Rapporten

Halfjaarrapportage Hoe gezond is onze lucht?

Halfjaarrapportage Hoe gezond is onze lucht?
September 2013 - In de campagne Samen voor Gezonde Lucht wordt door bewonersgroepen gedurende een jaar op 101 plekken in Nederland de luchtkwaliteit gemeten met behulp van Palmesbuisjes. Deze buisjes meten de concentratie stikstofdioxide in de lucht. Stikstofdioxide is een goede indicator voor luchtvervuiling door verkeer. In dit rapport worden de meetresultaten van het eerste half jaar beschreven (oktober 2012 - juli 2013).
17 februari 2014 20 februari 2014