Zienswijzen

Zienswijze Natuurmonumenten op de ontwerp-Amvb Ruimte

27 augustus 2009. Op 29 september vergadert de vaste kamercommissie VROM over de ontwerp-Amvb Ruimte. De Amvb-Ruimte is een beleidskader van het rijk, die regels bevat over bestemmingen en gebruik van gronden. De regels in de Amvb moeten ervoor zorgen dat nationale ruimtelijke belangen, zoals bijvoorbeeld de Nationale Landschappen, doorwerken tot op provinciaal en lokaal niveau. Milieudefensie is blij dat de Nota Ruimte een praktische en concretere invulling krijgt door de Amvb-Ruimte, maar vindt dat de concept-Amvb op sommige punten aangescherpt kan worden. Zo zou Milieudefensie bijvoorbeeld graag zien dat in de Amvb-Ruimte een artikel wordt toegevoegd dat bepaalt dat op bedrijventerreinen in Nationale Landschappen alleen plaats is voor bedrijven met een lokale of regionale gebondenheid. Om de tekst in de ontwerp Amvb-Ruimte aan te scherpen, heeft Milieudefensie mede namens Natuurmonumenten, Stichting Natuur en Milieu en de Provinciale Milieufederaties, een inspraakreactie geschreven. De inspraakreacties die Natuurmonumenten en Stichting Natuur en Milieu ingestuurd hebben worden ook door Milieudefensie ondersteund.
Aug 27, 2009 Feb 22, 2011

PDF document icon 2009aug27_zienswijze_amvb_nm.pdf — PDF document, 127 KB (130584 bytes)