Rapporten

Verkenning naar een grondgebonden melkveehouderij

Verkenning naar een grondgebonden melkveehouderij
Onderzoek naar de toekomst van de Nederlandse melkveehouderij, uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut in opdracht van Milieudefensie.
29 mei 2017 01 juni 2017