Publicaties

Jaarverslagen

Bekijk hier de jaarverslagen van Milieudefensie.
18 februari 2011 16 juni 2016
Jaarverslag Milieudefensie 2016

Jaarverslag Milieudefensie 2016

Op 10 juni heeft de Algemene Leden Vergadering ons Jaarverslag 2016 vastgesteld. Ben je benieuwd naar onze successen van 2016 en hoe ze bijdragen aan onze doelen? Of wil je meer weten over onze koers en wat we de komende tijd gaan doen? Je leest het allemaal in ons jaarverslag.

Lees verder...

Samenvatting Jaarverslag 2015

Samenvatting Jaarverslag 2015

14 juli 2016 - Onze successen en milieuresultaten van 2015 in een notendop. Milieuresultaten vergen jaren van voorwerk, idee vorming, overleg, lobby, onderzoek, campagne- en actievoeren. Dat doen we nooit alleen, maar altijd samen met mensen in het land. Want samen staan we sterker: we worden beter gehoord en we boeken meer resultaat. Onze successen danken we vooral aan de tomeloze inzet van heel veel betrokkenen, zoals onze leden, donateurs en vrijwilligers en lokale afdelingen. En aan de samenwerking met andere organisaties. Hier lees je de belangrijkste resultaten.

Lees verder...

Jaarverslag Milieudefensie 2015

Jaarverslag Milieudefensie 2015

13 juni 2016 - Wij zijn de laatste generatie die klimaatverandering kan stoppen. En we hebben nog ongeveer tien jaar om dat voor elkaar te krijgen. Daarom heeft Milieudefensie zich het afgelopen jaar gebogen over de vraag hóe we dat voor elkaar kunnen krijgen en welke rol we daarbij kunnen spelen. Milieudefensie constateert dat de transitie naar een klimaatvriendelijke samenleving niet snel genoeg gaat. Om de transitie te versnellen, moeten we hem verbreden. De transitie raakt iedereen, daarom moeten we ook iedereen betrekken bij de transitie. Alleen dan zullen we slagen.

Lees verder...

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2014

Juni 2015 - Samen staan we sterker - Net als in het gewone leven, geldt voor het werk van Milieudefensie dat alleen maar alleen is. Alleen maak je je misschien zorgen over de luchtkwaliteit in de stad en laat je daarom de auto vaker staan of doe je ’m zelfs weg. Dat is belangrijk, maar helaas zelden genoeg om echte veranderingen tot stand te brengen. Door de krachten van mensen te bundelen en samen op te trekken, is er veel meer mogelijk.

Lees verder...

Jaarverslag Milieudefensie 2013

Jaarverslag Milieudefensie 2013

Milieudefensie vindt dat het streven naar een duurzame en eerlijke wereld voorop moet staan. Het besef dat het anders moet, leeft bij een aanzienlijk deel van de bevolking, maar dringt nog onvoldoende door tot bestuurders en beleidsmakers: het is nog niet zichtbaar genoeg. Milieudefensie wil daar verandering in brengen. Als sterke vereniging met een groeiend ledenaantal bundelen wij lokale krachten, die we inzetten voor het publieke belang. Onze verkeerscampagne voor gezonde lucht en schaliegascampagne tegen milieu-ontwrichtende winningsmethoden bewijzen het succes van onze aanpak. Burgers komen op voor hun recht op een gezonde leefomgeving, wij bundelen en versterken dat signaal.

Lees verder...

Milieudefensie jaarverslag 2012

Milieudefensie jaarverslag 2012

Het absolute hoogtepunt van 2012 was zonder twijfel de documentaire 'Hallo wereld, hier olieramp' en de rechtszaak tegen Shell. De wereldwijde media-aandacht voor de zaak was ongekend. Het is kenmerkend voor 2012: vernieuwing in onze aanpak betaalt zich uit in de vorm van media-aandacht, meer leden en concrete resultaten.

Lees verder...

Milieudefensie jaarverslag 2011

Milieudefensie jaarverslag 2011

Mei 2012 - Milieudefensie is terug in de frontlinie! We waren in 2011 succesvol met: acties om het duurzaam houtinkoopbeleid van de overheid te verbeteren; het aanjagen van het debat over megastallen; een plan om zonder extra asfalt de files aan te pakken en de lucht schoner te maken. Verder stegen de inkomsten uit contributies, donaties, giften, schenkingen en nalatenschappen met ruim 10 procent. Met die niet aflatende steun van onze leden en donateurs kunnen we er nog een schepje bovenop doen!

Lees verder...

Milieudefensie Jaarverslag 2010

Milieudefensie Jaarverslag 2010

Juni 2011 - In de eerste maanden van 2010 moest Milieudefensie, net als in 2009, ingrijpend bezuinigen. Nu omdat de inkomsten uit subsidies fors lager uitvielen dan begroot. Daarbij zijn helaas gedwongen ontslagen gevallen. In versneld tempo werd een nieuw Algemeen Beleidsplan geschreven en een begin gemaakt met de uitvoering. Dat heeft een zware wissel getrokken op de medewerkers. Desondanks wist Milieu­defensie in 2010 opnieuw milieuresultaten te boeken.

Lees verder...

Milieudefensie Jaarverslag 2009

Milieudefensie Jaarverslag 2009

1 april 2010. Het jaar 2009 gaat de boeken in als een moeilijk jaar. In 2008 werd Milieudefensie geconfronteerd met een forse daling van het aantal donateurs. Ook in de werkorganisatie liepen we tegen problemen aan. Dat maakte in 2009 een ingrijpende reorganisatie nodig, inclusief gedwongen ontslagen.

Lees verder...

Milieudefensie Jaarverslag 2008

Milieudefensie Jaarverslag 2008

Hier vindt u het Jaarverslag 2008 van Milieudefensie, zoals vastgesteld door het bestuur van Milieudefensie. De Algemene Ledenvergadering van Milieudefensie behandelde het Jaarverslag 2008 op 13 juni.

Lees verder...

Milieudefensie Jaarverslag 2007

Milieudefensie Jaarverslag 2007

April 2008. In reactie op de roep om meer transparantie van goede doelen en maatschappelijke organisaties heeft Milieudefensie haar jaarverslag de laatste jaren stap voor stap verbeterd. Met dit jaarverslag proberen we die lijn voort te zetten. We vinden het belangrijk dat u zo goed mogelijk kunt beoordelen of wij ons werk goed doen en of we verstandig met ons (en uw) geld omgaan. Van een organisatie als Milieudefensie, die van bedrijven en de overheid transparantie eist, mag u tenslotte verwachten dat zij zelf haar zaakjes ook op orde heeft.

Lees verder...

Milieudefensie Jaarverslag 2006

Milieudefensie Jaarverslag 2006

Juni 2007. In reactie op de roep om meer transparantie van goede doelen en maatschappelijke organisaties heeft Milieudefensie de opzet van haar jaarverslag vanaf 2004 drastisch gewijzigd en de omvang uitgebreid. Inmiddels zijn we twee jaarverslagen verder. Is Milieudefensie erin geslaagd haar werkwijze en verantwoording inzichtelijker te maken? Vergeleken met hoe we dat vóór 2004 deden, is dat beslist het geval. Er is echter geen reden om tevreden achterover te leunen. Daarom werken we nog ieder jaar aan verbetering van onze verslaglegging. Dat stelt u, als lezer, beter in staat te beoordelen of wij ons werk goed doen en of we verstandig met ons (en uw) geld omgaan. Van een organisatie die van bedrijven en overheid transparantie eist, mag u tenslotte verwachten dat zij zelf haar zaakjes ook op orde heeft.

Lees verder...

Milieudefensie Jaarverslag 2005

Milieudefensie Jaarverslag 2005

11 mei 2006. Het jaarverslag van 2005 borduurt voort op de nieuwe opzet van vorig jaar. Daarvoor ontvingen we complimenten, maar er werden uiteraard ook suggesties gedaan voor verbeteringen. Wij vertrouwen erop, dat we met dit jaarverslag weer een stapje vooruit hebben gezet. De algemene uitgangspunten van het beleid van Milieudefensie zijn in grote lijnen hetzelfde gebleven en zijn nu te vinden op de website van Milieudefensie. In dit verslag wordt besproken waar veranderingen hebben plaatsgevonden en hoe dit beleid in 2005 geïmplementeerd is. Hoofd- en nevenfuncties van de bestuursleden zijn nu ook te vinden in het jaarverslag.

Lees verder...

Milieudefensie Jaarverslag 2004

Milieudefensie Jaarverslag 2004

9 mei 2005. Begin 2004 weerklonk de roep in de samenleving om transparantie van goede doelen en maatschappelijke organisaties en werd kritiek geuit op het ontbreken van gedragscodes. Dat werd gevolgd door een discussie over het ontbreken van maatschappelijke jaarverslagen. Milieudefensie besloot die zaken te combineren in een maatschappelijk verslag dat deel uitmaakt van dit jaarverslag.

Lees verder...

Milieudefensie Jaarverslag 2003

Milieudefensie Jaarverslag 2003

Mei 2004. Milieu leek geen issue te worden tijdens de Tweede- Kamerverkiezing waar 2003 mee begon. Daarom mengde Milieudefensie zich volop in de verkiezingsstrijd. Want milieu, landschap en een gezonde leefomgeving zijn zaken die iedereen direct raken. Lees meer hierover in dit jaarverslag.

Lees verder...

Milieudefensie Jaarverslag 2002

Milieudefensie Jaarverslag 2002

Juni 2003. In 2002 ging de wind voor het milieu en de milieubeweging uit de verkeerde hoek waaien. De brute moord op Pim Fortuyn door iemand met een milieuachtergrond was natuurlijk een keerpunt. Net als de vorming van het alles behalve milieugezinde kabinet Balkenende I. Maar de kiem ligt misschien al bij het veranderde maatschappelijke klimaat na de aanslag van 11 september 2001 en het anti- milieubeleid van president Bush. Lees meer over 2002 in dit jaarverslag.

Lees verder...

Milieudefensie Jaarverslag 2001

Milieudefensie Jaarverslag 2001

Mei 2002. Eind 2001 kan Milieudefensie bogen op 63 duizend leden en donateurs. Daarmee zijn we een van de snelst groeiende milieuorganisaties van Nederland. Hier is een bewogen jaar aan voorafgegaan. Niet in de laatste plaats binnen Milieudefensie als vereniging. Lees meer in dit jaarverslag.

Lees verder...