Rapporten

Samenvatting rapport - Verkenning naar een grondgebonden melkveehouderij

Samenvatting rapport - Verkenning naar een grondgebonden melkveehouderij
Samenvatting van het onderzoek naar de toekomst van de Nederlandse melkveehouderij, uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut in opdracht van Milieudefensie.
01 juni 2017 01 juni 2017