Publicaties

Publicaties

18 februari 2011 18 februari 2011
Opniepeiling gaswinning en gasgebruik

Opniepeiling gaswinning en gasgebruik

Onderzoek in opdracht van Milieudefensie, juli 2016. De Energiecampagne van Milieudefensie houdt zich de komende jaren bezig met de gaswinning in Groningen. Milieudefensie zet zich in om woningen en kantoren versneld energieneutraal te laten maken. Milieudefensie is geïnteresseerd in wat Nederlanders weten en vinden van gaswinning (in Groningen) en gasgebruik.

Lees verder...

Meerookhoofdstad

Meerookhoofdstad

Augustus 2016 - De gezondheidsschade die veroorzaakt wordt door het inademen van vervuilde lucht is goed vergelijkbaar met het effect van het meeroken van sigaretten. In Nederland roken we gemiddeld 5,3 sigaretten per dag mee.

Lees verder...

Nederlandse staat aangeklaagd voor mensenrechtenschending

Nederlandse staat aangeklaagd voor mensenrechtenschending

Amsterdam, 2 augustus 2016 – Milieudefensie klaagt de Nederlandse staat aan voor het schenden van mensenrechten. De staat doet te weinig aan het verbeteren van de luchtkwaliteit, waardoor de gezondheid van burgers ernstige schade oploopt. Daarmee wordt het grondrecht op gezondheid geschonden, zo staat in de dagvaarding die maandag is verstuurd.

Lees verder...

Samenvatting Jaarverslag 2015

Samenvatting Jaarverslag 2015

14 juli 2016 - Onze successen en milieuresultaten van 2015 in een notendop. Milieuresultaten vergen jaren van voorwerk, idee vorming, overleg, lobby, onderzoek, campagne- en actievoeren. Dat doen we nooit alleen, maar altijd samen met mensen in het land. Want samen staan we sterker: we worden beter gehoord en we boeken meer resultaat. Onze successen danken we vooral aan de tomeloze inzet van heel veel betrokkenen, zoals onze leden, donateurs en vrijwilligers en lokale afdelingen. En aan de samenwerking met andere organisaties. Hier lees je de belangrijkste resultaten.

Lees verder...

Reactie op Stedelijk Verkeersplan 2030 Gemeente Rotterdam

Reactie op Stedelijk Verkeersplan 2030 Gemeente Rotterdam

De Gemeente Rotterdam heeft een eerste versie van het Stedelijk Verkeersplan 2030 gepubliceerd. Momenteel zijn ze in de consultatiefase. De reactie van Milieudefensie is hier te lezen. Als je ook wilt reageren op het verkeersplan kijk dan op: http://www.rotterdam.nl/stedelijkverkeersplan

Lees verder...

Toelichting Ranking tin 2016

Toelichting Ranking tin 2016

Milieudefensie heeft beoordeeld hoe fabrikanten van smartphones, tablets, laptops en game consoles scoren op hun vooruitgang in het gebruik van verantwoord tin. Lees hier hoe de ranglijst tot stand is gekomen.

Lees verder...

Stand van zaken ultimatum van Milieudefensie aan Convenant Weidegang

Stand van zaken ultimatum van Milieudefensie aan Convenant Weidegang

Na vier jaar praten is de maat vol, het aantal koeien in de wei is gedaald in plaats van gestegen. Daarom stapt Milieudefensie per direct uit het convenant weidegang van onder meer de landbouwsector, zuivelorganisaties, de overheid en maatschappelijke organisaties. Dit document geeft een overzicht van de stand van zaken rondom het ultimatum dat Milieudefensie eerder an het convenant stelde.

Lees verder...

Woningcorporaties scoren slecht op verduurzaming

Woningcorporaties scoren slecht op verduurzaming

19 mei 2016 - In 2020 moeten de huizen van alle woningcorporaties gemiddeld energielabel B hebben, een belofte van koepelorganisatie Aedes. Vooral in de Randstad liggen grote woningcorporaties meer dan tien jaar achter op de afgesproken verduurzaming van hun woningen, blijkt uit de Ranking die wij maakten.

Lees verder...

Factsheet Sjoemelscooters

Factsheet Sjoemelscooters

14 mei 2016 - Niet alleen autofabrikanten sjoemelen met hun uitstoottesten. Ook scooters voldoen in de praktijk totaal niet aan de typekeuringseisen, zo valt op te maken uit onderzoek van TNO uit 2013. In dit informatieblad vertellen we kort wat TNO heeft onderzocht en wat dat betekent.

Lees verder...