Publicaties

Brieven/reacties

Op deze pagina zijn alle brieven te vinden die Milieudefensie zelf heeft verstuurd naar de politiek. Want natuurlijk maken wij al onze informatie en onze pogingen om het beleid te verbeteren openbaar.
11 maart 2011 16 januari 2018

Brief aan de Tweede Kamer over een rechtvaardiger klimaatakkoord Kopenhagen

9 februari 2009. Niet 30% maar 40% lagere uitstoot van broeikasgassen in 2020, concrete voorstellen voor geld voor ontwikkelingslanden en een grondige herziening van het Clean Development Mechanism. Deze en andere aanbevelingen deden Milieudefensie, ICCO, Greenpeace en Natuur en Milieu aan de Tweede Kamer ter voorbereiding op de Europese Milieuraad van 2 maart.

Lees verder...

Reactie concept Voorloper Groene Hart

19 september 2008. De provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland moeten beter beschrijven welke typische kenmerken van het Groene Hart ze willen beschermen, en hoe gemeenten de bescherming van die 'kernkwaliteiten' moeten opnemen in hun bestemmingsplannen. Dat schrijft Milieudefensie in een inspraakreactie op de ontwerp-toekomstvisie voor het Groene Hart van de drie provincies.

Lees verder...