Publicaties

Opiniestukken

18 februari 2011 27 februari 2012
Groei melkveehouderij niet meer houdbaar

Groei melkveehouderij niet meer houdbaar

20 augustus 2014 - Boeren anticiperen op het einde van de melkquotering in 2015 door massaal uit te breiden. Zij worden aangemoedigd door het wetsvoorstel voor 'verantwoorde groei in de melkveehouderij' van staatssecretaris Dijksma. Deze groei is echter zowel economisch als ecologisch onverantwoord; de strijd op het platteland wordt alleen maar groter als de melkveehouderij volgens voorspelling straks met 20% groeit, dat stelt Jacomijn Pluimers, campagneleider Duurzaam Voedsel bij Milieudefensie.

Lees verder...

De Nederlandse vee-industrie moet op slot

24 februari 2014 - De Nederlandse vee-industrie telt momenteel 116 miljoen koeien, varkens en kippen. Om bulkproducten voor de wereldmarkt te maken, maken we van ons kleine landje een megastal. We blijven zitten met grote problemen als mestoverschot en vervuiling van drink- en grondwater tot gezondheidsrisico's door antibioticaresistentie en dierziekten. Toch blijven we inzetten op groei. Donderdag debatteert de Tweede Kamer over de groei van de vee-industrie. De posities van coalitiepartijen VVD (meer exporteren) en PvdA ((maar wel een beetje duurzamer) voorspellen een traditionele uitkomst voor de discussie over de veehouderij: groeien onder voorwaarden, ten koste van de burger. (Gepubliceerd in het Reformatorisch Dagblad op 21-02-1014)

Lees verder...

Wind op zee is onze nieuwe Hollands Glorie

Wind op zee is onze nieuwe Hollands Glorie

Dit opiniestuk over windmolens op zee van Milieudefensie samen met Natuur & Milieu, Greenpeace Nederland, de Natuur en Milieufederaties, Stichting Nederland Krijgt Nieuwe Energie en de Duurzame Energie Koepel is een reactie op de column 'Fyra op een paal met wieken' van Bert Wagendorp in de Volkskrant van 11 januari 2014. Het verscheen op 15 januari op de opiniepagina van de Volkskrant.

Lees verder...

Groei melkveehouderij afgewenteld op de maatschappij

Groei melkveehouderij afgewenteld op de maatschappij

29 november 2013 - De zuivelindustrie in Friesland maakt zich op voor een groeispurt. Nieuwe fabrieken verrijzen om onder meer in de groeiende vraag naar melkpoeder in China te voorzien. Nederland heeft goede productieomstandigheden voor de melkveehouderij en zuivel is booming business. Als de politiek niet ingrijpt komt de rekening voor deze ongebreidelde groei terecht bij de burgers. (Gepubliceerd in het Financieele Dagblad op 29 november 2013)

Lees verder...

Gemeenten kunnen schaliegasboringen tegen houden

Gemeenten kunnen schaliegasboringen tegen houden

9 augustus 2013 - Eind juni stapten gemeenten en provincies uit de klankbordgroep die het onderzoek van het ministerie van Economische Zaken naar de gevaren van schaliegaswinning begeleidt. Hiermee is hun rol echter niet uitgespeeld. Ook als minister Kamp er ondanks de aanzwellende kritiek voor kiest proefboringen naar schaliegas toe te staan, kunnen gemeenten de winning op hun grondgebied tegen houden. (Verschenen in de Gelderlander, 6 juli 2013)

Lees verder...

Spaar de Amazone door zelf soja te telen

Spaar de Amazone door zelf soja te telen

11 april 2013 - 'Rijken eten de bossen die ze willen redden zelf op', kopt de NRC afgelopen vrijdag. Want rijke landen financieren projecten om de Amazone te beschermen, maar houden tegelijk ontbossing in stand door de import van soja en rundvlees uit Brazilië. Dat is inderdaad van de zotte. De vraag ligt dus voor de hand waarom we die soja voor het veevoer niet van dichterbij halen. Dat is beter voor de Amazone en voor de natuur hier. (Geplaatst in het NRC op 9 april 2013)

Lees verder...

Schultz kijkt niet naar de gezondheid van omwonenden van snelwegen

Schultz kijkt niet naar de gezondheid van omwonenden van snelwegen

12 december 2012 - Milieudefensie heeft aangekondigd in beroep te gaan bij de rechter, tegen het besluit om de maximumsnelheid op de stadssnelwegen te verhogen. Samen met bewoners en lokale politici roepen wij de gemeente Amsterdam op om ook beroep aan te tekenen en op te komen voor de gezondheid van Amsterdam. (Verschenen in dagblad Parool, 12 december 2012)

Lees verder...

'Veevoersector, maak regionaal veevoer'

'Veevoersector, maak regionaal veevoer'

19 oktober 2012 - Het is een hardnekkig misverstand dat sojameel, een belangrijk ingrediënt voor veevoer, een restproduct is van de productie van sojaolie. Het gebruiken van een restproduct is pragmatisch én milieuvriendelijk, dus wie kan daar nu tegen zijn? Uit onderzoek blijkt echter dat sojameel geen restproduct is, maar een belangrijke oorzaak van de vraag naar soja. Daarmee is de veevoersector medeverantwoordelijk voor het verdwijnen van duizenden hectares oerwoud in Zuid-Amerika, waar de soja geteeld wordt. Milieudefensie roept de veevoersector op deze Zuid-Amerikaanse soja in veevoer te vervangen door regionaal, in Europa geteelde gewassen. (Verschenen in Boerderij, Vrijdag 19 oktober 2012)

Lees verder...