Publicaties

Rapporten

18 februari 2011 18 februari 2011
Public money for fossil fuels in the EU and in three EU member states

Public money for fossil fuels in the EU and in three EU member states

24 April 2009. A research paper prepared by Profundo for Friends of the Earth Europe. This research report aims to provide an overview of all forms of public money spent on the production and primary processing of fossil fuels (oil, gas and coal) in France, the Netherlands, United Kingdom and the European Union since early 2004. Public money includes R&D subsidies, investment and other subsidies; export credits and guarantees; tax rebates and reductions; bilateral development aid and other forms of financial incentives.

Lees verder...

Alternatieven voor Zuid-Amerikaanse soja in veevoer

Alternatieven voor Zuid-Amerikaanse soja in veevoer

Maart 2009 - Stel dat we geen soja meer zouden invoeren, hoe zouden we dan bijvoorbeeld de varkens in de veehouderij kunnen voeden? Dit rapport van Harry Vahl, in opdracht van Natuur & Milieu, bespreekt de belangrijkste alternatieve eiwitbronnen die in Europa voor handen zijn, zoals erwten, tarwe en koolzaad.

Lees verder...

Milieuzone iets meer dan een halve maatregel

Milieuzone iets meer dan een halve maatregel

Januari 2009. In 2007 en 2008 zijn in verschillende steden Milieuzones ingesteld om vervuilend vrachtverkeer te weren. Dit rapport is bedoeld als bijdrage aan het debat rond de evaluatie: 33% van de aangetroffen vrachtwagens voldeed niet aan de uitstootnorm. Hoewel de trend gaat richting verbetering moet er nog veel gebeuren om de maatregel tot een succes te maken.

Lees verder...

Deur dicht voor illegaal gekapt merbau! Deel 2

Deur dicht voor illegaal gekapt merbau! Deel 2

December 2008. Een onderzoek van Milieudefensie naar merbau in vloeren en buitendeuren Illegale en destructieve kap gaat onverminderd door in vele bosrijke landen. Een belangrijke oorzaak hiervan is de grote vraag naar goedkoop hout. Merbauhout is afkomstig van bedreigde boomsoorten die vooral in de laaglandregenwouden van de Indonesische provincie Papoea groeien, maar ook in andere delen van Indonesië, Maleisië en Papoea Nieuw Guinea. Schattingen zijn dat de houtladingen merbau uit Indonesië voor 80 procent bestaan uit illegaal gekapt hout. Een deel van dat hout komt terecht op de Europese markt.

Lees verder...

Aan de slag met effectief klimaatbeleid

Aan de slag met effectief klimaatbeleid

5 november 2008. Een praktische toolkit voor banken. Klimaatverandering raakt ons allemaal. Burgers, bedrijven, overheden en andere organisaties zullen daarom allemaal moeten werken aan oplossingen voor dit probleem. Dus ook banken en financiële instellingen, die met hun leningen en investeringen veel invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van vervuilende en schone industrieën, ‘groene’ producten en andere mogelijkheden om klimaatverandering tegen te gaan.

Lees verder...

Towards an Effective Climate Policy

Towards an Effective Climate Policy

5 november 2008. A Practical Toolkit for Banks. Banks and financial institutions share the responsibility for climate change, as their loans and investments can have a strong influence on the development of polluting and clean industries, on climate friendly products and on other possibilities to reduce climate change.

Lees verder...

Double standards?: International Best Practice Standards to Prevent and Control Pipeline Oil Spills, Compared with Shell Practices in Nigeria

Double standards?: International Best Practice Standards to Prevent and Control Pipeline Oil Spills, Compared with Shell Practices in Nigeria

November 2008. Rapport van Professor Richard Steiner, University of Alaska uit 2008, waarin hij de internationale oliestandaard vergelijkt met de praktijk bij de oliewinning door Shell in Nigeria. Hij contstateert dat Shell met haar operaties in Nigeria ver onder de internationaal geaccepteerde standaarden werkt die elders in de sector en door Shell zelf worden toegepast.

Lees verder...

Subsidies voor biobrandstoffen in Nederland

Subsidies voor biobrandstoffen in Nederland

Oktober 2008 - Dit rapport plaatst Nederland in de bredere context van de EU en de wereldeconomie. Het laat een korte geschiedenis zien van de biobrandstof regelgeving, waarna het ingaat op de verplichte bijmenging van biobrandstoffen (2%) aan benzine en gewone diesel, in Nederland van kracht sinds 2007. Ook startte de overheid in 2006 met enkele subsidieregelingen en fiscale stimuleringsmaatregelingen, (deels) bedoeld voor de productie van biobrandstoffen. Ook beschrijft het de nadelen van de Nederlandse bijmengingsverplichting. Het gevolg hiervan is dat er weinig in eigen land geproduceerd wordt; het grootste deel van Nederlandse biobrandstoffen bestond uit importen. Bovendien stelde Nederland aan deze importen geen duurzaamheidseisen. Andere Europese landen beschermen hun binnenlandse producenten met quotaregelingen, subsidies en heffingen. ‘Duurzaamheid’ als criterium is tot slot niet uitgewerkt in toestbare eisen.

Lees verder...