Publicaties

Rapporten

18 februari 2011 18 februari 2011
Malaysian palm oil - green gold or green wash? - Summary

Malaysian palm oil - green gold or green wash? - Summary

October 2008 - Dit rapport van Milieudefensie en haar internationale koepelorganisatie Friends of the Earth international (FoEI) is een commentaar op de duurzaamheidsclaims van de Maleisische palmolie lobby (MPOC), met een speciale focus op de Sarawak-staat. De Maleisische overheid claimt ten onrechte dat Maleisische palmolie duurzaam is. Oorspronkelijke bewoners van Sarawak, vooral de Penan, zijn meer verarmd dan ooit, terwijl bossen in rap tempo verdwijnen. De Maleisische palmolie lobby steunt de gigantische, grootschalige, bedrijfsgedreven ontwikkeling en market palmolie op agressieve wijze in andere landen. Een grote drijfveer voor expansie is de Europese vraag voor eetbare oliën voor bioenergie. De onduurzame praktijken van Europese transportconsumptie worden niet aangepakt, klimaatdoelen worden niet gehaald en het ene onduurzame materiaal wordt vervangen door een andere. Dit rapport gaat in tegen het idee dat Maleisische palmolie duurzaam is en confronteert de palmolie lobby met de misleidende claims. Dit rapport laat ook zien dat biobrandstoffen gepromoot worden als een haalbare en uitvoerbare manier om de afhankelijkheid van de wereld op fossiele brandstoffen te verminderen. Echter, biobrandstoffen kunnen vervuilender zijn dan de fossiele brandstoffen die ze vervangen. Allerlei claims van de palmolie lobby worden tegengesproken en weerlegd door dit rapport, bijvoorbeeld dat bossen niet worden ‘omgebouwd’ voor palmolie expansie. De EU en haar lidstaten moeten verdere vraag voor palmolieproducten limiteren door het gebruik van eetbare oliën voor energiedoeleinden te stoppen, en vooral door weg te lopen van de 10% EU target voor biobrandstoffen.

Lees verder...

Biobrandstofproductie in Nederland

Biobrandstofproductie in Nederland

Oktober 2008 - Onderzoek naar de huidige en de geplande biobrandstofisntallaties in Nederland. De productie van biobrandstoffen in Nederland wordt de komende jaren fors uitgebreid. In 2008 was de totale productiecapaciteit ongeveer 900.000 ton per jaar, terwijl dit in 2011 ongeveer 5 miljoen ton per jaar zal zijn, met plannen om verder uit te breiden. Wat problematisch is, is dat de meeste installaties eerste generatie-grondstoffen gebruiken (vooral koolzaad-, soja- en palmolie). Deze kunnen ontbossing en voedselconcurrentie veroorzaken. Bovendien zijn er twijfels over de CO2-reductie. Biodieselproducenten geven aan bij het inkopen te letten op de duurzaamheid van palmolie en soja, verwijzend naar de Ronde Tafels voor Palmolie en Soja. Hier wordt echter geen rekening gehouden met de vergroting van de vraag naar soja en palmolie. Eindigend op een positieve noot: er zijn ook biobrandsotinstallaties gepland waar deze problemen niet spelen, bijvoorbeeld biodiesel uit plantaardig restvet.

Lees verder...

Malaysian palm oil - green gold or green wash?

Malaysian palm oil - green gold or green wash?

October 2008. A commentary on the sustainability claims of malaysia’s palm oil lobby, with a special focus on the state of sarawak. De Maleisische overheid claimt ten onrechte dat Maleisische palmolie duurzaam is. Dat zeggen Milieudefensie en haar internationale koepelorganisatie Friends of the Earth International (FoEI) in dit rapport.

Lees verder...

De Geluid- en Zichtgarantie voor de mogelijke A4 Delft-Schiedam

De Geluid- en Zichtgarantie voor de mogelijke A4 Delft-Schiedam

26 mei 2008. Tweede onderzoek door ST. Stop. Dit rapport beoogt een constructieve bijdrage te leveren aan de MilieuEffectRapportage (MER) voor de mogelijke A4 tussen Delft en Schiedam. Deze MER wordt momenteel in opdracht van de ministers van VROM en van V&W uitgevoerd door Rijkswaterstaat (RWS). Een onderzoek als dit, is door RWS tot op heden niet verricht. De redenen daarvoor zijn niet duidelijk.

Lees verder...

Megastallen nader bekeken

Megastallen nader bekeken

Juni 2008. Quick-review op basis van recent verschenen rapporten. Het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) heeft in opdracht van Milieudefensie een analyse gemaakt van een aantal rapporten over megastallen die in opdracht van de overheid zijn gemaakt. Het CLM concludeert dat de verschillende rapporten géén omvattende analyse bieden. Ook bevatten diverse rapporten onduidelijkheden en ten opzichte van elkaar ook tegenstrijdigheden. Bovendien zijn mogelijk positieve aspecten van megastallen vaak gebaseerd op aannames en veronderstellingen die in de praktijk (nog) niet blijken te bestaan.

Lees verder...

Monsters aan de pomp

Monsters aan de pomp

Mei 2008 - De resultaten uit dit onderzoek komen uit een enquête van Milieudefensie en Stichting Natuur en Milieu. Het is gebleken dat oliemaatschappijen geen openheid willen geven over de biobrandstoffen die zij bijmengen bij benzine en diesel. Hierdoor valt onmogelijk te controleren of niet-duurzame biobrandstoffen, zoals palmolie en soja-olie, worden bijgemengd. Ondanks de wettelijke verankering van het gebruik van biobrandstoffen in Nederland is het dus onduidelijk hoe de bedrijven deze verplichting invullen. De overheid stelt geen eisen of verplichte criteria aan de duurzaamheid van biobrandstoffen, ondanks een grote maatschappelijke discussie hierover. Transparantie in gebruik en duurzaamheid van bijgemengde biobrandstoffen is dus ver te zoeken.

Lees verder...

Nut en noodzaak van Logistiek Park Moerdijk - SAMENVATTING

Nut en noodzaak van Logistiek Park Moerdijk - SAMENVATTING

18 april 2008. Aanleg van het Logistiek Park Moerdijk van 150 hectare is niet nodig en ongewenst. Dat blijkt uit het rapport 'Nut en noodzaak van Logistiek Park Moerdijk' van dr. Erik Louw en drs. Rob Konings van de Technische Universiteit Delft. Het rapport, dat vandaag openbaar is gemaakt, werd gemaakt in opdracht van Milieudefensie.

Lees verder...

Extracting the truth: Oil industry attempts to undermine the Fuel Quality Directive

Extracting the truth: Oil industry attempts to undermine the Fuel Quality Directive

10 april 2008. Oliebedrijven kunnen de uitstoot van broeikasgassen met 10 procent terugbrengen in 2020, zonder het gebruik van biobrandstoffen. Dat staat in het rapport "Extracting the truth" van Friends of the Earth Europe, een zusterorganisatie van Milieudefensie. In tegenstelling tot wat oliebedrijven vaak beweren, zijn de doelstellingen van de Europese 'Fuel Quality Directive' wel haalbaar met maatregelen in de olie-industrie.

Lees verder...

Illegal Logging & the EU

Illegal Logging & the EU

April 2008. An analysis of the EU export & import market of illegal wood and related products. This report is based and adapted from a broader study by WWF-Germany: “Illegaler Holzeinschlag und die EU 27” on illegal timber and related products reaching the German market.

Lees verder...

Nut en noodzaak van Logistiek Park Moerdijk

Nut en noodzaak van Logistiek Park Moerdijk

18 april 2008. Aanleg van het Logistiek Park Moerdijk van 150 hectare is niet nodig en ongewenst. Dat blijkt uit het rapport 'Nut en noodzaak van Logistiek Park Moerdijk' van dr. Erik Louw en drs. Rob Konings van de Technische Universiteit Delft. Het rapport, dat vandaag openbaar is gemaakt, werd gemaakt in opdracht van Milieudefensie.

Lees verder...

Losing Ground

Losing Ground

Februari 2008 - Rapport de impact van de expansie van palmolieplantages in Indonesië op mensenrechten. Het beschrijft hoe de gemeenschappen en de natuur van een divers land worden opgeofferd voor het gewin van een handjevol bedrijven en rijke individuen. Het gaat in op landacquisitie en het Indonesische plantagesysteem, op palmoliegerelateerde conflicten over land, op de economische impact van palmolie op lokale gemeenschappen, de culturele impact van palmolie plantage expansie en op problemen rondom water. Het eindigt met aanbevelingen aan onder andere de Indonesische overheid, bedrijven die in Indonesië opereren en Europese overheden. Wanneer het goed gedaan wordt, zou palm olie rijkdom en werk genereren voor lokale gemeenschappen. Maar wanneer het verkeerd uitgevoerd wordt, kan het palmoliesysteem leiden tot landjepik, verlies van banen, sociale conflicten, uitbuitende arbeidsrelaties en gedegradeerde ecosystemen.

Lees verder...

Verborgen onrecht

Verborgen onrecht

Februari 2008. Rapport over de impact op milieu en mensenrechten door uitbreiding van oliepalmplantages in Indonesië. Nederlandse samenvatting van het rapport 'Losing Ground - The human rights impact op oil palm plantation expansion in Indonesia', Friends of the Earth, Sawit Watch, Life Mosaic.

Lees verder...