Publicaties

Publicaties

18 februari 2011 20 november 2017
Milieudefensie Actief nr. 49

Milieudefensie Actief nr. 49

Juni 2015 - Drie campagnes op pad: Milieudefensie komt naar je toe deze zomer!, We zijn het MEGAzat!, Shell onder vuur door Groningse aardbevingen, Margriet verzet zich tegen boren op Terschelling, Milieudefensie publiceert Electronicaranglijst 2015, Een beter milieu eindigt bij TTIP.

Lees verder...

Actieplan Gezonde lucht in Amsterdam

Actieplan Gezonde lucht in Amsterdam

Juni 2015 - De lucht in Amsterdam is nog steeds ongezond vervuild. Dit komt vooral door het drukke verkeer. In dit actieplan staan maatregelen beschreven waarmee de gemeente Amsterdam snel kan zorgen voor gezondere lucht.

Lees verder...

Canon en HP zijn het eerlijkst over de grondstoffen in hun apparaten

Canon en HP zijn het eerlijkst over de grondstoffen in hun apparaten

Amsterdam, 21 mei 2015 – Elektronicaproducenten Canon en HP zijn het meest transparant over de grondstoffen die ze gebruiken in hun smartphones, tablets, laptops en game consoles. Dat blijkt uit de nieuwste update van de elektronicaranglijst van Milieudefensie [1]. Daarin wordt gekeken hoe open bedrijven zijn over de herkomst en het gebruik van grondstoffen. Gisteren eiste het Europees Parlement dat het EU-systeem voor transparantie over de herkomst van conflictmetalen verplicht wordt voor bedrijven. Veel grondstoffen vallen echter niet onder dat nieuwe systeem. Zo ook kobalt, dat veel in onze elektronica wordt gebruikt en waarbij rond de winning nog veel mis gaat. Recent onderzoek in het zuiden van Congo door onder andere Milieudefensie laat zien hoe de natuur daar wordt verwoest en de lokale bevolking onder de voet wordt gelopen door de kobaltmijnbouw.

Lees verder...

Handleiding lokale acties voor een gezonde leefomgeving

Handleiding lokale acties voor een gezonde leefomgeving

Mei 2015 - Heb jij ook een probleem in jouw omgeving dat met verkeer en leefomgeving te maken heeft? Zijn er plannen voor uitbreiding van een weg? Vind je dat er te veel verkeer door je straat rijdt? Luchtvervuiling is een onzichtbaar probleem, toch merken veel mensen daad­werkelijk dat de lucht vies is. Ze moeten iedere week het roet van hun ramen poetsen of krijgen last van hun longen. Wil je dat de gemeente zorgt voor schonere stadsbussen? Is er genoeg ruimte voor fietsers of word je gek van alle scooters? Kom in actie en maak lokaal een verschil. Deze handleiding biedt aan de hand van een stappenplan de handvatten om zelf aan de slag te gaan voor een betere leefomgeving.

Lees verder...

Milieudefensie Actief nr. 48

Milieudefensie Actief nr. 48

Maart 2015 - Nieuwe Campagne: Allemaal Lokaal!, uitspraak over gasbesluit van minister Kamp, door afschaffen melkquotum nog minder koeien in de wei, start hoger beroep tegen Shell, wij meten luchtkwaliteit, nieuw: de veranderfabriek.

Lees verder...

Meetresultaten luchtkwaliteit 2015 periode 1

Meetresultaten luchtkwaliteit 2015 periode 1

10 maart 2015 - Sinds 15 januari 2015 meet Milieudefensie met bewonersgroepen op 58 drukke verkeersaders de luchtvervuiling. In dit bestand staan de meetresultaten van de eerste meetperiode (15 januari - 12 februari 2015) in tabelvorm weergegeven. De resultaten en de locaties van de meetpunten staan ook op de kaart van Nederland. De link staat onder 'Gerelateerde informatie'.

Lees verder...

Informatieblad: Milieuzones maken de lucht in de stad gezonder

Informatieblad: Milieuzones maken de lucht in de stad gezonder

1 september 2014 - De lucht is in veel steden in Nederland nog niet gezond. Het verkeer heeft het grootste aandeel in die vervuiling. Om de lucht voor iedereen gezonder te maken, is de invoer van een milieuzone een effectieve maatregel. Met een milieuzone worden de grootste vervuilers het eerst aangepakt. De meest vervuilende voertuigen mogen de (binnen)stad niet meer in. Milieudefensie pleit voor de uitbreiding en aanscherping van milieuzones in de steden. In dit informatieblad lees je meer over nut en noodzaak van strenge milieuzones.

Lees verder...

Informatieblad: Luchtvervuiling en de gevolgen voor onze gezondheid

Informatieblad: Luchtvervuiling en de gevolgen voor onze gezondheid

6 juni 2014 - Iedereen haalt adem. Onze lucht is van levens­belang. Daarom is het heel belangrijk om te zorgen dat de lucht gezond is. Helaas is dat in Nederland nog lang niet overal het geval. In dit informatieblad lees je meer over de gevolgen van luchtvervuiling, wat er voor stoffen in de lucht zitten, hoe je dat kunt meten en wat er voor beleid is.

Lees verder...

Informatieblad: Roet, de gevaarlijkste luchtvervuiler

Informatieblad: Roet, de gevaarlijkste luchtvervuiler

6 juni 2014 - In de lucht die we dagelijks inademen zitten heel veel verschillende stoffen. Sommige zijn schadelijk, en andere niet. Voor sommige stoffen zijn normen, en voor andere niet. Roet is een stof die erg schadelijk is, maar waarvoor geen normen bestaan. Milieudefensie wil meer aandacht voor roet in het luchtkwaliteitsbeleid. In dit informatieblad lees je meer over de effecten van roet op je gezondheid en wat er moet gebeuren.

Lees verder...

Verkenning haalbaarheid en consequenties verlaging gasproductie 30 miljard m3

Verkenning haalbaarheid en consequenties verlaging gasproductie 30 miljard m3

9 februari 2015 - Samen met een groot aantal Groningse belangenorganisaties en burgerinitiatieven roepen wij de Nederlandse politiek op de Groningse gasproductie direct fors te verlagen: in 2015 naar maximaal 30 miljard vierkante meter - en daarna zo snel mogelijk verder afbouwen, middels een combinatie van verminderde export en een ambitieus binnenlands energiebesparingsprogramma. Milieudefensie heeft Buro Bontebal opdracht gegeven de haalbaarheid en consequenties van de eerste stap in deze productieverlaging te onderzoeken en samen te vatten in de hier gepubliceerde notitie.

Lees verder...

Handboek Behoud het landschap

Handboek Behoud het landschap

Maak jij je sterk voor een gezonde en aangename leefomgeving, of ben je van plan om dit te gaan doen? In het handboek Behoud het landschap vind je alle informatie over hoe je de besluitvorming van de overheid over de leefomgeving kunt beinvloeden handig bij elkaar. Denk daarbij bijvoorbeeld aan lobby, (ludieke) acties, publiciteit en juridische procedures. Bovendien vind je praktische tips en adviezen, over diverse kanten van het actievoeren, waar je direct mee aan de slag kunt.

Lees verder...

Een heldergroene visie op duurzame brandstoffen

Een heldergroene visie op duurzame brandstoffen

In deze visie laten Natuur & Milieu, Greenpeace, Milieudefensie, het Wereld Natuur Fonds Nederland en IUCN Nederland zien hoe we de omslag naar schone energie in Nederland kunnen realiseren. In Nederland moeten de CO2-emissies met 80 tot 95 procent omlaag. Om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen en mensen gezonder en langer te laten leven. Pakweg een derde van de emissies komt van vervoer, van onszelf en de goederen die we kopen. In het SER Energieakkoord zijn afspraken vastgelegd om een drastische CO2-reductie te realiseren. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor brandstoffen en zuinige voertuigen. Waar moeten we vooral wel op inzetten, en waarop vooral niet? We gaan rijden en varen op zon, wind en getijdestroom en een voor een kleiner deel op duurzame biomassa. Vervoersmiddelen kunnen tot 80% efficiënter. En we kunnen meer doen met minder kilometers. Door slim te werken en te produceren, vaker de fiets te nemen en met kortere transportafstanden, slimme ICT en meer openbaar vervoer. Dit is niet alleen nodig voor het klimaat, het zorgt ook voor schone lucht, innovatie, banen en energieonafhankelijkheid. Wat betreft biobrandstoffen moeten we ons vol inzetten op biobrandstoffen uit afval en reststromen, deze kunnen namelijk een belangrijke bijdrage leveren. In de praktijk zijn lang niet alle biobrandstoffen duurzaam. Partijen pleiten voor maximale inzet op elektrisch rijden, zuinige voertuigen en duurzame biobrandstoffen voor de lucht en scheepvaart en stellen dat het niet wenselijk is verplicht bij te mengen in alle sectoren. Over het algemeen pleiten ze voor maximale inzet op elektrisch vervoer en alleen als dit niet mogelijk is, kiezen voor echt duurzame biobrandstoffen. Januari 2015

Lees verder...

English summary of a study by TNO: Ultrafine Particles in the Vicinity of Schiphol

English summary of a study by TNO: Ultrafine Particles in the Vicinity of Schiphol

Aircraft release exceptionally high amounts of ultrafine particles. Ultrafine particles are very unhealthy (see box). Research by TNO (Netherlands Organisation for Applied Scientific Research) shows that Amsterdam Airport Schiphol is a source of air pollution in the vicinity of the airport. In this factsheet we give a short explanation of how TNO carried out this research and what the results were. Source: Keuken M, Moerman M, Zandveld P, Henzing B, Brunekreef B, Hoek G. Ultrafijn stof rondom Schiphol [Ultrafine particles in the vicinity of Schiphol]. Tijdschrift Lucht [Dutch journal for air quality], no. 6, 2014.

Lees verder...

Factsheet Ultrafine particles from Schiphol airport: An analysis of health impacts for area residents

Factsheet Ultrafine particles from Schiphol airport: An analysis of health impacts for area residents

A research study by TNO (Netherlands Organisation for Applied Scientific Research) has shown that air traffic at Schiphol Airport Amsterdam causes heightened concentrations of ultrafine particles in the vicinity of the airport. In particular, aircraft which are taking off emit exceptionally large amounts of ultrafine particles: equal to that of a million lorries. This leads to damage to health and premature mortality for area residents. Calculations by Milieudefensie have shown that this air pollution shortens life expectancy by four to eight months for approximately 44,000 residents of neighbourhoods in Amstelveen and Amsterdam. For an additional 10,000 residents, this loss of life expectancy could even exceed one year. People who live in areas which are downwind (mostly north-east) of Schiphol are most affected.

Lees verder...

Artikel Tijdschrift Lucht - Burgermetingen luchtkwaliteit in Nederland

Artikel Tijdschrift Lucht - Burgermetingen luchtkwaliteit in Nederland

December 2014 - 'Burgermetingen luchtkwaliteit in nederland: Milieudefensie meet en RIVM rekent. De resultaten van en ervaringen met een bijzondere samenwerking.' Milieudefensie heeft met bewonersgroepen op 101 locaties in Nederland de luchtkwaliteit gemeten. Het doel van deze metingen was voor Milieudefensie om een beeld te krijgen van de luchtkwaliteit en vervolgens lokale overheden aan te spreken op hun verantwoordelijkheid om een goede luchtkwaliteit te waarborgen. Door burgers zelf te laten meten, neemt hun betrokkenheid toe. Het RIVM is bij het project betrokken geraakt en heeft op de meetlocaties de luchtkwaliteit berekend aan de hand van de standaardrekenmethoden die daarvoor zijn opgesteld. In dit artikel in Tijdschrift Lucht van december 2014 worden de resultaten van de metingen en de berekeningen gepresenteerd.

Lees verder...