Publicaties

Factsheets

18 februari 2011 18 februari 2011
Factsheet Court case step by step

Factsheet Court case step by step

January 2013 - Milieudefensie vs Shell: Victims of oil pollution from Shell installations in Nigeria, in conjunction with Milieudefensie, have started legal proceedings against Shell Nigeria and Royal Dutch Shell plc (the parent company) in the Netherlands. Three cases of oil pollution in three different villages are being brought before the court in three separate legal cases: the cases of Oruma, Goi and Ikot Ada Udo. In this factsheet Milieudefensie describes the progress of the cases in chronological order and attempts to sketch the further course of the proceedings.

Lees verder...

Factsheet 1: optimaal sluiten mineralenkringlopen, achtergrondinformatie

Factsheet 1: optimaal sluiten mineralenkringlopen, achtergrondinformatie

Amsterdam, 20 december 2012 – Er is genoeg ruimte in Europese landen om alle voedsel voor de mensen en veevoer voor de landbouwdieren te telen en de onze voedselvoorziening zo te verduurzamen. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerde studie van onderzoeksbureau Alterra in opdracht van Milieudefensie. Klaas Breunissen, campagneleider voedsel van Milieudefensie: “We moeten stoppen met het gesleep van voedsel over de wereld en de voedselvoorziening regionaliseren. De Alterra-studie laat zien dat een duurzame voedselproductie in Europa goed mogelijk is.” Belangrijke stap in het verduurzamen van onze voedselproductie is veevoergewassen dichter bij huis telen in plaats van in Zuid-Amerikaanse landen waar sojaplantages een drijvende kracht achter ontbossing zijn.

Lees verder...

Factsheet 3: optimaal sluiten mineralenkringlopen, een mediterraan dieet

Factsheet 3: optimaal sluiten mineralenkringlopen, een mediterraan dieet

Amsterdam, 20 december 2012 – Er is genoeg ruimte in Europese landen om alle voedsel voor de mensen en veevoer voor de landbouwdieren te telen en de onze voedselvoorziening zo te verduurzamen. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerde studie van onderzoeksbureau Alterra in opdracht van Milieudefensie. Klaas Breunissen, campagneleider voedsel van Milieudefensie: “We moeten stoppen met het gesleep van voedsel over de wereld en de voedselvoorziening regionaliseren. De Alterra-studie laat zien dat een duurzame voedselproductie in Europa goed mogelijk is.” Belangrijke stap in het verduurzamen van onze voedselproductie is veevoergewassen dichter bij huis telen in plaats van in Zuid-Amerikaanse landen waar sojaplantages een drijvende kracht achter ontbossing zijn.

Lees verder...

Factsheet 4: Optimaal sluiten mineralenkringlopen, een ruim dieet

Factsheet 4: Optimaal sluiten mineralenkringlopen, een ruim dieet

Amsterdam, 20 december 2012 – Er is genoeg ruimte in Europese landen om alle voedsel voor de mensen en veevoer voor de landbouwdieren te telen en de onze voedselvoorziening zo te verduurzamen. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerde studie van onderzoeksbureau Alterra in opdracht van Milieudefensie. Klaas Breunissen, campagneleider voedsel van Milieudefensie: “We moeten stoppen met het gesleep van voedsel over de wereld en de voedselvoorziening regionaliseren. De Alterra-studie laat zien dat een duurzame voedselproductie in Europa goed mogelijk is.” Belangrijke stap in het verduurzamen van onze voedselproductie is veevoergewassen dichter bij huis telen in plaats van in Zuid-Amerikaanse landen waar sojaplantages een drijvende kracht achter ontbossing zijn.

Lees verder...

Factsheet Timeline courtcase Shell

Factsheet Timeline courtcase Shell

October 2012 - Victims of oil pollution from Shell installations in Nigeria, in conjunction with Milieudefensie, have started legal proceedings against Shell Nigeria and Royal Dutch Shell plc (the parent company) in the Netherlands. Three cases of oil pollution in three different villages are being brought before the court in three separate legal cases: the cases of Oruma, Goi and Ikot Ada Udo. In this factsheet Milieudefensie describes the progress of the cases in chronological order and attempts to sketch the further course of the proceedings.

Lees verder...

Factsheet Toelichting op doorrekeningen 'Bouw mee aan een groene metropool'

Factsheet Toelichting op doorrekeningen 'Bouw mee aan een groene metropool'

20 mei 2011 - In het mobiliteitsplan 'Bouwen aan een Groene Metropool' stelt Milieudefensie een pakket aan maatregelen voor om de leefbaarheid te verbeteren en de groene ruimte te behouden in de regio Rotterdam – Den Haag. Adviesbureaus Goudappel Coffeng en CE Delft hebben de verkeerskundige effecten, de kosten en milieueffecten doorgerekend van de beprijzingsmaatregelen. In deze factsheet worden de resultaten daarvan toegelicht, evenals de conclusies die Milieudefensie daaraan verbindt.

Lees verder...

Factsheet Wat is er mis met veefabrieken?

Factsheet Wat is er mis met veefabrieken?

13 januari 2011. De intensieve veehouderij heeft een aantal nadelen. Deze gelden in het bijzonder voor Veefabrieken. Ten behoeve van veevoer wordt een groot beslag gelegd op land, water en de visstand. De vee-industrie draagt bij aan klimaatverandering, overbemesting en andere milieuvervuiling. Er zijn problemen met dierenwelzijn en gezondheidsproblemen voor omwonenden en veehouders. Daarnaast is het moeilijker geworden voor kleinere gezinsbedrijven in de veeteelt om het hoofd boven water te houden.

Lees verder...

Factsheet Lekkages Shell in Nigeria duren voort

Factsheet Lekkages Shell in Nigeria duren voort

Januari 2011. De situatie in de Nigerdelta is voor natuur en de inwoners rampzalig. Regelmatig zorgen olielekkages voor vervuiling van akkers, bossen en water. In dit toch al overbevolkte gebied staan landbouw en visserij als gevolg van lekkages zwaar onder druk. De oorzaak van veel lekkages, maar ook de kwaliteit van opruimacties zijn onduidelijk, evenals de gevolgen van de olie-infrastructuur voor het milieu. De cijfers zijn onbetrouwbaar en de overheid houdt oliebedrijven de hand boven het hoofd.

Lees verder...

Factsheet Shell's oil leaks in Nigeria continue

Factsheet Shell's oil leaks in Nigeria continue

January 2011. The situation in the Niger Delta is a disaster for nature and area residents. Oil leaks regularly pollute the fields, forests and water. These leaks place a heavy burden on agriculture and fishing in this overpopulated region. The cause of many of the leaks is unclear, as is the quality of the clean-up operations and the consequences of the oil infrastructure to the environment. Figures are unreliable and the government provides protection to the oil companies.

Lees verder...

Factsheet TPAC/MTCS

Factsheet TPAC/MTCS

Oktober 2010 - Opgesteld door Greenpeace, ICCO, Milieudefensie, NCIV en WNF 22 oktober 2010. De Nederlandse rijksoverheid heeft in 2008 de ambitie uitgesproken om in 2010 op rijksniveau honderd procent duurzaam in te kopen en op gemeentelijk en provinciaal niveau respectievelijk 75 en 50 procent. Hieronder valt ook duurzaam geproduceerd hout. Het gebruik van hout, met name uit de tropen, is gevoelig voor discussies over duurzaamheid.

Lees verder...

Factsheet Affakkelen van gas

Factsheet Affakkelen van gas

Bij het winnen van olie in Nigeria komt vaak aardgas vrij. Shell steekt dit gas in brand. Deze gasfakkels veroorzaken veel broeikasgassen. Bovendien verspillen ze een onvoorstelbare hoeveelheid energie die Nigeria goed kan gebruiken. In deze factsheet geeft Milieudefensie in het kort informatie over affakkelen van gas in Nigeria.

Lees verder...

Factsheet Klimaatgevolgen van affakkelen

Factsheet Klimaatgevolgen van affakkelen

Bij het winnen van olie in Nigeria komt vaak aardgas vrij. Shell steekt dit gas in brand. Deze gasfakkels veroorzaken veel broeikasgassen. Bovendien verspillen ze een onvoorstelbare hoeveelheid energie die Nigeria goed kan gebruiken. In deze factsheet geeft Milieudefensie informatie over de klimaatgevolgen van het affakkelen van gas in Nigeria.

Lees verder...

Factsheet Nigeria brandt. Gebroken beloftes

Factsheet Nigeria brandt. Gebroken beloftes

April 2010. Bij het winnen van olie in Nigeria komt vaak aardgas vrij. Shell steekt dit gas in brand. Deze gasfakkels veroorzaken veel broeikasgassen. Bovendien verspillen ze een onvoorstelbare hoeveelheid energie die Nigeria goed kan gebruiken. In deze factsheet een overzicht van de gebroken beloftes van Shell.

Lees verder...

Factsheet Climate consequences of gasflaring

Factsheet Climate consequences of gasflaring

April 2010. Natural gas is often released in the extraction of oil in Nigeria. Shell sets this gas on fire. The gas flares release large quantities of greenhouse gas. Furthermore, they waste an enormous amount of energy that Nigeria could put to good use. In this factsheet, Milieudefensie [Friends of the Earth Netherlands] gives information about the consequences to the climate of flaring gas in Nigeria.

Lees verder...

Factsheet Crisis- en herstelwet

Factsheet Crisis- en herstelwet

Op 31 maart 2010 is de Crisis- en herstelwet in werking getreden. Dit heeft grote gevolgen voor de besluitvorming over ingrijpende ruimtelijke projecten, zoals vliegveld Twente, de A 4 Midden-Delfland en de IJsselsprong bij Zutphen. Door de stroomlijning van de procedures zijn er minder inspraakmogelijkheden voor burgers en belangenorganisaties en is de rechtsbescherming afgenomen. In deze factsheet geven we kort de belangrijkste gevolgen weer, met tips om daarmee om te gaan.

Lees verder...