Publicaties per thema

Publicaties Economie

Bekijk hier de publicaties met betrekking tot het thema Economie
19 mei 2016 19 mei 2016
Bescherming voor klimaatvervuilers

Bescherming voor klimaatvervuilers

Hoe Nederlandse investeringsverdragen wereldwijd een obstakel vormen voor de energie transitie. In dit rapport wordt regelmatig verwezen naar een excell bestand: Energy related ISDS cases. Dit bestand is te vinden via deze link: https://milieudefensie.nl/publicaties/bestanden/energy-gerelateerde-isds-zaken-excell-bestand/view

Lees verder...

A new trade agenda for an equitable and sustainable economy

A new trade agenda for an equitable and sustainable economy

In a sustainable economy we will have replaced oil, gas and coal with green energy. We will be recycling non-renewable resources in manufacturing and agriculture, and we will be preventing large-scale soil depletion, deforestation and pollution. In this agenda you will find our proposals that promote a transition towards such an economy.

Lees verder...

Handelsagenda voor een eerlijke en duurzame economie

Handelsagenda voor een eerlijke en duurzame economie

In deze brochure presenteert Milieudefensie voorstellen voor een handelsagenda die bijdraagt aan een eerlijke, duurzame en democratische economie. Dit betekent dat het uitgangspunt van het huidige handelsbeleid radicaal moet wijzigen. Handel en investeringen dienen niet alleen een economisch belang te dienen, maar staan vooral in dienst van het algemeen publiek belang. De focus van internationale handelsverdragen moet daarom niet gericht zijn op het maximaliseren en liberaliseren van handel en investeringen door de transactiekosten voor het bedrijfsleven te verlagen. Maar zij zou een antwoord moeten geven op de vraag hoe handel en investeringen kunnen bijdragen aan een gezonde leefomgeving, hoogwaardige banen, verduurzaming van de economie en aan voedsel- en energiezekerheid binnen en buiten Europa.

Lees verder...

Rapport: Hoe Nederlandse investeringsverdragen het publieke belang schaden

Rapport: Hoe Nederlandse investeringsverdragen het publieke belang schaden

Ontwikkelingslanden zeggen steeds vaker hun investeringsverdragen met Nederland op, omdat internationale bedrijven Nederlandse bilaterale verdragen (BIT's) vaak inzetten om deze landen aan te klagen. In meer dan 75% van de gevallen gaat het niet om daadwerkelijk hier opererende multinationals maar om zogenaamde brievenbusvestigingen, die handig gebruik maken van de Nederlandse verdragen. Dat blijkt uit het rapport “Socializing Losses, Privatising Gains” van SOMO, TNI, Both ENDS en Milieudefensie.

Lees verder...

CETA referendum voor Dummies

CETA referendum voor Dummies

Op 28 maart deelden wij een nep-versie 'CETA-referendum voor Dummies' boekje uit, aan alle Tweede Kamerleden. Bedoeld om hen nog eens haarfijn, met een vleugje humor, uit te leggen wat het handelsverdrag CETA is en waarom wij tegen zijn. Voor alle politieke partijen hebben we op een rijtje gezet, wat er in hun eigen verkiezingsprogramma staat over handelsverdragen. Volgens ons zou geen enkele politieke partij uit de huidige Tweede Kamer voor handelsverdrag CETA kunnen stemmen, zonder het eigen partijprogramma en hun achterban, te verloochenen. Lees het boekje hier.

Lees verder...

Brief aan de Nederlandse overheid over multilateraal investeringshof

De Europese Commissie wil een Multilateral Investment Court oprichten; een aparte rechtbank waar buitenlandse investeerders claims kunnen neerleggen als ze zich benadeeld voelen door onze overheid. Daar zijn wij fel op tegen en daarom schreven we een brief aan de Nederlandse overheid. Het MIC is alleen maar bedoeld om multinationals te beschermen en niet de burger. Wij vinden dat de Nederlandse regering juist regels zou moeten maken die mensenrechten, volksgezondheid en ons milieu beschermen. Regeringen moeten altijd vrij zijn om dringende problemen als klimaatverandering en sociaal-economische ongelijkheid aan te pakken. Zonder bang te hoeven te zijn een claim aan hun broek te krijgen.

Lees verder...

  Wij zoeken steun van juristen om het private arbitragehof voor investeerders (ICS) uit handelsverdragen te krijgen

Wij zoeken steun van juristen om het private arbitragehof voor investeerders (ICS) uit handelsverdragen te krijgen

Begin februari stemt het Europees parlement over het Comprehensive Economic & Trade Agreement (CETA), een vergaand handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada. Een onderdeel van dit verdrag is het Investment Court System. Dit is een privaat arbitragehof waarbij buitenlandse investeerders een claim kunnen indienen tegen de Nederlandse overheid als ze zich door een bepaalde maatregel benadeeld voelen. Hierbij wordt het Nederlandse en Europese recht gepasseerd. Er zijn vele redenen om bezwaar te hebben tegen dit verdrag, onder andere de invloed die het heeft op onze democratie en rechtsorde. Daarom roepen wij Nederlandse advocaten, rechters en juristen op om net als juristen in onze buurlanden een kritisch geluid te laten horen. Wij vragen om commentaar. Dit mag één zin zijn of een heel epistel. Met dit commentaar willen we de politiek laten zien dat er ook in Nederland uit juridische hoek kritiek is op het verdrag en willen we ze er van overtuigen nog eens goed naar CETA en ICS te kijken. In de bijlage vind je onze bezwaren. Stuur je commentaar voor 10 januari naar hilde.brontsema@milieudefensie.nl

Lees verder...

455 Canadese en Europese maatschappelijke organisaties roepen op CETA te verwerpen

455 Canadese en Europese maatschappelijke organisaties roepen op CETA te verwerpen

Canadese en Europese maatschappelijke organisaties lieten afgelopen jaar herhaaldelijk weten dat CETA extreem nadelig kan uitpakken voor werknemers en het milieu. Een van de weinigen die er op vooruit gaan zijn multinationals. Er wordt tot nog toe weinig gehoor aan deze bezwaren gegeven. Daarom brachten de 455 organisaties 28 november een statement uit waarin ze nogmaals oproepen CETA naar de prullenbak te verwijzen. Het statement lees je hier.

Lees verder...

TTIP: Europese boeren in de verdrukking

TTIP: Europese boeren in de verdrukking

28 april 2016 - Het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) kan grote invloed hebben op landbouw en veehouderij en de voedselproductie in de Europese Unie. Lobbygroepen van het bedrijfsleven aan weerszijden van de Atlantische Oceaan maken zich sterk voor meer markttoegang, terwijl de maatstaven voor de productie van voedsel op het gebied van voedselveiligheid, dierenwelzijn en bescherming van het milieu tussen de EU en de VS sterk verschillen. Een onderzoek van Friends of the Earth Europe samen met Milieudefensie.

Lees verder...

Factsheet-De mening van Nederlandse veehouders over TTIP

Factsheet-De mening van Nederlandse veehouders over TTIP

De meerderheid van de veehouders (55 procent) die weten wat TTIP is, is negatief over dit handelsverdrag dat de Europese Unie met de Verenigde Staten wil afsluiten. Veel boeren vrezen voor de ondergang van hun bedrijf door oneerlijke concurrentie. Dat blijkt uit een opiniepeiling onder ruim 1000 Nederlandse veehouders die door agrarisch marktonderzoeker Prosu Databased Marketing is uitgevoerd in opdracht van Milieudefensie.

Lees verder...

Tabellenrapport resultaten van onderzoek Nederlandse veehouders en TTIP

De meerderheid van de veehouders (55 procent) die weten wat TTIP is, is negatief over dit handelsverdrag dat de Europese Unie met de Verenigde Staten wil afsluiten. Veel boeren vrezen voor de ondergang van hun bedrijf door oneerlijke concurrentie. Dat blijkt uit een opiniepeiling onder ruim 1000 Nederlandse veehouders die door agrarisch marktonderzoeker Prosu Databased Marketing is uitgevoerd in opdracht van Milieudefensie. Dit is het tabellenrapport van de resultaten van het onderzoek.

Lees verder...

Achtergrondrapport Manifest Houd de boerderij TTIP-vrij

Achtergrondrapport Manifest Houd de boerderij TTIP-vrij

21 april 2016 - Een nieuwe coalitie van acht boerenorganisaties, FNV-Agrarisch Groen en Milieudefensie luidt de noodklok over TTIP, het handelsverdrag dat de Europese Unie en de Verenigde Staten willen sluiten. In een manifest roepen zij de Nederlandse politiek op de onderhandelingen over TTIP te stoppen om oneerlijke concurrentie voor boeren te voorkomen en ons voedsel veilig en gezond te houden. Dit rapport geeft meer informatie over de inhoud van het manifest.

Lees verder...

Manifest Houd de boerderij TTIP-vrij

Manifest Houd de boerderij TTIP-vrij

21 april 2016 - Een nieuwe coalitie van acht boerenorganisaties, FNV-Agrarisch Groen en Milieudefensie luidt de noodklok over TTIP, het handelsverdrag dat de Europese Unie en de Verenigde Staten willen sluiten. In dit manifest roepen zij de Nederlandse politiek op de onderhandelingen over TTIP te stoppen om oneerlijke concurrentie voor boeren te voorkomen en ons voedsel veilig en gezond te houden.

Lees verder...

Lokale zaken in de knel door TTIP en CETA

Lokale zaken in de knel door TTIP en CETA

Het verzet tegen TTIP en CETA groeit. Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa. Gemeenten verklaren zich TTIP-vrij en pleiten voor het stopzetten van de onderhandelingen. Amsterdam, Barcelona, Glasgow, Oxford, Brussel, Lyon, Wenen en Keulen hebben zich allemaal uitgesproken tegen TTIP. In deze publicatie lees je wat de gevolgen van TTIP en CETA kunnen zijn voor gemeenten en provincies.

Lees verder...

Handleiding Maak je gemeente TTIP-vrij

Handleiding Maak je gemeente TTIP-vrij

Hoe meer gemeenten een motie aannemen waarin ze zich uitspreken tegen TTIP, hoe sterker het signaal naar de regering en de landelijke politieke partijen. Deze handleiding helpt je op weg als je een lokale groep tegen TTIP wil opzetten en je gemeenteraad wil overtuigen om zich aan te sluiten bij de groeiende groep gemeenten tegen TTIP.

Lees verder...