Publicaties

Brochures/folders

11 maart 2011 11 maart 2011
Nieuwe sprookjes over kernenergie

Nieuwe sprookjes over kernenergie

2003. Milieudefensie en WISE. Is kernenergie een tovermiddel tegen klimaatverandering, zoals door sommigen beweerd wordt? Zijn moderne kerncentrales veilig? Is kernenergie goedkoper dan andere energie? Zijn er nieuwe oplossingen voor radioactief afval? Alle informatie, argumenten en feiten uit deze folder staan uitgebreid en met referenties op de site www.neebedankt.nl.

Lees verder...

De menukaart van het Varken

De menukaart van het Varken

Juni 2003. De veevoederketen is gevoelig voor besmettingen met gevaarlijke stoffen aangezien de schakels talrijk en uiterst overzichtelijk zijn. Dit levert risico's op voor de volksgezondheid. Controle en handhaving schieten ernstig tekort. Milieudefensie doet aanbevelingen voor verbetering van de situatie.

Lees verder...

Zalm van Nutreco - Bio-industrie in Chileense wateren - deel 2

Zalm van Nutreco - Bio-industrie in Chileense wateren - deel 2

Augustus 2002. Milieudefensie, 16 pagina's. Deel 1 van de Vieze Vijf. De Vieze Vijf is een serie van Milieudefensie over grote Nederlandse bedrijven die betrokken zijn bij milieuproblemen in het buitenland of die voornemens zijn in een project te stappen dat tot milieuschade zal leiden. Elk van die bedrijven zegt zich aan de regels te houden en de meeste zullen u vertellen dat ze tegenwoordig ook een eigen milieu- en sociaal beleid hebben. Maar hoe gedragen ze zich in de dagelijkse praktijk? Ondernemen ze maatschappelijk verantwoord? Houden ze zich echt aan de wetten van de landen waar ze actief zijn? Handelen ze overeenkomstig de OESO-richtlijnen, internationale arbeidsverdragen en hun eigen beleid? Of zéggen ze dat ze zich eraan houden, maar is de praktijk anders? In De Vieze Vijf laat Milieudefensie zien dat grote Nederlandse multinationals zich soms veel beter en groener voordoen dan ze zijn. Dat bedrijven vaak prachtig geformuleerd beleid hebben in hun glossy (milieu)jaarverslagen, maar dat ze in ontwikkelingslanden, waar de regelgeving soms minder goed is of niet wordt nageleefd, zorgen voor milieuvervuiling, natuurvernietiging en sociale problemen die in Nederland onacceptabel zijn.

Lees verder...

Zalm van Nutreco - Bio-industrie in Chileense wateren

Zalm van Nutreco - Bio-industrie in Chileense wateren

Augustus 2002. Milieudefensie, 16 pagina's. Deel 1 van de Vieze Vijf. De Vieze Vijf is een serie van Milieudefensie over grote Nederlandse bedrijven die betrokken zijn bij milieuproblemen in het buitenland of die voornemens zijn in een project te stappen dat tot milieuschade zal leiden. Elk van die bedrijven zegt zich aan de regels te houden en de meeste zullen u vertellen dat ze tegenwoordig ook een eigen milieu- en sociaal beleid hebben. Maar hoe gedragen ze zich in de dagelijkse praktijk? Ondernemen ze maatschappelijk verantwoord? Houden ze zich echt aan de wetten van de landen waar ze actief zijn? Handelen ze overeenkomstig de OESO-richtlijnen, internationale arbeidsverdragen en hun eigen beleid? Of zéggen ze dat ze zich eraan houden, maar is de praktijk anders? In De Vieze Vijf laat Milieudefensie zien dat grote Nederlandse multinationals zich soms veel beter en groener voordoen dan ze zijn. Dat bedrijven vaak prachtig geformuleerd beleid hebben in hun glossy (milieu)jaarverslagen, maar dat ze in ontwikkelingslanden, waar de regelgeving soms minder goed is of niet wordt nageleefd, zorgen voor milieuvervuiling, natuurvernietiging en sociale problemen die in Nederland onacceptabel zijn.

Lees verder...

Van Rio naar Johannesburg, duurzame ontwikkeling en globalisering

Van Rio naar Johannesburg, duurzame ontwikkeling en globalisering

Augustus 2002. Milieudefensie. Rio moest het begin zijn van een periode van duurzame ontwikkeling. Hiervan is weinig terechtgekomen. Het afgelopen decennium is een periode geweest van economische globalisering en liberalisering. Milieu en mensenrechten worden steeds vaker opzij geschoven voor handelsbelangen. Wereldwijd groeit het verzet hiertegen. De hoogste tijd om bindende afspraken te maken voor duurzame ontwikkeling. Bedrijven moeten aansprakelijk worden gesteld voor de problemen die ze veroorzaken.

Lees verder...

Water, mensenrecht of handelswaar?

Water, mensenrecht of handelswaar?

Maart 2002. Milieudefensie, 32 pagina's. Voor overheden in ontwikkelingslanden is het verleidelijk om hun waterbedrijven te verkopen of om concessies aan commerciële bedrijven te verlenen. Het brengt geld in het laatje en dat is wel zo prettig. Maar commerciële bedrijven willen vooral zoveel mogelijk winst maken. In veel ontwikkelingslanden heeft privatisering van de watervoorziening geleid tot grote problemen. Door verhoging van de prijzen werden grote groepen mensen die de hoge rekening niet meer konden betalen, van water afgesloten. In de brochure presenteert Milieudefensie onder meer de bevindingen van een delegatie van Britse vakbonden (UNISON) over waterprivatisering in Nelspruit in Zuid-Afrika. In deze case is het Nederlandse waterleidingbedrijf Nuon betrokken. Nuon heeft laten weten dat een aantal zaken, zoals door ons beschreven, niet zouden kloppen. Milieudefensie is daarom in september 2002 naar Nelspruit gegaan voor nader onderzoek.

Lees verder...

Katanga Calling. Congolese Cobalt and Consumer Electronics

Katanga Calling. Congolese Cobalt and Consumer Electronics

This month the European Parlement will vote about the proposal to regulate transparency about the origin of imported conflict minerals. We ask the attention of the European Members of Parlement for our booklet about the situation in the province of Katanga in the Democratic Republic of the Congo. The mining industry in Katanga's copper and cobalt belt has enormous impacts on the environment and the social and political situation.

Lees verder...

Broken Promises

Broken Promises

June 1999. Publicatiedatum oud. Omwonenden en milieuactivisten rond de luchthavens van Amsterdam, Parijs, Londen en Frankfurt hebben gezamenlijk de brochure 'Broken Promises' gemaakt, waarin de uitbreidingsplannen van de luchthavens met elkaar vergeleken worden. De beloften die bij de plannen steeds worden gedaan aan milieu- en bewonersorganisaties, worden keer op keer gebroken.

Lees verder...

Kappen met teak uit Birma - Red de bossen

Kappen met teak uit Birma - Red de bossen

Publicatiedatum onbekend. De bossen van Birma verdwijnen in onrustbarend tempo. De Birmese houtsector is berucht om haar corruptie en illegale kappraktijken. Nog steeds importeren drie Nederlandse houthandelaren teak uit Birma, een land met een militaire dictatuur die op grove wijze de mensenrechten schendt. De bedrijven Worldwood, Van de Stadt en Boogaerdt ondersteunen daarmee de militaire junta. Hierdoor zijn ze medeverantwoordelijk voor de grootschalige ontbossing van Birma en houden ze een dictatuur in stand. Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi leidster van de Birmese oppositie, vraagt bedrijven geen zaken te doen met Birma. De Nederlandse Tweede Kamer heeft vorig jaar opgeroepen de import van Birmees teak te stoppen. Daarom eisen Milieudefensie en Burma Centrum Nederland: Nederlandse houthandelaren, weg uit Birma!

Lees verder...

Doe mee met een Milieudefensie-afdeling!

Doe mee met een Milieudefensie-afdeling!

Publicatiedatum onbekend. Brochure om mensen op te roepen mee te doen aan de lokale afdelingen van Milieudefensie. Milieudefensie-afdelingen zijn groepen of individuen die zich in hun woonplaats of regio vrijwillig inzetten voor een beter milieu. De circa tachtig lokale afdelingen die actief zijn, boeken vaak mooie resultaten.

Lees verder...

How do we STOP Land Grabbing for Palm Oil? - Debate!

How do we STOP Land Grabbing for Palm Oil? - Debate!

On October 21st, activists, companies, investors, scientists and Dutch government representatives will come together in De Balie in Amsterdam, to debate the best way to end land grabbing due to rising palm oil demand. Hosted by Milieudefensie (Friends of the Earth Netherlands). Entrance is free, but registration required.

Lees verder...