Publicaties

Publicaties

18 februari 2011 20 november 2017
Informatieblad: Roet, de gevaarlijkste luchtvervuiler

Informatieblad: Roet, de gevaarlijkste luchtvervuiler

6 juni 2014 - In de lucht die we dagelijks inademen zitten heel veel verschillende stoffen. Sommige zijn schadelijk, en andere niet. Voor sommige stoffen zijn normen, en voor andere niet. Roet is een stof die erg schadelijk is, maar waarvoor geen normen bestaan. Milieudefensie wil meer aandacht voor roet in het luchtkwaliteitsbeleid. In dit informatieblad lees je meer over de effecten van roet op je gezondheid en wat er moet gebeuren.

Lees verder...

Verkenning haalbaarheid en consequenties verlaging gasproductie 30 miljard m3

Verkenning haalbaarheid en consequenties verlaging gasproductie 30 miljard m3

9 februari 2015 - Samen met een groot aantal Groningse belangenorganisaties en burgerinitiatieven roepen wij de Nederlandse politiek op de Groningse gasproductie direct fors te verlagen: in 2015 naar maximaal 30 miljard vierkante meter - en daarna zo snel mogelijk verder afbouwen, middels een combinatie van verminderde export en een ambitieus binnenlands energiebesparingsprogramma. Milieudefensie heeft Buro Bontebal opdracht gegeven de haalbaarheid en consequenties van de eerste stap in deze productieverlaging te onderzoeken en samen te vatten in de hier gepubliceerde notitie.

Lees verder...

Handboek Behoud het landschap

Handboek Behoud het landschap

Maak jij je sterk voor een gezonde en aangename leefomgeving, of ben je van plan om dit te gaan doen? In het handboek Behoud het landschap vind je alle informatie over hoe je de besluitvorming van de overheid over de leefomgeving kunt beinvloeden handig bij elkaar. Denk daarbij bijvoorbeeld aan lobby, (ludieke) acties, publiciteit en juridische procedures. Bovendien vind je praktische tips en adviezen, over diverse kanten van het actievoeren, waar je direct mee aan de slag kunt.

Lees verder...

Een heldergroene visie op duurzame brandstoffen

Een heldergroene visie op duurzame brandstoffen

In deze visie laten Natuur & Milieu, Greenpeace, Milieudefensie, het Wereld Natuur Fonds Nederland en IUCN Nederland zien hoe we de omslag naar schone energie in Nederland kunnen realiseren. In Nederland moeten de CO2-emissies met 80 tot 95 procent omlaag. Om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen en mensen gezonder en langer te laten leven. Pakweg een derde van de emissies komt van vervoer, van onszelf en de goederen die we kopen. In het SER Energieakkoord zijn afspraken vastgelegd om een drastische CO2-reductie te realiseren. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor brandstoffen en zuinige voertuigen. Waar moeten we vooral wel op inzetten, en waarop vooral niet? We gaan rijden en varen op zon, wind en getijdestroom en een voor een kleiner deel op duurzame biomassa. Vervoersmiddelen kunnen tot 80% efficiënter. En we kunnen meer doen met minder kilometers. Door slim te werken en te produceren, vaker de fiets te nemen en met kortere transportafstanden, slimme ICT en meer openbaar vervoer. Dit is niet alleen nodig voor het klimaat, het zorgt ook voor schone lucht, innovatie, banen en energieonafhankelijkheid. Wat betreft biobrandstoffen moeten we ons vol inzetten op biobrandstoffen uit afval en reststromen, deze kunnen namelijk een belangrijke bijdrage leveren. In de praktijk zijn lang niet alle biobrandstoffen duurzaam. Partijen pleiten voor maximale inzet op elektrisch rijden, zuinige voertuigen en duurzame biobrandstoffen voor de lucht en scheepvaart en stellen dat het niet wenselijk is verplicht bij te mengen in alle sectoren. Over het algemeen pleiten ze voor maximale inzet op elektrisch vervoer en alleen als dit niet mogelijk is, kiezen voor echt duurzame biobrandstoffen. Januari 2015

Lees verder...

English summary of a study by TNO: Ultrafine Particles in the Vicinity of Schiphol

English summary of a study by TNO: Ultrafine Particles in the Vicinity of Schiphol

Aircraft release exceptionally high amounts of ultrafine particles. Ultrafine particles are very unhealthy (see box). Research by TNO (Netherlands Organisation for Applied Scientific Research) shows that Amsterdam Airport Schiphol is a source of air pollution in the vicinity of the airport. In this factsheet we give a short explanation of how TNO carried out this research and what the results were. Source: Keuken M, Moerman M, Zandveld P, Henzing B, Brunekreef B, Hoek G. Ultrafijn stof rondom Schiphol [Ultrafine particles in the vicinity of Schiphol]. Tijdschrift Lucht [Dutch journal for air quality], no. 6, 2014.

Lees verder...

Factsheet Ultrafine particles from Schiphol airport: An analysis of health impacts for area residents

Factsheet Ultrafine particles from Schiphol airport: An analysis of health impacts for area residents

A research study by TNO (Netherlands Organisation for Applied Scientific Research) has shown that air traffic at Schiphol Airport Amsterdam causes heightened concentrations of ultrafine particles in the vicinity of the airport. In particular, aircraft which are taking off emit exceptionally large amounts of ultrafine particles: equal to that of a million lorries. This leads to damage to health and premature mortality for area residents. Calculations by Milieudefensie have shown that this air pollution shortens life expectancy by four to eight months for approximately 44,000 residents of neighbourhoods in Amstelveen and Amsterdam. For an additional 10,000 residents, this loss of life expectancy could even exceed one year. People who live in areas which are downwind (mostly north-east) of Schiphol are most affected.

Lees verder...

Artikel Tijdschrift Lucht - Burgermetingen luchtkwaliteit in Nederland

Artikel Tijdschrift Lucht - Burgermetingen luchtkwaliteit in Nederland

December 2014 - 'Burgermetingen luchtkwaliteit in nederland: Milieudefensie meet en RIVM rekent. De resultaten van en ervaringen met een bijzondere samenwerking.' Milieudefensie heeft met bewonersgroepen op 101 locaties in Nederland de luchtkwaliteit gemeten. Het doel van deze metingen was voor Milieudefensie om een beeld te krijgen van de luchtkwaliteit en vervolgens lokale overheden aan te spreken op hun verantwoordelijkheid om een goede luchtkwaliteit te waarborgen. Door burgers zelf te laten meten, neemt hun betrokkenheid toe. Het RIVM is bij het project betrokken geraakt en heeft op de meetlocaties de luchtkwaliteit berekend aan de hand van de standaardrekenmethoden die daarvoor zijn opgesteld. In dit artikel in Tijdschrift Lucht van december 2014 worden de resultaten van de metingen en de berekeningen gepresenteerd.

Lees verder...

Milieudefensie Actief nr. 47

Milieudefensie Actief nr. 47

December 2014 - Belangrijke stap voor eerlijke elektronica, Milieudefensie maakt filmpje over haar visie, campagne 'Wij willen wei van start', nieuwe actie 'Samen voor de wind' biedt leden Milieudefensie de gelegenheid om gezamenlijk een windmolen te kopen, petitie gezonde lucht 'vraag de Tweede Kamer om maatregelen', duurzame kerstpuzzel.

Lees verder...

Publiekssamenvatting TNO onderzoek ultrafijnstof rondom Schiphol

Publiekssamenvatting TNO onderzoek ultrafijnstof rondom Schiphol

12 december 2014 – Recent onderzoek van TNO wijst uit dat vliegverkeer op Schiphol leidt tot verhoogde concentraties ultrafijnstof in gebieden rondom de luchthaven. Met name opstijgende vliegtuigen stoten onvoorstelbaar veel kleine deeltjes uit: evenveel als 1 miljoen vrachtwagens. Dit leidt bij omwonenden van Schiphol tot gezondheidsschade en voortijdige sterfte. TNO publiceert een artikel over dit onderzoek in het wetenschappelijke tijdschrift Lucht (nr 6 2014). Wetenschappelijke artikelen zijn niet voor iedereen even toegankelijk. Hier vind je een publiekssamenvatting van het artikel, geschreven door Milieudefensie.

Lees verder...

Factsheet ultrafijnstof door Schiphol

Factsheet ultrafijnstof door Schiphol

12 december 2014 – Onderzoek van TNO wijst uit dat vliegverkeer op Schiphol leidt tot verhoogde concentraties ultrafijnstof in gebieden rondom de luchthaven. Met name opstijgende vliegtuigen stoten onvoorstelbaar veel kleine deeltjes uit: evenveel als 1 miljoen vrachtwagens. Dit leidt bij omwonenden van Schiphol tot gezondheidsschade en voortijdige sterfte. Uit berekeningen van Milieudefensie blijkt dat deze luchtvervuiling tot een gemiddeld levensverlies van ongeveer 4 maanden tot ruim een jaar leidt voor 44.000 inwoners van woonwijken in onder andere Amsterdam en Amstelveen. Het gaat daarbij voornamelijk om gebieden benedenwinds (meestal ten noordoosten) van Schiphol. In dit factsheet staat de onderbouwing van de berekening van het gemiddelde levensverlies.

Lees verder...

Uitgelekt voorstel van Europese Commissie

Uitgelekt voorstel van Europese Commissie

Vandaag is via het ANP uitgelekt dat vicepresident Timmermans definitief van plan is om de voorstellen voor luchtkwaliteit en circulaire economie te schrappen in het kader van de deregulering. Dit is het gelekte stuk. 10 groene organisaties, waaronder Milieudefensie, hebben ontstemd gereageerd.

Lees verder...

Soja Barometer 2014

Soja Barometer 2014

Om toe te werken naar verduurzaming, zijn steeds meer partijen in Nederland het erover eens dat de soja die wij verwerken en gebruiken op zijn minst verantwoord zou moeten zijn. Maar wanneer is de productie van soja eigenlijk verantwoord? En hoeveel verantwoorde soja wordt er in Nederland eigenlijk verwerkt en gebruikt? Om deze en andere vragen te beantwoorden, geeft de sojacoalitie de Sojabarometer uit. Dit is de Soja Barometer 2014.

Lees verder...