Publicaties

Factsheets

18 februari 2011 18 februari 2011
Meerookhoofdstad

Meerookhoofdstad

Augustus 2016 - De gezondheidsschade die veroorzaakt wordt door het inademen van vervuilde lucht is goed vergelijkbaar met het effect van het meeroken van sigaretten. In Nederland roken we gemiddeld 5,3 sigaretten per dag mee.

Lees verder...

Factsheet Sjoemelscooters

Factsheet Sjoemelscooters

14 mei 2016 - Niet alleen autofabrikanten sjoemelen met hun uitstoottesten. Ook scooters voldoen in de praktijk totaal niet aan de typekeuringseisen, zo valt op te maken uit onderzoek van TNO uit 2013. In dit informatieblad vertellen we kort wat TNO heeft onderzocht en wat dat betekent.

Lees verder...

12 in 2020, 0 in 2030. We kunnen zonder gas.

12 in 2020, 0 in 2030. We kunnen zonder gas.

In deze factsheet beantwoorden we de vraag “Wat moet er gebeuren om die omslag voor 2030 te maken?” Daarbij richten we ons op 12 miljard kubieke meter gaswinning in 2020 (het winningsniveau dat aardbevings-risico's minimaliseert) en bijna geen gasproductie en gebruik in 2030 (het veilige niveau voor het klimaat).

Lees verder...

Factsheet onderzoek naar weidemelk

Factsheet onderzoek naar weidemelk

December 2015 - TNS-NIPO heeft in opdracht van Milieudefensie middels enquêtes onderzoek gedaan naar zuivelproducten en weidegang. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat ruim zeventig procent van de mensen bereid is meer te betalen voor hun melk als daardoor de koe in de wei kan blijven.

Lees verder...

Factsheet schaliegas en aardbevingen

Factsheet schaliegas en aardbevingen

De winning van schaliegas vergroot op drie verschillende manieren het risico op aardbevingen. Eén hiervan, bodemdaling, kennen we van conventionele gaswinning. Twee andere risico's zijn grotendeels uniek aan schaliegaswinning, en worden veroorzaakt door de omstreden boormethode, het zogeheten fracken.

Lees verder...

Informatieblad: Luchtvervuiling en de gevolgen voor onze gezondheid

Informatieblad: Luchtvervuiling en de gevolgen voor onze gezondheid

6 juni 2014 - Iedereen haalt adem. Onze lucht is van levens­belang. Daarom is het heel belangrijk om te zorgen dat de lucht gezond is. Helaas is dat in Nederland nog lang niet overal het geval. In dit informatieblad lees je meer over de gevolgen van luchtvervuiling, wat er voor stoffen in de lucht zitten, hoe je dat kunt meten en wat er voor beleid is.

Lees verder...

Informatieblad: Roet, de gevaarlijkste luchtvervuiler

Informatieblad: Roet, de gevaarlijkste luchtvervuiler

6 juni 2014 - In de lucht die we dagelijks inademen zitten heel veel verschillende stoffen. Sommige zijn schadelijk, en andere niet. Voor sommige stoffen zijn normen, en voor andere niet. Roet is een stof die erg schadelijk is, maar waarvoor geen normen bestaan. Milieudefensie wil meer aandacht voor roet in het luchtkwaliteitsbeleid. In dit informatieblad lees je meer over de effecten van roet op je gezondheid en wat er moet gebeuren.

Lees verder...

Bumitama diary of destruction: land grabs and illegal palm oil

Bumitama diary of destruction: land grabs and illegal palm oil

March 2014 - Bumitama's Diary of Destruction. Factsheet developed by Milieudefensie (Friends of the Earth Netherlands) and Friends of the Earth Europe. Despite numerous promises to clean up its act, Bumitama continues to produce illegal palm oil. Satellite imagery and discussions with the company show that - despite promises to stop - land clearing by Bumitama continues, bringing illegal palm oil into the supply chain with devastating environmental and social impacts.

Lees verder...

Milieudefensie-review schaliegasrapport Witteveen+Bos

Milieudefensie-review schaliegasrapport Witteveen+Bos

september 2013 - Inhoudelijke review van het rapport over schaliegaswinning van Witteveen+Bos. Dit rapport geeft door ernstige onderzoeksfouten en subjectieve beschouwing van de literatuur geen antwoord op de vraag of schaliegaswinning in Nederland op verantwoorde wijze kan plaatsvinden.

Lees verder...

Sime Darby and land grabs in Liberia - Factsheet

Sime Darby and land grabs in Liberia - Factsheet

June 2013 - Sime Darby is one of the world’s largest producers of palm oil. The Malaysia-based company is developing palm oil plantations in Liberia, swallowing up farmlands and forests used by local communities to sustain their livelihoods. There has been strong opposition from local communities to the Sime Darby plantations.

Lees verder...

De risicos van schaliegas en steenkoolgas

2 juni 2013 - Factsheet met een overzicht van de laatste wetenschappelijke studies naar de gevolgen en risico's van de winning van schaliegas en steenkoolgas, inclusief praktijkervaringen uit de Verenigde Staten en Australië. Daarnaast in dit document speciale aandacht voor de situatie in Nederland en Europa.

Lees verder...