Publicaties

Rapporten

18 februari 2011 18 februari 2011
Actieplan Gezonde lucht in Den Haag

Actieplan Gezonde lucht in Den Haag

2 oktober 2014 - Dit actieplan is een bijlage bij het eindrapport 'Hoe gezond is onze lucht?' van juni 2014. In het actieplan staan maatregelen beschreven waarmee de gemeente Den Haag snel kan zorgen voor gezondere lucht in Den Haag. Het actieplan is op 2 oktober namens een grote groep Hagenaren overhandigd aan wethouder De Bruin van Den Haag.

Lees verder...

Actieplan Gezonde lucht in Rotterdam

Actieplan Gezonde lucht in Rotterdam

3 september 2014 - Net als in andere grote steden is de luchtkwaliteit in Rotterdam nog steeds erg ongezond. Op tal van plekken wordt nog niet aan de wettelijke normen voldaan. Voor roet, de meest schade­lijke stof, bestaat zelfs geen veilige norm. Rotterdammers hebben recht op gezonde lucht. Daarom is het nodig om vooral de uitstoot van schadelijke stoffen door verkeer te bestrijden. Minder en schoner wegverkeer is de oplossing. In dit actieplan stelt Milieudefensie een pakket maatregelen voor waarmee de luchtvervuiling kan worden aangepakt. Dit actieplan is tegelijk met het eindrapport van de meetcampagne aangeboden aan de gemeenteraad van Rotterdam.

Lees verder...

Eindrapport Hoe gezond is onze lucht?

Eindrapport Hoe gezond is onze lucht?

Amsterdam, 26 juni 2014 – De lucht op veel plekken in Nederland is nog steeds ongezond. Dit blijkt uit metingen die 60 bewonersgroepen samen met ons hebben uitgevoerd. Bewoners hebben de luchtvervuiling gemeten op plekken die voor hen belangrijk zijn, zoals op het schoolplein van hun kinderen of in een straat waar ze dagelijks fietsen. Op 12 van de 101 meetpunten overschrijden de jaargemiddelde concentraties de Europese normen. Helaas is ook op de andere locaties de lucht niet gezond. De resultaten van het meetproject staan in dit rapport. In het rapport staat ook een vergelijking van de metingen met berekeningen door het RIVM. Hieruit blijkt dat deze op veel punten goed overeenkomen. Dit geeft veel vertrouwen in onze metingen.

Lees verder...

RIVM-rapport: Gemeten en berekende stikstofdioxide concentraties in 2013 op meetlocaties van Milieudefensie

RIVM-rapport: Gemeten en berekende stikstofdioxide concentraties in 2013 op meetlocaties van Milieudefensie

Juni 2014 - Deze rapportage is een bijlage bij de eindrapportage meetcampagne 'Hoe gezond is onze lucht?' van Milieudefensie (juni 2014). Samen met Milieudefensie hebben bewoners van oktober 2012 - april 2014 op verschillende locaties in Nederland stikstofdioxide concentraties gemeten met behulp van Palmesbuisjes. In overleg met Milieudefensie heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in het voorjaar van 2014 voor al deze meetpunten van berekeningen voor stikstofdioxide uitgevoerd met de rekentool van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). De metingen en berekeningen zijn met elkaar vergeleken. Deze bijlage beschrijft hoe de berekeningen zijn uitgevoerd en hoe de vergelijking is gemaakt.

Lees verder...

RIVM: bijlage bij rapport over meet-rekenvergelijking juni 2014

RIVM: bijlage bij rapport over meet-rekenvergelijking juni 2014

26 juni 2014 - In dit bestand staan de invoergegevens die het RIVM heeft gebruikt voor de vergelijkende luchtkwaliteitsberekeningen van onze metingen met de rekenmodellen van het Rijk. Dit bestand is een bijlage bij het rapport van het RIVM over deze vergelijking (zie link hieronder bij gerelateerde informatie).

Lees verder...

Wilmar, continuing to exploit and deforest

Wilmar, continuing to exploit and deforest

May 2014 - Wilmar, one of the world's largest palm oil producers and palm oil refiners, has stated it is committed to a policy of 'no peat, no deforestation, no exploitation'. However, in this report a number of Wilmar operating zones are listed in which the company has not booked any significant progress and where Wilmar continues to create serious social and environmental problems.

Lees verder...

Heading South - the dash for unconventional fossil fuels in Argentina

Heading South - the dash for unconventional fossil fuels in Argentina

21 May 2014 - The global hunt for shale gas and shale oil reserves has drawn fossil fuel energy companies to Patagonia, southern Argentina. Shell is test drilling and wants to start large-scale fracking operations - including in nature reserves, and in an overall very drought-prone and pollution-vulnerable region. While profit margins in the US are already very low and companies including Shell are actually losing money on their US shale gas adventure, this report shows the Patagonian dash for gas could prove a wrecking experience, most of all for the people and the local environment.

Lees verder...

Shell's Carbon Bubble

Shell's Carbon Bubble

20 May 2014 - The carbon bubble defines a very large overvaluation of proven reserves of all major oil and gas companies. According to other estimates it could amount to up to 80 percent of all proven reserves, and an overvaluation of up to 21 billion US dollars. As energy companies' share values are based on the false assumption that all proven reserves will be brought to market, carbon bubble understanding is likely to have major financial consequences. In the report Shell's Carbon Bubble it is shown that Shell's vulnerability to the carbon bubble reserve overvaluation is higher than that of the average oil and gas company.

Lees verder...

Impact of the oil industry on mangrove vegetation and carbon stocks in Nigeria

Impact of the oil industry on mangrove vegetation and carbon stocks in Nigeria

28 february 2014 - This report aims to determine the impact of oil production activities on mangroves in the Niger Delta of Nigeria. It generates the best available estimate of oil discharge, and develops and applies an evaluation method for assessing impact on mangrove vegetation including the levels of carbon releases that have been caused by loss of previously vital vegetation.

Lees verder...

Commodity crimes. Illicit land grabs, illegal palm oil, and endangered orangutans

Commodity crimes. Illicit land grabs, illegal palm oil, and endangered orangutans

21 november 2013 - De Rabobank investeert miljoenen euro's spaargeld van Nederlande burgers in palmoliebedrijf Bumitama, dat zich op het Indonesische Borneo schuldig maakt aan landroof, ontbossing en overtreding van nationale wetten en internationale richtlijnen. Ook ING, ABN AMRO en de pensioenfondsen ABP en PFZW zijn -zij het indirect- betrokken bij de illegale praktijken. Dit blijkt uit onderzoek dat Milieudefensie en een aantal van haar zusterorganisaties uit het wereldwijde Friends of the Earth netwerk vandaag publiceren, op de tweede dag van een Nederlandse handelsmissie van premier Rutte en minister Ploumen naar Indonesië. Ook duurzame handel in en productie van palmolie staan daarin op de agenda (1).

Lees verder...

Uncertain Futures - The impacts of Sime Darby on communities in Liberia

Uncertain Futures - The impacts of Sime Darby on communities in Liberia

June 2013 - Local Liberian communities suffer from the expansion of Sime Darby’s palm oil plantation in Liberia, which swallows up their farms and farmlands. Most of the men and women in the affected villages are now out of work, with very few alternative livelihood options. All of the locals interviewed for this report said no compensation had been paid to them for land taken over by the company. Forest areas used for various cultural practices had also been destroyed and planted with oil palm.

Lees verder...

The Financing of Sime Darby by European financial institutions

The Financing of Sime Darby by European financial institutions

June 2013 - This report assesses the financing of the Malaysian palm oil company Sime Darby by European financial institutions in the past four years (since July 2009). The largest European shareholders of Sime Darby are the Norwegian Government Pension Fund - Global, the British asset manager Schroder Investment Management, the Dutch pension fund Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PfZW) and the German Deutsche Bank. Deutsche Bank is also the largest European bondholder together with AXA Group (France), and Credit Suisse (Switzerland) is both a substantial shareholder and bondholder. HSBC and Standard Chartered (both from the United Kingdom) are the only European financial institutions that have assisted Sime Darby to issue new bonds. Other large Dutch investers in Sime Darby are pension fund ABP and banking and financial services corporation ING.

Lees verder...

Boringen naar schaliegas op land - analyse regelgeving

3 juni 2013 - Analyse van regelgeving omtrent schaliegas voor gemeenten, provincies en waterschappen. Schaliegasboringen kunnen leiden tot gevaar, schade en hinder voor de bewoners en gebruikers van een gebied. Daarom zijn de mogelijkheden geïnventariseerd, die decentrale overheden hebben om gevaar, schade en hinder te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken, dan wel om het boren geheel te voorkomen.

Lees verder...

Achterbanpeiling

Achterbanpeiling

De achterban van Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu en de Natuur-en Milieufederaties aan het woord over toekomst van de energievoorziening in Nederland.

Lees verder...