Publicaties

Opiniestukken

18 februari 2011 27 februari 2012
TTIP ondermijnt milieu en rechten van werknemers

TTIP ondermijnt milieu en rechten van werknemers

Amsterdam, 25 juli - Het pleidooi van de ING-onderzoekers Bosgraaf en Leerling voor het controversiële geschillenmechanisme ISDS in het handels- en investeringsverdrag TTIP (Volkskrant 23 juli) heeft ons verrast. Dit geheime tribunaal voor multinationals is immers een regelrechte ondermijning van de rechtstaat. Allerlei regels ter bescherming van het milieu, werknemers en gezondheid komen op de tocht te staan. Wij vinden het moeilijk te begrijpen dat medewerkers van ING -die zegt maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel te hebben- dit publiekelijk voor hun rekening willen nemen.

Lees verder...

Tien misvattingen over milieuzones

Tien misvattingen over milieuzones

17 juli 2015

Ze hebben al heel wat stof op doen waaien en leiden tot allerlei geruchten: milieuzones voor personenauto's en bestelbusjes. In Utrecht mogen oude dieselauto's en busjes sinds invoer van de zone de stad niet meer in, Rotterdam volgt binnenkort. Rond de milieuzone in Utrecht liepen de gemoederen al zo hoog op dat er een rechtszaak is gevoerd over de houdbaarheid van de zone. De rechter liet de milieuzone voorlopig ongewijzigd. Met een milieuzone verbetert de luchtkwaliteit en beschermt de gemeente de gezondheid van duizenden inwoners. Helaas leiden de milieuzones tot een heleboel misvattingen en weerstand. We zetten de grootste 10 fabels op een rij en vertellen meteen hoe het wél zit.

Lees verder...

Dijksma moet koeien begrenzen

Dijksma moet koeien begrenzen

Amsterdam, dinsdag 23 juni 2015 - Al twee maanden na het einde van het melkquotum klotst de koeienmest over onze dijken en overschrijdt de melkveesector zijn mestlimiet. Dat, ondanks grote beloftes van de melkveebestuurders dat er geen mestoverschot zou ontstaan. Het is hoog tijd dat landbouwstaatssecretaris Dijksma ingrijpt en het aantal koeien in Nederland begrenst.

Lees verder...

Houd wolf in schaapskleren buiten de kooi

Houd wolf in schaapskleren buiten de kooi

Naïef en gevaarlijk, dat zijn de woorden die het best passen op het opiniestuk van Marlien Ligtenberg van het CDA en Huub Brouwer van het CDJA is het FD van zaterdag 9 mei. Ze breken daarin een lans voor het 'zielige' ISDS – de arbitrageclausule in TTIP en andere handelsverdragen – dat het door alle kritiek van maatschappelijke en belangenorganisaties onterecht zo zwaar te verduren zou hebben. De teneur: de focus op die paar miljardenclaims, op chloorkip en andere uitwassen is overdreven en oneerlijk. Eigenlijk is ISDS een supersnel, efficiënt en al jaren prima functionerend systeem, veel beter dan trage, partijdige nationale rechtsspraak, want wie zit daar nu op te wachten?

Lees verder...

Shell schendt systematisch rechten

Shell schendt systematisch rechten

28 februari 2015 - Ingezonden brief van Geert Ritsema, campagneleider Energie en Grondstoffen van Milieudefensie, verschenen in de NRC van 28 februari 2015, in reactie op interview met aftredende directeur van Shell Nigeria

Lees verder...

Eerste oerwoudvrije ei van Nederland verkrijgbaar

Eerste oerwoudvrije ei van Nederland verkrijgbaar

Amsterdam 9 februari 2015 – Voor elk ei wordt een stukje oerwoud gekapt maar sinds vandaag is er een ei verkrijgbaar waarbij dat niet zo is. Het eerste oerwoudvrije ei van Nederland ligt in de supermarkt. Het ei is gelegd door kippen die zijn gevoerd met honderd procent Europees veevoer.

Lees verder...

Timmermans, niet alle EU-regels zijn overbodig

Timmermans, niet alle EU-regels zijn overbodig

Critici zetten de Europese Unie graag neer als bureaucratische moloch, die niets liever doet dan ons Europeanen dwarszitten met vervelende en overbodige regeltjes. Resultaat van de aanhoudende stroom van kritiek is dat deregulering bovenaan de agenda van de nieuwe Europese commissie staat. Afgelopen donderdag lekten EU plannen uit waaruit blijkt dat Frans Timmermans nieuw beleid voor verbeterde luchtkwaliteit en efficiëntere huishoudelijke apparaten de nek wil omdraaien. Regels die jaarlijks tienduizenden mensenlevens zouden redden, een besparing op gezondheidszorg van 40-140 miljard euro zouden opleveren en 180.000 nieuwe zouden banen scheppen. Zóuden, want Timmermans lijkt gekozen te hebben voor het belang van de industrie en niet voor dat van de Europese burger.

Lees verder...

Groei melkveehouderij is onverantwoord

Groei melkveehouderij is onverantwoord

Amsterdam, 11 november 2014 - Het wetsvoorstel van Staatssecretaris Dijksma, 'verantwoorde groei van de melkveehouderij' maakt problemen in de melkveehouderij groter en lost het mestprobleem niet op. Het voorstel zet de deur open naar meer koeien en dus meer mest. Dit land heeft een kleinere veestapel nodig die beter past binnen Nederland. Milieudefensie roept Staatssecretaris Dijksma daarom op om de mestproductie direct aan grond te koppelen, ofwel grondgebondenheid.

Lees verder...

Technofobie

Technofobie

Opinie-artikel van Hans Berkhuizen, directeur Milieudefensie, geplaatst in de Volkskrant van 4/5 oktober 2014

Lees verder...