Publicaties per thema

Publicaties Bossen

Bekijk hier de publicaties met betrekking tot het thema Bossen
09 april 2014 23 januari 2017
External Concerns on the RSPO en ISPO Certification Schemes

External Concerns on the RSPO en ISPO Certification Schemes

Dit rapport, uitgevoerd door Profundo, bekijkt het systeem van certificering van zogenaamd duurzame palmolie. Nog steeds vindt er structureel ontbossing plaats en worden mensenrechten dagelijks geschonden onder het label ‘duurzame palmolie’. Milieudefensie pleit daarom voor een einde aan investeringen in de grootschalige palmoliesector, en een stop op het gebruik van palmolie voor biobrandstof. This report has been commissioned by Friends of the Earth Europe.

Lees verder...

Klimaatbeleid voor mobiliteit op de kaart

Klimaatbeleid voor mobiliteit op de kaart

Dit rapport van CE Delft bekijkt de invloed van de aanscherping van het Energieakkoord in Parijs. De maximale temperatuurstijging is van 2 graden naar 1,5 graad teruggeschroefd. Het resterende CO2-budget voor de sector mobiliteit in Nederland wordt gebruikt om te bekijken wat deze aangescherpte doelstelling voor de mobiliteitssector betekent. In beide scenario’s gaat de daling van de CO2-uitstoot van de mobilieitssector niet snel genoeg. Ook worden in de gangbare berekeningen van de totale CO2-uitstoot van mobiliteit een aantal zaken buiten beschouwing gelaten, waaronder de CO2-uitstoot van biobrandstoffen en die van lucht-en zeevaart. Gegeven oplossingsrichtingen zijn de efficiëntie van vervoermiddelen vergroten; de inzet van duurzame en/of klimaatneutrale brandstoffen ofwel biobrandstoffen; het verkleinen van de vraag naar mobiliteit en het stimuleren van minder vervuilende vervoerwijzen zoals de fiets en het openbaar vervoer. CE Delft, februari 2017

Lees verder...

Reactie Van Dam en Milieudefensie over Earth Alarm #150

Reactie Van Dam en Milieudefensie over Earth Alarm #150

14 april 2016 - Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken heeft gereageerd op de brief van deelnemers aan de Earth Alarm 150 'Stop ontbossing voor ons voedsel'. Onze campagneleider Jacomijn Pluimers heeft Van Dam als reactie een brief gestuurd. Beide documenten zijn te vinden in deze pdf.

Lees verder...

Up in smoke. Failures in promise Wilmar to clean up the palm oil business

Up in smoke. Failures in promise Wilmar to clean up the palm oil business

7 december 2015 - In the autumn of 2015, billions of tonnes of greenhouse gas emissions (CO2 equivalent) were released into the atmosphere from forest and peat fires in Indonesia. As this report shows, some of these fires can be traced to companies that supply or are owned by Wilmar International, a company that spurred a dramatic wave of sustainability pledges in the palm oil sector in December 2013 when it adopted a commitment to “No Deforestation, No Peat, No Exploitation.”

Lees verder...

Exploitation and empty promises - Wilmar's Nigerian land grab

Exploitation and empty promises - Wilmar's Nigerian land grab

July 2015 - Nigeria is a key frontier country for palm oil expansion. Since 2010, Wilmar International has acquired thirty-thousand of hectares of land for palm oil plantations in southeastern Nigeria, and the company plans to expand its Nigerian land bank to hundreds of thousands of hectares. Like similar land acquisitions across the globe, Wilmar’s plantations have yet to produce the promised economic benefits for local people; and like similar land acquisitions across the globe, the process has generated concern, conflict, and resistance. This report is an initial effort to open this land acquisition to international scrutiny.

Lees verder...

Een heldergroene visie op duurzame brandstoffen

Een heldergroene visie op duurzame brandstoffen

In deze visie laten Natuur & Milieu, Greenpeace, Milieudefensie, het Wereld Natuur Fonds Nederland en IUCN Nederland zien hoe we de omslag naar schone energie in Nederland kunnen realiseren. In Nederland moeten de CO2-emissies met 80 tot 95 procent omlaag. Om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen en mensen gezonder en langer te laten leven. Pakweg een derde van de emissies komt van vervoer, van onszelf en de goederen die we kopen. In het SER Energieakkoord zijn afspraken vastgelegd om een drastische CO2-reductie te realiseren. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor brandstoffen en zuinige voertuigen. Waar moeten we vooral wel op inzetten, en waarop vooral niet? We gaan rijden en varen op zon, wind en getijdestroom en een voor een kleiner deel op duurzame biomassa. Vervoersmiddelen kunnen tot 80% efficiënter. En we kunnen meer doen met minder kilometers. Door slim te werken en te produceren, vaker de fiets te nemen en met kortere transportafstanden, slimme ICT en meer openbaar vervoer. Dit is niet alleen nodig voor het klimaat, het zorgt ook voor schone lucht, innovatie, banen en energieonafhankelijkheid. Wat betreft biobrandstoffen moeten we ons vol inzetten op biobrandstoffen uit afval en reststromen, deze kunnen namelijk een belangrijke bijdrage leveren. In de praktijk zijn lang niet alle biobrandstoffen duurzaam. Partijen pleiten voor maximale inzet op elektrisch rijden, zuinige voertuigen en duurzame biobrandstoffen voor de lucht en scheepvaart en stellen dat het niet wenselijk is verplicht bij te mengen in alle sectoren. Over het algemeen pleiten ze voor maximale inzet op elektrisch vervoer en alleen als dit niet mogelijk is, kiezen voor echt duurzame biobrandstoffen. Januari 2015

Lees verder...

Royal Dutch Shell's risky business

Royal Dutch Shell's risky business

Amsterdam, mei 2012 - Dit rapport van Milieudefensie belicht een aantal controversiële Shell projecten en affaires uit het afgelopen jaar. Shell is zich bewust van de risico’s die hun oliewinning met zich mee brengt, maar het milieu en lokale bevolking zijn de grote slachtoffers. Shell moet stoppen met investeringen in de meest klimaatonvriendelijke en riskante projecten zoals teerzandolie, schaliegas en boringen in de diepzee en bij de Noordpool. Shell is bijvoorbeeld betrokken bij mensenrechtenschendingen in Brazilië. Voor de productie van ethanol uit suikerriet zijn de Guarani-Kaiowá (lokale bevolking) op onrechtmatige en gewelddadige wijze van hun land verwijderd. Deze mooie ‘groene’ claims hebben dus een bloedrode met pikzwarte rand.

Lees verder...

Input NGO op de houtwetgeving

14 december 2011 - De houtverordening is onderdeel van het in 2003 vastgestelde FLEGT (Forest Law Enforcement, Government & Trade) actieplan. De verordening zal ook in de Nederlandse wetgeving moeten worden vastgelegd. Milieudefensie heeft input gegeven op de EU-houtwetgeving.

Lees verder...

Input Milieudefensie op de illegaal houtwet

14 december 2011 - De houtverordening is onderdeel van het in 2003 vastgestelde FLEGT (Forest Law Enforcement, Government & Trade) actieplan. De verordening zal ook in de Nederlandse wetgeving moeten worden vastgelegd. Milieudefensie heeft input gegeven op de internetconsultaties van aanpassingen in de natuurwet.

Lees verder...

Input Milieudefensie op de illegaal houtwet

14 december 2011 - De houtverordening is onderdeel van het in 2003 vastgestelde FLEGT (Forest Law Enforcement, Government & Trade) actieplan. De verordening zal ook in de Nederlandse wetgeving moeten worden vastgelegd. Milieudefensie heeft input gegeven op de internetconsultaties van aanpassingen in de douanewet.

Lees verder...