Publicaties

Brieven/reacties

Op deze pagina zijn alle brieven te vinden die Milieudefensie zelf heeft verstuurd naar de politiek. Want natuurlijk maken wij al onze informatie en onze pogingen om het beleid te verbeteren openbaar.
11 maart 2011 16 januari 2018

Brief burgerinitiatief Noord-Brabant

15 maart 2010. Milieudefensie roept politici en beleidsmakers een bouwstop af te kondigen en een einde te maken aan de huidige vee-industrie. De uitbraken van Q-koorts en opkomst van resistente ziekteverwekkers leggen opnieuw de risico’s van ongebreidelde schaalvergroting en intensivering van de vee-industrie bloot. De behandeling van het Noord-Brabantse burgerinitiatief ‘Megastallen Nee!’ aanstaande vrijdag moet worden aangegrepen om de vee-industrie om te vormen naar duurzame en diervriendelijke gezinsbedrijven.

Lees verder...

Open brief: Stop de import van Indonesisch koraal-tin

27 februari 2010. Een brief van Geert Ritsema, woordvoerder internationaal Milieudefensie en Pius Ginting, extractives campaigner WALHI, waarin Nederlandse bedrijven die tin inkopen of verwerken, worden opgeroepen Tin uit Bangka Belitung te boycotten zolang de Indonesische overheid geen maatregelen neemt om natuur en visstand te beschermen.

Lees verder...

Brief aan Tweede Kamer m.b.t. duurzaam voedsel

15 januari 2010. Veertien maatschappelijke organisaties op het gebied van ontwikkeling, eerlijke handel, milieu, dierenwelzijn en natuurbehoud dringen aan op regelgeving die de overconsumptie van dierlijke eiwitten ontmoedigt en de veehouderij verduurzaamt. In een brief aan de Tweede Kamer stellen de organisaties dat een verlaging van de consumptie van vlees, vis, zuivel en eieren met minstens 33 procent in 2020, onderdeel moet worden van het kabinetsbeleid. Ook bepleiten zij de invoering van regelgeving en financiële prikkels om de consumptie en productie van dierlijke eiwitten te verduurzamen.

Lees verder...

Earth Alarm Brief met antwoord van Balkenende

15 september 2009. Duizenden Earth Alarmschrijvers vroegen Balkenende zich sterk te maken voor een effectief en stevig klimaatakkoord tijdens een voorbereidende bijeenkomst van de Verenigde Naties in New York (september 2009). Dit is het antwoord van Balkenende. Het schrijfproject Earth Alarm steunt initiatieven ter verbetering van het milieu in het buitenland. Earth Alarm komt in actie op verzoek van lokale organisaties en vraagt altijd om een milieuvriendelijker alternatief.

Lees verder...

Brief aan Gemeenteraadsleden in de Nationale Landschappen

13 augustus 2009. Milieudefensie heeft gemeenteraadsleden in de Nationale Landschappen per brief negen suggesties gedaan voor hun programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010. Zo vindt Milieudefensie bijvoorbeeld dat een gemeente die goed zorgt voor haar Nationale Landschap niet meer woningen bouwt dan nodig voor de eigen behoefte en dat Nationale Landschappen gevrijwaard moeten worden van de aanleg van grootschalige bedrijventerreinen en infrastructuurprojecten. De suggesties van Milieudefensie geven gemeenten de kans de landschappelijke kwaliteiten van hun Nationaal Landschap beter te beschermen dan nu vaak het geval is.

Lees verder...