Publicaties

Brieven/reacties

Op deze pagina zijn alle brieven te vinden die Milieudefensie zelf heeft verstuurd naar de politiek. Want natuurlijk maken wij al onze informatie en onze pogingen om het beleid te verbeteren openbaar.
11 maart 2011 16 januari 2018
Uitgelekt voorstel van Europese Commissie

Uitgelekt voorstel van Europese Commissie

Vandaag is via het ANP uitgelekt dat vicepresident Timmermans definitief van plan is om de voorstellen voor luchtkwaliteit en circulaire economie te schrappen in het kader van de deregulering. Dit is het gelekte stuk. 10 groene organisaties, waaronder Milieudefensie, hebben ontstemd gereageerd.

Lees verder...

Schaliegasstudiedag

Schaliegasstudiedag

Milieudefensie en het Klimaatverbond organiseren op donderdagmiddag 4 december 2014 van 13:00 – 17:00 in de Verkadefabriek in Den Bosch een studiedag over schaliegas voor bestuurders en ambtenaren van lagere overheden.

Lees verder...

Onze reactie op de nieuwe structuurvisie schaliegas

2 juni 2014 - Brief van Milieudefensie en de Stichting Schaliegasvrij Nederland aan de Tweede Kamer. In deze brief wordt uitgelegd waarom het nieuwste onderzoeksplan van minister Kamp -de zogeheten "concept notitie reikwijdte en detailniveau voor de structuurvisie schaliegas" (NRD) - te weinig rekening houdt met de belangen van de omwonenden, natuur, milieu landbouw en waterwinning

Lees verder...

Voorbeeldbrief aan Rotterdamse gemeenteraad over luchtkwaliteit

12 november 2013 - Op 4 december 2013 vergadert de Rotterdamse gemeenteraad over aanvullende maatregelen voor verbetering van de luchtkwaliteit in de stad. Die maatregelen zijn hard nodig, want Rotterdam gaat de Europese normen niet halen. De luchtkwaliteit is nog steeds ongezond. Stuur de gemeenteraadsleden een email en vraag om maatregelen! In het document vind je een voorbeeldtekst en de emailadressen van de raadsleden.

Lees verder...

Brief aan kabinet over glyfosaat in het menselijk lichaam

17 juni 2013 - Milieudefensie stuurde het kabinet deze brief met de vraag om opheldering: Waarom hebben zo veel mensen, in onze steekproef vijf op de acht Nederlanders, dit gifmiddel in hun lichaam? Waarom weten zij daar niets van? Hoe komt het in hun lichaam en hoe voorkomen zij dat het voortaan in hun lichaam komt? Daarnaast roepen wij de overheid op tot actie om per direct maatregelen te nemen om onze blootstelling aan dit middel te verminderen.

Lees verder...

Brief aan Tweede Kamer: verlenging moratorium schaliegas

Brief aan Tweede Kamer: verlenging moratorium schaliegas

15 april 2013 - Op 17 april 2013 staat het onderwerp schaliegas op de agenda van het Verzamel Algemeen Overleg Energie. Met deze brief vragen Milieudefensie en natuur-, milieu- en bewonersorganisaties de Tweede Kamer om er bij de minister op aan te dringen om het moratorium op (proef)boringen naar schalie- of steenkoolgas te verlengen.

Lees verder...

Brief aan Ministerie I&M over luchtkwaliteitsbeleid EU

Brief aan Ministerie I&M over luchtkwaliteitsbeleid EU

9 april 2013 - De Europese Commissie werkt momenteel aan een voorstel voor het luchtkwaliteitsbeleid na 2015. Eind deze maand vergaderen de Europese milieuministers in Dublin over de nieuwe normen voor luchtkwaliteit. Milieudefensie heeft samen met zo'n 60 andere milieuorganisaties in Europa een brief geschreven met onze wensen. Hier lees je de Nederlandse versie, ondertekend door 9 Nederlandse organisaties.

Lees verder...

Oproep moratorium schaliegas - brief milieuorganisaties

Oproep moratorium schaliegas - brief milieuorganisaties

24 oktober 2011 - In deze brief, ondertekend door de directeuren van Milieudefensie en Natuurmonumenten, en mede uit naam van 9 andere milieuorganisaties en actiegroepen, wordt de minister van Economische Zaken opgeroepen een moratorium af te kondigen op boringen naar schaliegas in Nederland.

Lees verder...

Brief Samen uit de crisis

Milieudefensie is een van de ondertekenaars van een gezamenlijk brief aan de Tweede Kamer van wetenschappers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Hierin pleiten we voor een lange termijnvisie op onze economie en samenleving.

Lees verder...

Brief over schaliegas aan minister Verhagen

24 oktober 2011 - Natuurmonumenten, Landschapsbeheer Nederland, Stichting Natuur en Milieu, De Natuur en Milieufederaties, Wereld Natuur Fonds, Greenpeace Nederland, De Waddenvereniging, Stop Steenkoolgas, Schaliegasvrij Haaren, Schaliegas Vrij Boxtel en Milieudefensie verzoeken de Nederlandse regering en de Tweede Kamer om een pas-op-de-plaats te maken bij de proefboringen en verdere ontwikkeling van schaliegas en andere vormen van onconventioneel gas (zoals steenkoolgas) in Nederland.

Lees verder...

Brief van de klacht van Milieudefensie tegen IOI

21 maart 2011 - Milieudefensie heeft een klacht ingediend tegen het als duurzaam erkennen van plantages van palmoliproducent IOI, omdat het bedrijf zich niet houdt aan milieunormen en mensenrechten schendt. Het Maleisische bedrijf is de grootste palmolieproducent ter wereld en één van de grootste leveranciers van palmolie aan Nederland.

Lees verder...

Brief Reactie Megastallen Minister Bleker

Brief Reactie Megastallen Minister Bleker

23 februari 2011 - Milieudefensie licht in deze brief toe dat zij er omwille van de duidelijkheid voor pleit dat de Tweede Kamer structureel de megastal-definitie van Alterra toepast. Deze definitie, die gebaseerd is op aantallen dieren, bouwblokgrootte en aantal NGE wordt breed gedragen en past het beste bij de maatschappelijke discussie, waarin vooral de hoeveelheid dieren op één locatie aan de orde is.

Lees verder...