Publicaties

Enquêtes/uitkomsten

11 maart 2011 28 januari 2016
Opiniepeiling fosfaatakkoord

Opiniepeiling fosfaatakkoord

24 november 2016 - Afgelopen weekend is door Milieudefensie en GRONDig via marketingbureau Prosu Databased Marketing een enquête verstuurd naar 12.000 van de circa 18.000 melkveehouders over het fosfaatreductieplan 2017 en alternatieven. Slechts 30% steunt het plan. 65% kiest voor een alternatief: aanscherpen van de AMvB grondgebonden melkvee.

Lees verder...

Resultaten EKO-tellingen 2013

Resultaten EKO-tellingen 2013

7 november 2013 - Voor het zestiende opeenvolgende jaar telde Milieudefensie het aantal biologische en fairtrade producten in de schappen van de supermarkt. In dit infoblad vind je de resultaten van de EKO-tellingen 2013.

Lees verder...

Resultaten Gifmeter 2011

Resultaten Gifmeter 2011

22 december 2011 - Natuur en Milieu, Milieudefensie en foodwatch voeren samen de campagne 'Weet wat je eet' en publiceren de Gifmeter, een jaarlijkse ranglijst voor supermarkten, productielanden en producten. De ranglijst is gebaseerd op de resultaten van landelijke risicogestuurde steekproeven van inspecteurs van de nVWA (de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit) van het ministerie van EL&I.

Lees verder...

Onderzoek Vormen van vervoer

December 2009. Onderzoek door Milieudefensie onder lezers van o.a. het Parool, Vrij Nederland en Echo Amsterdam. De resultaten dragen bij aan de ontwikkeling van de campagne Verkeer. De resultaten zijn niet representatief voor de Nederlandse bevolking. 42% van de ge-enquêteerden vindt dat vooral ándere weggebruikers de oorzaak zijn van de files in Nederland... Lees alle enquêteresultaten in het rapport.

Lees verder...

Onderzoek over mobiliteit onder VPRO tientjesleden

2006. Onderzoek van Milieudefensie over mobiliteit onder VPRO tientjesleden. Resultaten van het onderzoek in de eerste helft van 2006. De resultaten dragen bij aan de ontwikkeling van de campagne Verkeer. De resultaten zijn niet representatief voor de Nederlandse bevolking.

Lees verder...

Uitslag NIPO-enquete over de bio-industrie

September 2006. NIPO, Hidde Boonstra. TNS NIPO heeft in opdracht van Milieudefensie een onderzoek uitgevoerd naar de publieke opinie ten aanzien van de bio-industrie onder de Nederlandse bevolking. In het onderzoek zijn twee aspecten van de bio-industrie uitgelicht: het dierenwelzijn en de effecten op het milieu.

Lees verder...