Publicaties

Factsheets

18 februari 2011 18 februari 2011
Factsheet Olielekkages in de Nigerdelta in Nigeria

Factsheet Olielekkages in de Nigerdelta in Nigeria

Nigerianen uit Goi, Oruma en Ikot Ada Udo, stelden 9 mei 2008 het hoofdkantoor van Shell verantwoordelijk voor olielekkages in hun dorp. Shell is opgedragen binnen drie weken duidelijkheid te geven over zijn rol bij de olielekkages. Begin juni, besluiten de eisers definitief of zij de rechtszaak starten. Rondom deze aansprakelijkstelling verschenen vijf factsheets, waaronder deze.

Lees verder...

Factsheet  Illegaal Hout: Voluntary Partnership Agreements

Factsheet Illegaal Hout: Voluntary Partnership Agreements

April 2007. Milieudefensie, Icco en Greenpeace. Uit een serie van vier factsheets welke een overzicht geven van het Nederlandse en Europese beleid om de illegale kap en gerelateerde handel tegen te gaan. FLEGT, het actieplan van de Europese Unie, is daarbij het belangrijkste instrument. De factsheets laten zin dat binnen FLEGT een importverbod voor illegaal gekapt hout noodzakelijk is om deze criminele handel tegen te gaan.

Lees verder...

Factsheet Illegaal Hout: Effectiviteit vrijwillige maatregelen

Factsheet Illegaal Hout: Effectiviteit vrijwillige maatregelen

April 2007. Milieudefensie, Icco en Greenpeace. Uit een serie van vier factsheets welke een overzicht geven van het Nederlandse en Europese beleid om de illage kap en gerelateerde handel tegen te gaan. FLEGT, het actieplan van de Europese Unie, is daarbij het belangrijkste instrument. De factsheets laten zin dat binnen FLEGT een importverbod voor illegaal gekapt hout noodzakelijk is om deze criminele handel tegen te gaan.

Lees verder...

Factsheet Illegaal Hout: Wetgeving illegaal hout

Factsheet Illegaal Hout: Wetgeving illegaal hout

April 2007. Milieudefensie, Icco en Greenpeace. Uit een serie van vier factsheets welke een overzicht geven van het Nederlandse en Europese beleid om de illegale kap en gerelateerde handel tegen te gaan. FLEGT, het actieplan van de Europese Unie, is daarbij het belangrijkste instrument. De factsheets laten zin dat binnen FLEGT een importverbod voor illegaal gekapt hout noodzakelijk is om deze criminele handel tegen te gaan.

Lees verder...

Factsheet Illegaal Hout: Het Nederlandse Internationaal Bossenbeleid

Factsheet Illegaal Hout: Het Nederlandse Internationaal Bossenbeleid

April 2007. Milieudefensie, Icco en Greenpeace. Uit een serie van vier factsheets welke een overzicht geven van het Nederlandse en Europese beleid om de illage kap en gerelateerde handel tegen te gaan. FLEGT, het actieplan van de Europese Unie, is daarbij het belangrijkste instrument. De factsheets laten zin dat binnen FLEGT een importverbod voor illegaal gekapt hout noodzakelijk is om deze criminele handel tegen te gaan.

Lees verder...

Factsheet Werkt de EU Richtlijn Brandstofkwaliteit?

Factsheet Werkt de EU Richtlijn Brandstofkwaliteit?

De Europese Unie probeert de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen om zo klimaatverandering binnen de perken te houden. Hiervoor heeft de EU onder meer de Richtlijn Brandstofkwaliteit opgesteld. Oliemaatschappijen worden hierin verplicht minder vieze olie, zoals olie gewonnen uit teerzand, op de markt te brengen. Zij lobbyen tegen deze richtlijn. Wij leggen uit waarom ze geen gelijk hebben.

Lees verder...

Nederlandse soja negen keer milieuvriendelijker dan Zuid Amerikaanse

Nederlandse soja negen keer milieuvriendelijker dan Zuid Amerikaanse

De milieuwinst van Nederlandse soja is nog veel groter dan gedacht. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Questionmark in opdracht van Milieudefensie. Soja is een belangrijk ingrediënt van veevoer. De Nederlandse diervoederindustrie verbruikt jaarlijks ruim 2 miljard ton soja, waarvoor veel oerwoud wordt gekapt. Milieudefensie roept de Nederlandse vee-industrie op om veel meer regionaal veevoer te gebruiken om het milieu te sparen. Bekijk nu de facts en figures van de uitkomsten van dit onderzoek in onze factsheet:

Lees verder...