Publicaties

Opiniestukken

18 februari 2011 27 februari 2012
Weidegang en megastallen gaan niet samen

Weidegang en megastallen gaan niet samen

Groei van de melkveehouderij gaat gepaard met verdergaande schaalvergroting. Cijfers tonen aan dat weidegang en schaalvergroting niet samen gaan. Het beleid van zowel marktpartijen zoals supermarkten en zuivelbedrijven en de overheid jaagt de koe de stal in en dat is veel meer dan een verlies van een landschappelijk mooi plaatje.

Lees verder...

Wet op wet op wet, niet alleen de boer is radeloos

Wet op wet op wet, niet alleen de boer is radeloos

Amsterdam, 4 december 2015 - 'Boeren radeloos door mestregels' kopte de Telegraaf gisteren. Milieudefensie snapt heel goed dat melkveehouders tureluurs worden van mestregelgeving. De inkt van de ene wet is nog niet droog of de volgende wet dient zich alweer aan. Deze wet op wet op wet taktiek van de overheid is ronduit wanbeleid. Hierdoor kon het aantal koeien onbeperkt groeien terwijl in Nederland de mest al over de dijken klotst en de uitstoot van broeikasgassen omlaag moet in plaats van omhoog. De boeren zijn dus niet de enige slachtoffers van dit wanbeleid, het treft ook burgers, natuur en milieu.

Lees verder...

CETA verdrag tussen EU en Canada: TTIP via de achterdeur

CETA verdrag tussen EU en Canada: TTIP via de achterdeur

De onderhandelingen over CETA -het verdrag tussen de EU en Canada- werden precies een jaar geleden afgerond en bevat precies de investeringsbescherming die TTIP zo omstreden maakt. Een opiniestuk van Hilde van der Pas (TNI), Geert Ritsema (Milieudefensie) en anderen, gepubliceerd in De Volkskrant.

Lees verder...

Hoe klimaatverandering bijdraagt aan de vluchtelingencrisis

Hoe klimaatverandering bijdraagt aan de vluchtelingencrisis

Willen we structureel iets doen voor de miljoenen vluchtelingen en de huidige beschamende politieke verlamming in de toekomst voorkomen, dan moeten we naar het bredere plaatje kijken. Sociale onrust en gewapende conflicten worden altijd veroorzaakt door een scala aan factoren. Klimaatverandering is daar een van. Dat schreef Craig Bennett van Milieudefensie's zusterorganisatie Friends of the Earth in The Guardian. Hier een Nederlandse bewerking van zijn bijzondere artikel.

Lees verder...

Kabinet: ga nu aan de slag, sluit kolencentrales

Kabinet: ga nu aan de slag, sluit kolencentrales

Amsterdam, 2 september 2015 Het kabinet heeft gisteren/vandaag dé kans laten glippen om een revolutionaire ommezwaai te maken in het klimaat- en energiebeleid. Door in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter in de klimaatzaak kiest het kabinet voor een juridisch achterhoedegevecht. In plaats van leiderschap te tonen in de aanloop naar de klimaatonderhandelingen in Parijs. In de brief van staatssecretaris Mansveld over het voornemen in beroep te gaan wordt iedere concrete actie uitgesteld tot volgend jaar. Daarmee negeert de overheid de wake-up-call die het vonnis in de door milieuorganisatie Urgenda aangespannen zaak was.

Lees verder...

 Kokervisie is blokkade voor groene verandering

Kokervisie is blokkade voor groene verandering

1 september 2015 - In het artikel 'Bouw die megasteden en megastallen' stelt Hidde Boersma dat daar waar mens en natuur ontkoppelt zijn het heel goed gaat met het milieu. De kokervisie die Boersma hanteert is gevaarlijk en klopt niet. Hij mist in zijn betoog de dramatische impact van ons handelen en onze consumptie in de rest van de wereld.

Lees verder...

Zet boeren niet klem met handelsverdrag TTIP

Zet boeren niet klem met handelsverdrag TTIP

29 augustus, 2015 Den Haag - Vandaag protesteren in Den Haag vele bezorgde burgers die genoeg hebben van de uit de kluiten gewassen vee-industrie tijdens de ‘We zijn het Megazat’manifestatie. Tegelijkertijd bereiden bijna failliete varkensboeren acties voor en zitten onze melkveehouders klem door de lage melkprijzen. Milieudefensie vindt dat het TTIP handelsverdrag met de VS tot nog meer ellende in de veesector zal leiden. Dit verdrag maakt Europa onderdeel van een markt waar regels voor dierenwelzijn verdwijnen evenals een toekomst voor boeren en bescherming van het milieu.

Lees verder...