

Voor de wind

26 november 2015 - "Hoe je de handen op elkaar krijgt voor windenergie." Deze brochure belicht de verschillende manieren waarop een windproject tot stand kan komen met draagvlak vanuit de bevolking. Het gaat in op projecten geïnitieerd door een burgerinitiatief in samenwerking met een projectontwikkelaar en/of in samenwerking met een landelijke windcoöperatie. De brochure geeft praktische tips hoe je dit, als burgerinitiatief, kunt aanpakken. In het hoofdstuk gericht op beleidsmakers worden zij aangemoedigd om open te staan voor een bottom upbenadering.

Lees verder...

Energiemanifest Nederland Fossielvrij

Energiemanifest Nederland Fossielvrij

24 november 2015 - In 2015 onderzocht Milieudefensie samen met bezorgde burgers, ondernemers en wetenschappers uit heen Nederland wat de overgang naar duurzame energie in de weg staat. In dit manifest sommen we de belangrijkste blokkades op met daarbij direct de actie die nodig is vanuit de overheid om blokkades op te heffen.

Lees verder...

Gasrapport CE Delft

Gasrapport CE Delft

24 november 2015 - Maatschappelijke effecten van alternatieven voor gasproductie uit het Groningenveld. In deze studie wordt gekeken naar de maatschappelijke voor- en nadelen van alternatieven die erop gericht zijn om de gasproductie uit het Groningerveld te verminderen.

Lees verder...

Factsheet schaliegas en aardbevingen

Factsheet schaliegas en aardbevingen

De winning van schaliegas vergroot op drie verschillende manieren het risico op aardbevingen. Eén hiervan, bodemdaling, kennen we van conventionele gaswinning. Twee andere risico's zijn grotendeels uniek aan schaliegaswinning, en worden veroorzaakt door de omstreden boormethode, het zogeheten fracken.

Lees verder...

Opiniepeiling: Wat vinden Nederlanders van TTIP?

Opiniepeiling: Wat vinden Nederlanders van TTIP?

04 oktober 2015

Slechts 9 procent van de Nederlanders is voorstander van speciale tribunalen waar multinationals overheden kunnen aanklagen om hun investeringen te beschermen. Zo'n arbitragesysteem maakt onder de noemer ISDS deel uit van het controversiële vrijhandelsverdrag TTIP. De nagenoeg afwezige steun blijkt uit een peiling van onderzoeksbureau Multiscope in opdracht van foodwatch, Milieudefensie, Transnational Institute en SOMO.

Lees verder...

Milieudefensie Actief nr. 50

Milieudefensie Actief nr. 50

September 2015 - Laura en Sofie fietsen naar Parijs, Uitspraak klimaatzaak kans voor Nederland, Biologisch katoen is sexy!, Voorlopig geen schaliegas, Rabobank betrokken bij landroof in Nigeria.

Lees verder...

Exploitation and empty promises - Wilmar's Nigerian land grab

Exploitation and empty promises - Wilmar's Nigerian land grab

July 2015 - Nigeria is a key frontier country for palm oil expansion. Since 2010, Wilmar International has acquired thirty-thousand of hectares of land for palm oil plantations in southeastern Nigeria, and the company plans to expand its Nigerian land bank to hundreds of thousands of hectares. Like similar land acquisitions across the globe, Wilmar’s plantations have yet to produce the promised economic benefits for local people; and like similar land acquisitions across the globe, the process has generated concern, conflict, and resistance. This report is an initial effort to open this land acquisition to international scrutiny.

Lees verder...

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2014

Juni 2015 - Samen staan we sterker - Net als in het gewone leven, geldt voor het werk van Milieudefensie dat alleen maar alleen is. Alleen maak je je misschien zorgen over de luchtkwaliteit in de stad en laat je daarom de auto vaker staan of doe je ’m zelfs weg. Dat is belangrijk, maar helaas zelden genoeg om echte veranderingen tot stand te brengen. Door de krachten van mensen te bundelen en samen op te trekken, is er veel meer mogelijk.

Lees verder...

Energie uit wind, antwoord op veelgestelde vragen

Energie uit wind, antwoord op veelgestelde vragen

11 juni 2015 - Antwoord op veelgestelde vragen over windenergie op land. Waarom windmolens op land? Zijn windmolens schadelijk voor de gezondheid? Zal er sprake zijn van slagschaduw op mijn woning? Hoeveel geluid hoor ik van een windmolen? Waarom niet alleen zonnepanelen? En meer...

Lees verder...

Biofuels on the Dutch market - 2015 update

Biofuels on the Dutch market - 2015 update

2015 update (with 2013 data) of the previous ‘Biofuels on the Dutch market’ reports. Analysis by CE Delft, issued by ActionAid, Greenpeace NL, IUCN NL, Milieudefensie (Friends of the Earth NL), Natuur & Milieu and Wereld Natuur Fonds.

Lees verder...

Program 'Voedsel Anders Netwerkdag' - English version

Program 'Voedsel Anders Netwerkdag' - English version

26 mei 2015 - This is the English version of the program for the 'Voedsel Anders Netwerkdag'. The program will be mostly in Dutch but does offer some workshops and speeches in English and you are very welcome to offer a topic within the Open Space and host a discussion or brainstorm in English. Please contact us via voedsel-anders-netwerkdag@milieudefensie.nl for any further questions.

Lees verder...

Actieplan Gezonde lucht in Utrecht

Actieplan Gezonde lucht in Utrecht

Juni 2015 - Net als in andere grote steden is de lucht in Utrecht nog steeds erg ongezond. Op tal van plekken wordt nog niet aan de wettelijke normen voldaan. Voor roet, de meest schade­lijke stof, bestaat zelfs geen veilige norm. Utrechters hebben recht op gezonde lucht. Dat is lucht die je gerust in kunt ademen, zonder schadelijke gevolgen voor je gezondheid. Daarom is het nodig om vooral de uitstoot van schadelijke stoffen door verkeer te bestrijden. Minder en schoner wegverkeer is de oplossing. In dit actieplan stellen Milieudefensie en de Kracht van Utrecht een pakket maatregelen voor waarmee de lucht een stuk gezonder wordt.

Lees verder...

Milieudefensie Actief nr. 49

Milieudefensie Actief nr. 49

Juni 2015 - Drie campagnes op pad: Milieudefensie komt naar je toe deze zomer!, We zijn het MEGAzat!, Shell onder vuur door Groningse aardbevingen, Margriet verzet zich tegen boren op Terschelling, Milieudefensie publiceert Electronicaranglijst 2015, Een beter milieu eindigt bij TTIP.

Lees verder...

Actieplan Gezonde lucht in Amsterdam

Actieplan Gezonde lucht in Amsterdam

Juni 2015 - De lucht in Amsterdam is nog steeds ongezond vervuild. Dit komt vooral door het drukke verkeer. In dit actieplan staan maatregelen beschreven waarmee de gemeente Amsterdam snel kan zorgen voor gezondere lucht.

Lees verder...