Publicaties

Brieven/reacties

Op deze pagina zijn alle brieven te vinden die Milieudefensie zelf heeft verstuurd naar de politiek. Want natuurlijk maken wij al onze informatie en onze pogingen om het beleid te verbeteren openbaar.
11 maart 2011 16 januari 2018

Letter Derogation Request NO2 and PM1

21 August 2008. The government of the Netherlands recently requested a postponement of its deadline to meet the minimum limit values for NO2 . The government also claims that it cannot reasonably meet the PM10 norms on time. Milieudefensie calls on the Commission to reject the derogation request.

Lees verder...

Open brief aan Provinciale Staten Noord Brabant

27 juni 2008 - Milieudefensie heeft samen met de bewonersgroepen Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk, Glashard Nee! en Behoud Open Polders op het bordes van het provinciehuis in Den Bosch een Open Brief uitgedeeld aan de leden van Provinciale Staten en medewerkers van de provincie Noord-Brabant. In deze brief werden Statenleden opgeroepen de plannen voor een 150 hectare groot bedrijventerrein bij Moerdijk en een 500 hectare groot kassengebied bij Dinteloord te verwerpen.

Lees verder...

Brief aan Tweede Kamer over bedrijventerrein Quatrebras

21 april 2008. Tweede Kamerleden: zorg ervoor dat er in nationaal landschap Noordelijke Wouden geen nieuwe autosnelweg tussen Dokkum en Drachten wordt aangelegd en schrap het geplande bedrijventerrein bij Quatrebas. Het gaat daar om een waardevol cultuurlandschap en als u uw eigen beleid voor nationale landschappen serieus neemt, mogen deze plannen niet doorgaan. Dat schrijven een aantal natuur- en milieuorganisaties, waaronder Milieudefensie, in een brief aan de Tweede Kamercommissie die op 24 april vergadert over de uitvoering van de Nota Ruimte.

Lees verder...

Brandbrief aan Tweede Kamer over gebrek aan dialoog over megastallen

27 februari 2008. Brief naar aanleiding van een overleg tussen de Tweede Kamer en minister Verburg van Landbouw over bouwplannen voor megastallen. Milieudefensie en omwonenden van tientallen beoogde bouwlocaties verspreid over het hele land zijn verontwaardigd dat direct belanghebbenden buiten het besluitvormingsproces worden gehouden. Zij roepen de Kamer op om dit verzuim te herstellen en alsnog inbreng van omwonenden mogelijk te maken.

Lees verder...

Brief aan de regering over de Hoeksche Waard

Op 29 januari 2008 heeft Milieudefensie een brief gestuurd aan minster Van der Hoeven van Economische Zaken en minster Cramer van VROM over de Hoeksche Waard. Aanleiding was het onderzoek van het Ruimtelijk Planbureau en het Centraal Planbureau naar mogelijk alternatieve locaties voor het geplande bedrijventerrein in de Hoeksche Waard.

Lees verder...

Letter to minister Verburg

14 December 2007. This letter was part of an information package that was sent just before the Agricultural Council in December 2007 where FLEGT was on the agenda. The package included letters from Greenpeace, Fern, WWF and Friends of the Earth and a more technical briefing note on the EU FLEGT action plan to combat illegal logging and related trade (in dutch an english).

Lees verder...

Gezamenlijke oproep aan Minister Verburg, illegaal gekapt hout

27 juni 2007. Een gezamenlijke oproep van maatschappelijke organisaties en de Nederlandse houtsector. Zij roepen de minister op, zich hard te maken voor Europese wetgeving die de handel in illegaal gekapt hout verbiedt. De verklaring, een initiatief van Milieudefensie, is mede-ondertekend door ICCO, Greenpeace, de Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH), Houthandel Groot Lemmer en Houthandel Hupkes Dieren BV.

Lees verder...

Earth Alarm 109 Voorbeeldbrief Shell

Maart 2007. Het schrijfproject Earth Alarm steunt initiatieven ter verbetering van het milieu in het buitenland. Earth Alarm komt in actie op verzoek van lokale organisaties en vraagt altijd om een milieuvriendelijker alternatief.

Lees verder...

Brief aan gemeenteraad Zaanstad over agropark c.q. varkensflat

10 november 2006. Met grote verontrusting hebben de Dierenbescherming en Milieudefensie kennis genomen van de plannen om in de gemeente Zaanstad een ‘agropark’ te realiseren voor het mesten van honderd- tot driehonderdduizend slachtvarkens op diverse verdiepingen. Deze verdere industrialisering van de varkenshouderij verergert de fundamentele problemen van de bio-industrie.

Lees verder...